Úvod Bleskovky Mesto chce mať v predstavenstve Letiska Piešťany svoju ekonómku

Mesto chce mať v predstavenstve Letiska Piešťany svoju ekonómku

REKLAMA

Mesto Piešťany chce zmeny v predstavenstve akciovej spoločnosti Letisko Piešťany. Podľa materiálu pripraveného pre rokovanie komisií, rady a zastupiteľstva, prichádza samospráva s návrhom na odvolanie Bohumila Klečáka a nomináciou Lucie Duračkovej numerical point. Tá pôsobí ako vedúca Odboru ekonomiky a podnikania Mestského úradu Piešťany. Bohumil Klečák je aktuálne zároveň riaditeľom letiska.


Predstavenstvo letiska momentálne tvoria Ján Marušinec ako predseda a členovia František Berec s Bohumilom Klečákom 소주한잔 mp3 다운로드. Mesto Piešťany v dôvodovej správe materiálu uvádza, že k dnešnému dňu nemá priame personálne zastúpenie v štatutárnom orgáne a preto predkladá tento materiál za účelom poskytnúť možnosť schváliť navrhovanú nomináciu prípadne iné nominácie Unity ftp download. Bohumil Klečák sa stal členom predstavenstva so súhlasom bývalého primátora Miloša Tamajku, zastupiteľstvo sa k tejto nominácii nevyjadrovalo 쿼티 키보드 다운로드. Súčasnému vedeniu letiska sa podarilo rozbehnúť v tomto roku pravidelné letecké spojenie s dovolenkovými destináciami a je predpoklad, že by mohlo dôjsť k zníženiu straty, ktorú letisko v minulosti produkovalo 뷰티풀 마인드 영화 다운로드. V budúcom roku by malo opäť dôjsť k zvýšeniu počtu letov.

REKLAMA
PN Taxi
Dompek Pizza 2021
Buenos pizza  burger

Členov predstavenstva volí valné zhromaždenie spoločnosti a v ňom zástupcovia akcionárov Trnavského samosprávneho kraja, Mesta Piešťany a Slovenskej republiky práve na návrh akcionárov 킹아서 제왕의검 다운로드. Podľa našich informácií piešťanský primátor už požiadal o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
-th-

REKLAMA