Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Komisií MsZ bude viac. Spojenia výstavby a životného prostredia a rovnako aj legislatívy s ekonomikou končia!

Včera sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie novozvolených poslancov piešťanského MsZ, ktorí sa ujmú svojich mandátov zložením slávnostného sľubu. Termín slávnostného zastupiteľstva je 24. novembra o 14:00 h.

Published

on

Reklama
Reklama

Na stretnutí sa debatovalo predovšetkým o komisiách MsZ a zložení mestskej rady. Prítomných bolo 19 z 21 zvolených kandidátov. Široká diskusia sa uzavrela zhodou na deviatich komisiách MsZ.

T. Hudcovič

Na prvom rokovaní nového zastupiteľstva by tak mala byť schválená nasledovná štruktúra komisií, ktoré sú poradným orgánom poslancov:

1. Komisia pre legislatívu a právo
2. Komisia pre financie a podnikanie
3. Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie
4. Komisia pre životné prostredie
5. Komisia pre kultúru a cestovný ruch
6. Komisia pre šport a telovýchovu
7. Komisia pre školstvo a mládež
8. Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie
9. Komisia na ochranu verejného záujmu

V komisiách by malo byť 7 členov, pričom pôjde zväčša o dvoch poslancov MsZ a ostatné by mali byť externí odborníci v danej oblasti.

Reklama

Samospráva zverejní výzvu na prihlasovanie sa do komisií, pričom schvaľovanie externých členov komisií sa sa uskutoční zrejme na januárovom rokovaní MsZ.

Diskutovalo sa tiež o zložení mestskej rady. Tá by mala mať po novom sedem členov, ktorých má schváliť zastupiteľstvo na ustanovujúcom zasadnutí. Po diskusii sú navrhnutí za členov Ján Krupa, Michal Bezák, Michal Fiala, Ján Stachura, Michal Niepel, Iveta Babičová a Martin Cifra.

Budúcim poslancom primátor predstavil aj nového budúceho viceprimátora. Zverejnenie jeho mena nechám na pánovi primátorovi.

Diskutovalo sa tiež o mojom návrhu na vytvorenie poradného orgánu s názvom Rada pre rozpočet. Zo strany poslancov boli ohlasy pozitívne, takže dokreujeme štatút a schválenie Rady predložíme na jednom z prvých rokovaní MsZ, tak aby mohla čím skôr začať pracovať. Detailnejšie info o tomto zámere v ďalšom blogu.

Tomáš Hudcovič

Populárne články