Connect with us

Blogy

Blog Tomáša Hudcoviča: Čo sa schválilo a neschválilo na 4. mestskom zastupiteľstve?

Vo štvrtok 23. marca sa uskutočnilo štvrté tohtoročné rokovanie piešťanského mestského zastupiteľstva. Hlavnou témou bol zimný štadión, to kto ho bude po rekonštrukcii prevádzkovať, aká má byť spoluúčasť Mesta Piešťany na rekonštrukcii chladenia a koľko prostriedkov sa má žiadať z Fondu na podporu športu, ale aj ako sa vysporiadať s tým, že bývalý nájomca neuhradil sedačky. Nech sa páči veľmi stručné info o výsledkoch.

Published

on

Reklama
Reklama

 

🟢 Bolo schválené uznesenie, podľa ktorého sa o zimný štadión majú starať Služby mesta Piešťany.

Je to nateraz jediné možné riešenie, aby bolo možné podať žiadosť o financovanie rekonštrukcie aj z Fondu na podporu športu. Osobne zastávam názor, že by zimný štadión ako aj ostatné športoviská mala spravovať mestská správcovská spoločnosť, ktorá by mala formu s.r.o. K tomu sa snáď v priebehu nasledujúceho obdobia dopracujeme.

 

Reklama

🟢 Majú byť spracované znalecké posudky, ktoré určia hodnotu zimného štadióna, ako aj hodnotu jednotlivých v minulosti vykonaných investícií.

Cena za spracovanie posudkov od sedemčlenného tímu znalcov má byť 32 000 eur. Bez nich nie je Mesto Piešťany schopné odovzdať štadión do správy TSM Piešťany a rovnako sa predpokladá, že budú posudky použité pri súdnom spore s bývalým nájomcom, ktorý Mesto Piešťany žaluje o viac ako 2 milióny eur.

🟢 Žiadosť na Fond na podporu športu na financovanie rekonštrukcie chladenia má byť podaná s definovanou spoluúčasťou 50 percent.

Dôvodom prečo sme zvýšili spoluúčasť mesta je snaha získať čo najviac bodov a dostať polovicu prostriedkov z fondu. Ak by sme spoluúčasť nezvýšili bolo by pravdepodobnejšie, že nám budú chýbať body v hodnotení a nedostaneme nič. Aktuálne by teda Mesto Piešťany malo platiť za rekonštrukciu 478 000 eur a druhú polovicu snáď pridá spomínaný fond.

 

🟢 Za sedačky na zimnom štadióne má Mesto Piešťany zaplatiť 130 585 eur dodávateľovi Sedasport.

Ten uzavrel zmluvu s bývalým nájomcom firmou ŠHK 37 Piešťany, ktorá bola v roku 2018 premenovaná na Deauro a prevedená na bulharského občana – bieleho koňa. Za tento bod, keď má Mesto Piešťany uzavrieť nepomenovanú zmluvu s dodávateľom, ktorý  si v exekúcii nárokuje sedačky od firmy v likvidácii, som nehlasoval, pretože materiál nebol daný vedením mesta na prerokovanie komisii pre legislatívu a právo a rovnako mi chýbali relevantné podklady a informácie k tomuto rozhodnutiu. Navrhoval som, aby bolo toto hlasovanie stiahnuté a aby sme dostali všetko potrebné pre rozhodnutie, ale môj návrh kolegovia nepodporili.

Som za to, aby sa vyriešili aj sedačky, ale nie postupom, aký zvolilo vedenie Mesta Piešťany a najmä nie pod časovým tlakom, už aj musíte schváliť, inak nám ich 30. marca zoberú… Tejto téme sa skúsim ešte venovať v samostatnom poste, keďže je to rozsiahla a zložitá záležitosť.

 

🟢 Do dozornej rady združenia Zelená cesta bol opätovne nominovaný poslanec Jozef Drahovský.

🟢 Boli schválené štatúty Komisie pre informačné systémy, digitalizáciu a komunikáciu a Komisie pre správu a využívanie športovísk, ktoré predložili kolegovia zo zoskupenia Ambiciózne Piešťany.

🔴 Nebolo schválené uznesenie, ktoré som predkladal spolu s Michalom Staškom a žiadali sme od mestského úradu, aby predložili poslancom sumár uzatvorených nájomných zmlúv Mestom Piešťany na jeho nehnuteľný majetok.

Sumár mal okrem identifikačných dát hovoriť aj o tom, aká bola schválená suma nájomného a kedy sa robila posledná aktualizácia napríklad na základe inflácie. Ak samospráva plače, že nemá prostriedky na všetko potrebné, je dôležité, aby boli uzatvorené nájomné zmluvy aj s adekvátnymi podmienkami. Opäť je to dlhšia téma, ktorej sa budem venovať samostatne. Ďakujem trom kolegom, ktorí tento návrh podporili.

Tomáš Hudcovič

Populárne články