Úvod Koktail Deti si užili tábor v znamení Pevnosti Boyard

Deti si užili tábor v znamení Pevnosti Boyard

REKLAMA

Komunitné centrum sv. Štefana organizovalo v čase od 8. do 13. júla farský detský tábor v Brezovej pod Bradlom. Zúčastnilo sa ho vyše 50 detí a približne 20 dobrovoľníkov 무료 성경 듣기 다운로드. K dobrovoľníkom patrili nielen dospelí, ale aj študenti rôznych vekových kategórií, ktorí zastávali rolu animátorov a pomocných animátorov 피파17 다운로드.

Farský tábor sa niesol v duchu „Pevnosti Boyard“ 닥터후 시즌1 다운로드. Deti v priebehu celého týždňa zdolávali rôzne úlohy, za ktoré získavali body a v závere dňa im otec Furas pri táboráku odovzdával zaslúženú indíciu Premier Pro 2.0.

REKLAMA
Knebl
Buenos pizza  burger
PN Taxi
Dompek Pizza 2021

Program tábora bol bohatý na zábavné, športové a tvorivé aktivity, avšak bol vhodne doplnený aj o preventívnu činnosť polície. Ukážky policajných zásahov OO PZ Piešťany pod vedením prap Smurf game. Martina Beneša, zaujali na niekoľko hodín nielen deti.

Záštitu nad duchovnou oblasťou tábora prevzal vdp 한글 815 다운로드. Popelka a páter Zárecký, ktorí svojou prítomnosťou na tábore sprostredkovali deťom nielen silné duchovné zážitky v podobe sv. omše a sviatosti zmierenia v prírodnom prostredí, či ranné a večerné modlitby, modlitby vďaky, ale aj praktické prepojenie viery v každodennom živote Tudors. Deti zažili svojich duchovných pri rôznych aktivitách, výletoch, diskotéke, tvorivých dielňach spoločenských hrách, osobných rozhovoroch, či ako pomocníkov v kuchyni 한글2007 그리기마당 다운로드. Zistili, že sú to úplne normálni ľudia so zmyslom pre humor a s otvoreným srdcom podporiť akékoľvek dobro.

V závere tábora sa deťom podarilo prostredníctvom získaných indícií: dôvera, ženské meno, rozhodnutie, … odhaliť heslo tábora „VIERA“ Fortune Harmony. Vďaka heslu nazbierali deti z klietky „poklad“ – vyše 12 kg cukríkov a mincí „farský tábor“. Otec Furas však deťom pripomenul, aby nezabudli byť štedré a aby sa podelili sa o svoju výhru s ostatnými deťmi 뫼신사냥꾼 다운로드. Získané cukríky spolu s nazbieranými darmi prírody niesli deti na slávnostnej nedeľnej sv. omši ako obetné dary.

Deti ocenili vdp. Popelku vlastnoručne vyrobenou drevenou medailou farského tábora a poďakovali sa organizátorom tretieho ročníka farského tábora rodine Capekovej a Buckovej za množstvo krásnych zážitkov a za priateľskú atmosféru, ktorá sprevádzala celý tábor. V závere sv. omše deti rozdávali mince a cukríky ostatným deťom v kostole.
Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, animátorom, pomocným animátorom, sponzorom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a umožnili deťom zažiť tento výnimočný čas na farskom tábore.


-vm-

REKLAMA