Connect with us

Blogy

Blog Kamila Moravčíka: Reakcia na stanovisko Mesta Piešťany na môj otvorený list – 1

Vážený pán primátor Mgr. Peter Jančovič PhD., vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci MsZ v Piešťanoch, milí kolegovia, vážení rodičia a zákonní zástupcovia, vážení obyvatelia Piešťan a širokého okolia, ako som už vo svojom Otvorenom liste zo dňa 3. marca 2023 napísal, neznášam klamstvo a lož. Dodám k tomu ešte, že nemám rád i to, ak niekto hovorí, alebo píše polopravdy, účelovo zavádza, zahmlieva…

Published

on

Reklama
Reklama

Dovoľte mi reagovať na STANOVISKO MESTA PIEŠŤANY NA OTVORENÝ LIST RIADITEĽA ZŠ M.R. ŠTEFÁNIKA, ktoré bolo zverejnené dňa 15. marca na webovom sídle www.piestany.sk.

Mesto Piešťany vo svojom STANOVISKU MESTA PIEŠŤANY z 15.3.2023 uvádza:

„Naše reakcie na jednotlivé časti listu sú zadefinované v prílohe ako Odpovede, ktoré sú podložené objektívnymi, reálnymi údajmi, ktorých pravdivosť je možné si kedykoľvek overiť.“

Tak si poďme spolu dané informácie postupne overovať…

Reklama

Keďže toto STANOVISKO MESTA PIEŠŤANY má 20 strán, budem naň reagovať postupne, pretože Vás nechcem unaviť.

Mesto Piešťany vo svojom STANOVISKU z 15.3.2023 uvádza:

Citácia z listu riaditeľa z 3.3.2023:

„Naša škola je školou rodinného typu, kde každý každého pozná a vďaka vynikajúcim kolegom, deťom, rodičom i priateľom školy, je to škola, ktorej v roku 2012 hrozilo, že ju zo zvláštnych dôvodov údajne zruší jej vlastný zriaďovateľ.“

Odpoveď Mesta Piešťany:

Zrušenie ktorejkoľvek základnej školy po roku 2004 ( v ktorom boli zrušené 2 základné školy), v roku 2012 ani v nasledujúcich rokoch zriaďovateľ – Mesto Piešťany neplánovalo a neplánuje.

Moja súčasná reakcia:

Pre ilustráciu vyberám z článku, ktorý uverejnil dňa 12. februára 2013 Piešťanský denník:

Zrušia v Piešťanoch niektoré základné školy?

Spravodajstvo 12. februára 2013, 10:15 Autor:jk

Môžu rodičia proti zrušeniu niektorej školy protestovať?
R. Cicutto: Treba ísť protestovať tam, kde mechanizmus takéhoto fungovania vznikol. My iné riešenie nemáme.
D. Bartošová: Môžeme len rodičom vysvetľovať, z akých dôvodov sme spracovali takýto návrh a argumentovať číslami.

Aké kritéria predovšetkým prichádzajú do úvahy pri prerozdeľovaní detí?
D. Bartošová: Máme urobené alternatívy, vyrátané, koľko detí by kapacitne mohlo prejsť na inú školu.
R. Cicutto: Keby sme rušili školu napríklad s dvesto žiakmi, tak vieme, že takýto počet dokážeme vykryť. Jednoducho – vieme koľko máme stoličiek a koľko detí.

Medzi verejnosť presakujú „šumy“, že príde k zrušeniu dvoch menších škôl.
R. Cicutto: Nechceme medzi verejnosť vnášať paniku. Ešte nič nie je rozhodnuté. Ani na úrovni komisií, ani na tej poslaneckej.
D. Bartošová: Tak ako v minulosti ponúkneme rodičom, aby ôsmaci a deviataci prešli na inú školu ako celok, ak to bude kapacitne možné. Je to veľmi citlivá záležitosť, z minulosti vieme, že takýto presun rodičia neakceptovali.
Celý rozhovor prinášame v téme nového Piešťanského týždňa. Kúpite u svojich predajcov už oddnes.

Zdroj: https://www.piestanskydennik.sk/2013/02/12/zrusia-v-piestanoch-niektore-zakladne-skoly/

Následne dňa 4. apríla 2013 sa rodičia, pedagógovia, niektorí žiaci i priatelia ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch vybrali na zasadnutia MsZ v Piešťanoch, aby protestovali proti zrušeniu školy.

