Connect with us

Blogy

Blog Jiřího Raisa: Kto mal najtransparentnejšiu kampaň? A kto naopak?

Od roku 1990 sa venujem voľbám do samospráv obcí. Nikdy som nekandidoval. Veľa razy som pracoval v Mestskej volebnej komisii a v Okresnej volebnej komisii. Bolo to preto, že ma zaujímala transparentnosť volieb a aj možnosti zabránenia manipulácie volieb.

Published

on

Reklama
Reklama

Len ten, kto úplne naivný si môže myslieť, že nie sú pokusy manipulovať voľby. Nielen v Piešťanoch, ale na celom svete. Preto sa v Slovenskej republike požiadavky na strany a jednotlivých kandidátov rok od roka sprísňujú. Jednou z povinností pre kandidátov na primátorov je mať transparentný účet.

Prečo túto povinnosť zákonodarca zaviedol? Sú to najmä dva aspekty. Prvý je vedieť kto a koľko finančných prostriedkov kandidátovi na volebnú kampaň prispel a či v prípade zvolenia, bude prispievateľ žiadať prednosť pri budúcich zákazkách. Pretože zmluvy obcí a miest sú verejné je to možné neskoršie sledovať. Druhý aspekt je, že ako kandidát vedie prehľadne transparentný účet vo volebnej kampani, tak bude pristupovať k verejným prostriedkom po svojom zvolení.

Aké sú podmienky transparentnosti kandidátov? Podrobne je to uvedené na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Jedna z povinností kandidátov na funkciu predsedu samosprávneho kraja a kandidát na funkciu primátora mesta, na funkciu starostu obce, na funkciu starostu mestskej časti v obci nad 5 000 obyvateľov, ak chce vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť na osobitnom platobnom účte (tzv. transparentnom účte) vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Na tomto účte je kandidát povinný sledovať príjmy a výdaje volebnej kampane. Účet musí byť zriadený najneskôr v deň, keď kandidát musí vykonať prvú platbu na úhradu nákladov volebnej kampane. Povinnosťou kandidáta, alebo politickej strany, ktorá postavila svojho kandidáta a financuje mu kampaň je oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky adresu webového sídla  osobitného platobného účtu v listinnej podobe alebo elektronickej podobe (napr. e-mailom), a to bezodkladne po jeho zriadení.

Všetky povinnosti a ich plnenie na uvedenej webovej stránke sú verejne dostupnou informáciou. Prehľad platieb musí obsahovať sumu, dátum zaúčtovania, meno a priezvisko alebo názov platiteľa ako aj príjemcu, text účtovného zápisu a variabilný symbol.

Reklama

Preto ma dnes 26. 10. 2022, keďže od zajtra  začína volebné moratórium, zaujímalo ako sú na tom deviati kandidáti na funkciu primátora v Piešťanoch.

1. Vladimír Bakita, Ing., 46 r., riaditeľ hotela-kúpeľného ústavu, nezávislý kandidát

 

2. Martin Cifra, PhDr., 51 r., riaditeľ zariadenia pre seniorov, Starostovia a nezávislí kandidáti

Nezverejňuje názov  príjemcu a text účtovného zápisu, nie je splnená povinnosť.

 

3. Martin Graus, Mgr., 50 r., právnik, nezávislý kandidát

Kampaň vedie, transparentný účet nemá zverejnený, nie je splnená povinnosť.

 

4. Tomáš Hudcovič, Ing., 43 r., živnostník, nezávislý kandidát

 

 

5. Peter Jančovič, Mgr., PhD., 39 r., primátor, nezávislý kandidát

 

6. Martin Madlo, Mgr., 42 r., manažér, Hlas – sociálna demokracia

Samostatný transparentný účet nemá zverejnený, transparentný účet má zverejnený strana. Neuvádza text účtovného zápisu, nie je  splnená povinnosť. 

Aktualizácia 26.10.2022 23:01

Po zverejnení blogu zaslal M. Madlo informáciu o svojom transparentnom účte https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK6309000000005192497818  a uviedol, že o povinnosti zaslania adresy webového sídla  osobitného platobného účtu ministerstvu vnútra nemal vedomosť.

 

7. Jozef Stupavský, 55 r., invalidný dôchodca, Národná koalícia / nezávislí kandidáti

Transparentný účet nemá zverejnený, platenú kampaň zrejme nevedie.

 

8. Zuzana Svrčeková, Ing.,MBA., 45 r., ekonómka, poslankyňa mestského zastupitelstva, nezávislá kandidátka

Nezverejňuje text účtovného zápisu, nie je splnená povinnosť.

 

9. Alžbeta Vlčková, PhDr., 61 r., slobodné povolanie v oblasti umenia, kultúry a publicistiky, Skúsme to inak

Kampaň vedie, transparentný účet nemá zverejnený kandidátka ani strana, nie je splnená povinnosť.

Aktualizácia 27.10.2022 15:16

Po zverejnení blogu zaslal Juraj Šimo (Piešťanci, skúsme to inak) informáciu o transparentnom účte Alžbety Vlčkovej, ktorý je zriadený a uviedol, že chyba ktorú bohužiaľ neskontrolovali bola na ministerstve odstránená 27.10.2022.

 

 

Ak vás zaujímajú celkové náklady na kampaň u jednotlivých kandidátov, nájdete ich kliknutím na ich mená. Žiaľ pri kandidátoch, ktorí nemajú transparentné účty zverejnené, sa toho veľa nedozvieme.

Takže toľko k transparentnosti Spojených volieb 2022. Posúdenie, kto je vo zverejňovaní výdavkov najtransparentnejší, a kto najmenej transparentný nebudem robiť, zhodnoťte si to každý sám.

V našom štáte nie je povinnosť voliť. V prvom článku základného zákona štátu  je zapísané: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“  Dúfam, že sa vidíme pri voľbách!

Jiří Rais

Pozn. :

Pri transparentnom účte strany, nie je možné identifikovať koľko prostriedkov strana, na kampaň, ktorého kandidáta použila.

Zápisy za platby kartou napr. za inzerciu na Facebooku, nevedia kandidáti ovplyvniť.

 

Poznámka redakcie: Tomáš Hudcovič je majiteľ spoločnosti HPA, s.r.o. vydávajúcej portál pnky.sk

Populárne články