Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Príbeh nájmu zimného štadióna vrcholí. Vyzerá to na súboj právnikov. Mládežnícky hokej v ohrození.

Dlhodobé problémy okolo prevádzky piešťanského zimného štadióna spejú zrejme do finále. Nájomca, ktorým je SRO-čka Športový hokejový klub 37 Piešťany, zastúpená konateľom Jaroslavom Lušňákom, informoval vedenie mládežníckeho Hokejového klubu Havrani, že nebude možné zaľadnenie a spustenie prevádzky. Dôvodom majú byť výsledky revíznych správ objektu. V skutočnosti je dôvodov výrazne viac a sú spojené s konaním, či nekonaním samotného nájomcu a taktiež Mesta Piešťany ako prenajímateľa. Nájomca podľa dostupných informácii zaslal Mestu Piešťany upozornenie na možnú výpoveď nájmu. Výsledkom je, že nad fungovaním hokeja, predovšetkým mládežníckeho, visí Damoklov meč.

Published

on

Reklama
Reklama

O tom, čo sa deje v súvislosti s prenájmom zimného štadiónu v majetku Mesta Piešťany v prospech súkromnej spoločnosti som už písal mnoho ráz. Opakovanie by už zrejme nemalo zmysel. Teraz sa naplno prejavuje „kvalita“ zmluvy a dohody, ktorú samospráva uzavrela v roku 2006. Vyváženosť práv a povinností zmluvných partnerov je základom úspechu, tu však k ničomu takému nedošlo.

Zrekapitulujem teda len udalosti z posledných mesiacov, o ktorých verejnosť veľa nevie. Téma zimného štadiónu je v piešťanských médiách akoby tabu.

Začiatok aktuálneho konca je spojený s nárastom ceny energií. Písal som o tom v blogu v polovici februára „Prevádzka zimného štadióna v poriadnej kaši. Ako ďalej“. Išlo o to, že nájomca štadióna neuzavrel včas dlhodobejšie kontrakty na dodávky energií, tak mú náklady na prevádzku od začiatku roka rapídne stúpli. Celú dotáciu mesta Piešťany na prevádzku v sume 150-tisíc eur minul za prvé štyri mesiace tohto roka.

V máji nájomca zaslal samospráve listy s upozornením na zlý stav strechy zimného štadióna a betónovej plochy pod ľadovou plochou (opakovane), s tým, že ak nebudú opravené, nebude možné štadión prevádzkovať. Odvoláva sa pritom na revízne správy, ktoré si nechal sám vypracovať a požiadal mesto o rekonštrukciu a opravu. Podľa informácií z poslaneckého zboru v liste tiež nájomca uviedol, že prípade, ak nebude možné štadión prevádzkovať, pretože Mesto Piešťany ho neudržiavalo v spôsobilom stave, vypovie nájomca zmluvu písomnou výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, pričom mestu má v zmysle ustanovení zmluvy vzniknúť povinnosť odkúpiť od nájomcu investície v zostatkovej cene. Údajne má ísť o stovky tisíc eur.

Reklama

Samospráva zareagovala na listy nájomcu tým, že v zmysle zmluvy má nájomca vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu, a uhrádzať náklady s tým spojené.

Či Športový hokejový klub 37 Piešťany ako nájomca už podal, alebo nepodal výpoveď nájmu zatiaľ nie je oficiálne známe. Vysoko pravdepodobne sa to dozvieme na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva.
Aktuálna situácia je veľmi problematická pre mládežnícky hokejový klub Havrani. Nie je totiž jasné, či budú mať piešťanskí hokejisti, kde trénovať a hrať zápasy. Dôležité je aj aký čas bude súčasná nejasná situácia trvať.
Vyzerá to na spor právnikov nájomcu a právnikov samosprávy. Tá si dala na konci minulého roka spracovať posúdenie zmlúv medzi Mestom Piešťany a ŠHK 37 Piešťany u advokátskej kancelárie Bak a Partners za 5880 eur. Analýzu samospráva odmietla zverejniť s odôvodnením, že obsahuje skutočnosti, ktoré by v prípade súdneho sporu mohli poškodiť Mesto Piešťany.

Deti sa tak chtiac nechtiac opäť stávajú rukojemníkmi. Vedenie klubu sa síce bude snažiť zabezpečiť alternatívne riešenia pre tréning a zápasy, pre existenciu klubu však je dôležité, aby núdzové riešenia boli len na čo najkratší čas.

Samospráva má vedomosti o možnom nesúlade konania nájomcu so zmluvou, má výsledky kontroly, ktoré sľubovala zverejniť už skoro dvomi rokmi a mohla podľa môjho názoru nevýhodnú zmluvu vypovedať sama. Pri troche šikovnosti a guráže sa to dá zvládnuť aj teraz. V každom prípade to vyzerá na horúce leto, napriek tomu, že hokejisti by radšej prijali studený ľad.

Populárne články