Záznamy zo zasadnutia MsZ zo 4. apríla 2013 a 2. mája 2013 na webe www.zastupitelstvo.sk nenájdeme, hoci sa tam dajú nájsť aj staršie zasadnutia MsZ Piešťany, ale nám sa podarilo uchovať webový link, kde si môžete pozrieť ako 4. apríla 2013 rodičia, pedagógovia i priatelia našej ZŠ M. R. Štefánika kráčajú od našej školy na rokovanie zastupiteľstva MsZ Piešťany do Mestskej knižnice, ako na zázname vystúpila mamička nášho žiaka, celkovo ich tam vtedy vystúpilo viac a uvidíte tiež vystúpenie exprimátora Mesta Piešťany Ing. Rema Cicutta. Uvedený záznam má dĺžku 9:19 min. Pán exprimátor Ing. Cicutto na zázname v čase 5.41 min. hovorí: „…povedal som iba jedno, že súčasné financovanie, to bolo vo februári (poznámka: februári 2013), do Piešťanského týždňa, hovorí o tom, že budeme musieť asi zrušiť nejakú školu. Povedal som to takto.“

Webový link na záznam: Rodičia žiakov Základnej školy Vajanského na mestskom zastupiteľstve“ zo 4. apríla 2013 http://www.youtube.com/watch?v=IHnDp5MjZ-8

Dňa 2. mája 2013 sa opakovane rodičia, pedagógovia, niektorí žiaci i priatelia ZŠ M. R. Štefánika na Vajanského ulici v Piešťanoch vybrali na zasadnutia MsZ v Piešťanoch, aby znova protestovali proti zrušeniu školy.

Na prekvapenie všetkých prítomných hneď v úvode zasadnutia MsZ vystúpila vtedajšia i súčasná prednostka MsÚ v Piešťanoch RNDr. Denisa Bartošová, ktorá povedala:

„V školskom roku 2013/14 nebude zo siete škôl vyradená žiadna základná škola,“ povedala prednostka mestského úradu Denisa Bartošová hneď na úvod dnešného stretnutia poslancov. Na zastupiteľstvo prišli opäť desiatky rodičov žiakov Základnej školy M. R. Štefánika. Po jej slovách sa v zasadačke mestskej knižnice ozval potlesk.

Uvedené slová si môžete ľahko overiť na:

https://www.pnky.sk/aktuality/zakladnu-skolu-m-r-stefanika-nezrusia/

Treba k tomuto ešte niečo dodať? Myslím, že nie… Moje terajšie vyjadrenie si totiž môžete overiť ľahko aj z domova. Stačí pár klikov na webové linky, ktoré som uviedol vyššie.

Vážení priatelia, myslíte si, že vyjadrenie Mesta Piešťany v jeho STANOVISKU, že Mesto Piešťany po roku 2004 nechcelo zrušiť žiadnu školu, je pravdivé? To si Mesto Piešťany ozaj myslí, že ľudia si nepamätajú, čo sa dialo pred 10 rokmi? Sám si to pamätám veľmi dobre, pretože som si dané okamžiky zažil a prežil na vlastnej koži a osobne sa ma dotýkali. A na videu z 2. apríla 2013 je možné vidieť veľa ľudí, ktorí určite na tieto napäté chvíle spred 10 rokov dodnes nezabudli…

Mesto Piešťany chce možno prepísať dejiny a myslí si, ľudia si už nepamätajú, čo sa dialo pred 10 rokmi. Ale dejiny sa prepísať nedajú. Mimochodom, súčasný primátor Mesta Piešťany, Mgr. Peter Jančovič PhD., prišiel vtedy v roku 2013 do našej školy a ponúkal nám pomoc.

Citácia z listu riaditeľa z 3.3.2023:

Našej škole sa podarilo za posledných 12 rokov počet žiakov, ktorí ju navštevujú, zvýšiť o 3/4, zo 169 na súčasných 296, čiže aby som bol presný, zvýšila počet žiakov za uvedené obdobie o 75 % najmä vďaka tvrdej a poctivej práci všetkých perfektných ľudí.

Odpoveď Mesta Piešťany:

Tak ako uvádzame v Grafe č. 5, za posledných 12 rokov nastáva postupný nárast počtu žiakov na školách.

Moja reakcia:

Neznámy autor/neznámi autori STANOVISKA MESTA PIEŠŤANY uverejnili 5 grafov, v ktorých poukazujú na to, ako stúpa počet detí v Piešťanoch. Som veľmi rád, že v tomto voči našej škole negatívne naladenom 20-stranovom texte nájdeme aspoň nejaký pozitívny prvok, ktorým je stúpajúci počet detí v našom meste. Autor/autori z týchto grafov pravdepodobne vydedukovali, že počet detí v našej škole stúpol preto, že stúpa počet detí v našom meste. Myslím si, že toto sa dá ukázať a dokázať oveľa jednoduchšie, ako týmito grafmi, ktoré nám o jednotlivých školách nehovoria vôbec nič.

Z týchto grafov sa nemôžeme dozvedieť a ani nedozvieme, koľko detí pribudlo v jednotlivých školách medzi rokmi 2012 a 2023.

A tak prosím Mesto Piešťany a jeho primátora, Mgr. Petra Jančoviča PhD., aby zverejnili počet detí v jednotlivých školách v Piešťanoch v roku 2012 a 2023 a aby uviedli v absolútnych číslach i v percentách, ako stúpli počty detí v jednotlivých školách medzi týmito rokmi. Uvedené údaje prosím zaslať na moju občiansku adresu na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Je smutné a veľmi poľutovaniahodné, ak sa zriaďovateľ školy snaží vyvrátiť to, že škole v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sa darí. K tomu snáď už niet čo dodať a potvrdzuje to moje slová z môjho otvoreného listu zo dňa 3.3.2023, kde som napísal, že primátor mesta Piešťany Mgr. Peter Jančovič, PhD., o našej škole a ani o mne osobne za jeho vyše 4 roky vo funkcii primátora nepovedal nič pozitívne. Osobne o pochvaly nestojím a nemám rád, ak ma niekto chváli,…avšak dovolím si povedať, že moji kolegovia, taktiež deti v škole a ich rodičia a zákonní zástupcovia si odo mňa zaslúžia obrovskú pochvalu za to, aký vynikajúci kolektív tvoríme a ako vzájomne spolupracujeme a ťaháme za jeden povraz…a vďaka Vám všetkým počet detí v škole za uplynulých 12 rokov stúpol zo 169 na súčasných 296, čiže o 75% .

Mesto Piešťany ako zriaďovateľ našej školy, by sa mohlo tešiť z toho, že má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takú školu, ktorá dokázala takto zvýšiť počet svojich žiakov.

V mojom otvorenom liste z 19.3.2023 som poprosil Mesto Piešťany, aby zverejnilo také isté tabuľky, akú zverejnilo o našej škole, a to prehľad pridelených normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR ministerstvom školstva; prehľad rozpísaných normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR zo strany zriaďovateľa sledované obdobie: roky 2015 – 2022, aby si verejnosť mohla porovnať jednotlivé základné školy v Piešťanoch.

Veril som, že mi Mesto Piešťany vyhovie. Ale keďže som sa mýlil a Mesto Piešťany dané tabuľky do dnešného dňa nezverejnilo, opakovane prosím Mesto Piešťany, aby zverejnilo tabuľky:

Prehľad pridelených normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR ministerstvom školstva; Prehľad rozpísaných normatívnych finančných prostriedkov zo ŠR zo strany zriaďovateľa sledované obdobie: roky 2015 – 2022, t.j. o ďalších základných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, o každej jednotlivo, a tentokrát prosím, aby mi ich zaslalo na moju občiansku adresu na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Za zaslanie daných informácií vopred ďakujem.

Ďalej, prosím, na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, aby boli zverejnené mená osôb, ktoré daný 20-stránkový dokument STANOVISKO MESTA PIEŠŤANY NA OTVORENÝ LIST RIADITEĽA ZŠ M.R. ŠTEFÁNIKA vytvorili a zároveň prosím, na základe toho istého zákona, odpoveď na otázku, kto je zodpovedný pracovník Mesta Piešťany za vytvorenie daného dokumentu.

Obrovskú pochvalu a moju vďaku si zaslúži odo mňa i tých vyše 700 ľudí, ktorí sa za pár dní podpísali za PETÍCIU za to, aby MsZ Piešťany neprijalo VZN o školských obvodoch, o ktorom MsZ rokovalo 16. februára 2023 a ktoré bolo schválené.

Pripomínam, že vyše 700 podpisov za pár dní je takmer jedna tretina hlasov, ktoré stačili súčasnému primátorovi Mesta Piešťany, Mgr. Petrovi Jančovičovi PhD., k znovuzvoleniu do funkcie.

Piešťany, 28.3.2023

Mgr. Kamil Moravčík

riaditeľ školy

ZŠ M. R. Štefánika

Vajanského 35

Piešťany

Stanovisko Mesta Piešťany na otvorený list riaditeľa ZŠ M. R. Štefánika:

https://www.piestany.sk/evt_file.php?file=13070&original=Stanovisko%20Mesta%20Pie%C5%A1%C5%A5any.pdf

Hlasovanie poslancov MsZ Piešťany o VZN o školských obvodoch dňa 16.2.2023:

Populárne články