Úvod Aktuality Vyložiť nádobu separovaného zberu vám pripomenie aj elektronický kalendár

Vyložiť nádobu separovaného zberu vám pripomenie aj elektronický kalendár

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Termíny vývozu zberných nádob na separovaný odpad z rodinných domov sa v Piešťanoch rôznia podľa lokality. Mesto je rozdelené na štyri úseky. Začiatkom roka dostali obyvatelia do schránok tlačené letáky podľa, ktorých zistia, kedy majú vyložiť pred dom nádoby s papierom, plastom, bioodpadom, či vrecia s tetrapakovými obalmi. Informácie o vývozoch nájdete aj na webe Mesta Piešťany, či regionálnych informačných portáloch 램프의 요정 다운로드. Na mestskej webstránke sú tiež termíny vývozu kontajnerov zo sídlisk. Pripomenúť obyvateľom rodinných domov, kedy majú vyložiť na ulicu zbernú nádobu môže aj elektronický kalendár, ktorý pripravilo občianske združenie Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany.

úsek 1
Tlačený kalendár dostali obyvatelia začiatkom roka.

„Keďže v rodinných domoch sa sem tam stáva, že človek zabudne vyložiť kontajner na separovaný odpad, rozmýšľali sme ako obyvateľom pomôcť,“ hovorí Tomáš Hudcovič z o.z java 8 version. Pro Civitate – Spoločne pre Piešťany. „Pre tých, ktorý pracujú s Google kalendárom, alebo inou formou elektronického kalendára sme zo zverejnených údajov pripravili kalendáre podľa jednotlivých úsekov.“
Ak používate Google kalendár (1,2), stačí kliknúť na Iné kalendáre – Pridať podľa webovej adresy (3), vložiť link ICAL podľa úseku a kliknúť na Pridať kalendár (4). Na prístup ku kalendáru z iných aplikácií použite tiež adresu ICAL  z vášho úseku. