Connect with us

Koktail

Jedinou slovenskou delegátkou v New Delhi bola Anna Galovičová, Medzinárodný deň jogy slávili aj v Piešťanoch

Published

on

Reklama
Reklama

Pod názvom „Joga pre telo a mimo to“ sa v dňoch 22. a 23. júna 2016 konala v kongresovom centre v New Delhi medzinárodná konferencia pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa jogy, ktorý OSN vyhlásilo na 21. júna. Cieľom konferencie, ktorej sa zúčastnila jediná slovenská delegátka Anna Galovičová z Piešťan, priekopníčka jogy na Slovensku, kde bola v decembri 1989 založená prvá Spoločnosť Slovensko-Indická Joga Vedanta, bolo šíriť poznatky o benefitoch praktikovania jogy pre celú svetovú populáciu.

20160624_201529_resize

Z hlavného otváracieho prejavu viceprezidenta Indie Sri Hamid Ansariho sa účastníci dozvedeli, že až 177 členských štátov OSN podporilo Medzinárodný deň jogy, Rezolúciou 69/131, ktorá nadväzuje na UNGA Rezolúciu z januára 2012. Tá znovu potvrdzuje právo každého na získanie a udržanie najvyššieho štandardu fyzického a duševného zdravia a zdôrazňuje nutnosť posilniť zdravý životný štýl.

Prime_minister_of_India-Narendra-Modi-doing-Yoga-on-World-Yoga-Day-2016

Reklama

Fotografia-0018_01_resize

Anna Galovičová informovala účastníkov Medzinárodného dňa jogy, ktorý sa konal v Piešťanoch počas víkendu, že nejde o exhibíciu jogového cvičenia, ale o čosi mimo telo. Dobre to vyjadril hviezdny indický jogín Ramdev, ktorý zažiaril počas prvého dňa v Delhi, je to o spokojnosti so životom, kedy sa v našom tele cítime skvelo, prekypujeme zdravím a akcieschopnosťou. Žijeme dôstojne a vieme o čom je kvalita života, radosť z toho, že pomáhame druhým. Aj Mahatma Gandhi opakoval ľuďom, že bohatý nie je ten, ktorý má zlato a striebro, ale ten, kto je telesne i duševne zdravý.

Viceprezident Indie upozornil, že ľudská história je záznamom ľudského utrpenia rôznymi chorobami, zlým zdravotným stavom. Aj chudoba spôsobuje zlý zdravotný stav, nízku kvalitu života, lebo musia žiť v prostredí, ktoré ich udržuje v chudobe, bez dôstojného života, bez finančných možností opraviť si zuby, bez prístupu k starostlivosti o zdravie, k službám. Z tohto dôvodu sú ciele svetovej komunity pre udržateľný život v období 2016 – 2030 zamerané na zníženie chudoby, hladu a na dobré zdravie ako tie priority, na ktoré sa treba zamerať.

DSC_1005_resizeDSC_0871

V ére informačných technológii vieme rýchlo získať údaje o sociálnych a ekonomických výdavkoch na liečbu. Enormne narastajú. A z hlásenia World Economic Forum a Harvard School of Public Health z roku 2014 vieme, že 63 % úmrtí na svete je spôsobené srdco-cievnym ochorením, rakovinou, chronickým dýchacím ochorením, cukrovkou a duševnými chorobami. Tento stav je urgentný. Nejde o infekčné ochorenia, mor, či maláriu, ktoré kosili v minulosti milióny životov. Neinfekčné ochorenia, spôsobené zlým životným štýlom, stresom, konfliktami, nedostatkom fyzického pohybu, fajčením, alkoholom, toxickými emóciami ako hnev, strach, úzkosť, depresívnou náladou, pocitom bezmocnosti, sa dajú liečiť. A potrebná je prevencia. Začať od útleho veku, aby mali deti viac cvičenia, ovládali harmonizačné, relaxačné a antistresové techniky. Aj preto dostalo jogové cvičenie s takýmito účinkami od takmer všetkých štátov okrem Pakistanu „zelenú“.

Zapojte sa do verejnej debaty o joge, meditácii. Viac informácii získate v jogovom a meditačnom centre Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, Winterova ulici 3, 2. poschodí.

-Anna Galovičová – predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe a exekutívna koordinátorka Európskej siete proti chudobe/red-

Populárne články