Úvod Koktail Jedinou slovenskou delegátkou v New Delhi bola Anna Galovičová, Medzinárodný deň jogy...

Jedinou slovenskou delegátkou v New Delhi bola Anna Galovičová, Medzinárodný deň jogy slávili aj v Piešťanoch

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Pod názvom „Joga pre telo a mimo to“ sa v dňoch 22. a 23. júna 2016 konala v kongresovom centre v New Delhi medzinárodná konferencia pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa jogy, ktorý OSN vyhlásilo na 21 x as a character. júna. Cieľom konferencie, ktorej sa zúčastnila jediná slovenská delegátka Anna Galovičová z Piešťan, priekopníčka jogy na Slovensku, kde bola v decembri 1989 založená prvá Spoločnosť Slovensko-Indická Joga Vedanta, bolo šíriť poznatky o benefitoch praktikovania jogy pre celú svetovú populáciu Myway download.

20160624_201529_resize

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Z hlavného otváracieho prejavu viceprezidenta Indie Sri Hamid Ansariho sa účastníci dozvedeli, že až 177 členských štátov OSN podporilo Medzinárodný deň jogy, Rezolúciou 69/131, ktorá nadväzuje na UNGA Rezolúciu z januára 2012 제미니 맨 다운로드. Tá znovu potvrdzuje právo každého na získanie a udržanie najvyššieho štandardu fyzického a duševného zdravia a zdôrazňuje nutnosť posilniť zdravý životný štýl Free download of animations.

Prime_minister_of_India-Narendra-Modi-doing-Yoga-on-World-Yoga-Day-2016

Fotografia-0018_01_resize

Anna Galovičová informovala účastníkov Medzinárodného dňa jogy, ktorý sa konal v Piešťanoch počas víkendu, že nejde o exhibíciu jogového cvičenia, ale o čosi mimo telo 자동차 경주 게임 다운로드. Dobre to vyjadril hviezdny indický jogín Ramdev, ktorý zažiaril počas prvého dňa v Delhi, je to o spokojnosti so životom, kedy sa v našom tele cítime skvelo, prekypujeme zdravím a akcieschopnosťou recipes. Žijeme dôstojne a vieme o čom je kvalita života, radosť z toho, že pomáhame druhým. Aj Mahatma Gandhi opakoval ľuďom, že bohatý nie je ten, ktorý má zlato a striebro, ale ten, kto je telesne i duševne zdravý name mp3.

Viceprezident Indie upozornil, že ľudská história je záznamom ľudského utrpenia rôznymi chorobami, zlým zdravotným stavom. Aj chudoba spôsobuje zlý zdravotný stav, nízku kvalitu života, lebo musia žiť v prostredí, ktoré ich udržuje v chudobe, bez dôstojného života, bez finančných možností opraviť si zuby, bez prístupu k starostlivosti o zdravie, k službám Pdf immediately. Z tohto dôvodu sú ciele svetovej komunity pre udržateľný život v období 2016 – 2030 zamerané na zníženie chudoby, hladu a na dobré zdravie ako tie priority, na ktoré sa treba zamerať 케이벤치 다운로드.

DSC_1005_resizeDSC_0871

V ére informačných technológii vieme rýchlo získať údaje o sociálnych a ekonomických výdavkoch na liečbu 공사 지명원 다운로드. Enormne narastajú. A z hlásenia World Economic Forum a Harvard School of Public Health z roku 2014 vieme, že 63 % úmrtí na svete je spôsobené srdco-cievnym ochorením, rakovinou, chronickým dýchacím ochorením, cukrovkou a duševnými chorobami. Tento stav je urgentný. Nejde o infekčné ochorenia, mor, či maláriu, ktoré kosili v minulosti milióny životov. Neinfekčné ochorenia, spôsobené zlým životným štýlom, stresom, konfliktami, nedostatkom fyzického pohybu, fajčením, alkoholom, toxickými emóciami ako hnev, strach, úzkosť, depresívnou náladou, pocitom bezmocnosti, sa dajú liečiť. A potrebná je prevencia. Začať od útleho veku, aby mali deti viac cvičenia, ovládali harmonizačné, relaxačné a antistresové techniky. Aj preto dostalo jogové cvičenie s takýmito účinkami od takmer všetkých štátov okrem Pakistanu „zelenú“.

Zapojte sa do verejnej debaty o joge, meditácii. Viac informácii získate v jogovom a meditačnom centre Spoločnosti Slovensko-indického priateľstva, Winterova ulici 3, 2. poschodí.

-Anna Galovičová – predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe a exekutívna koordinátorka Európskej siete proti chudobe/red-

REKLAMA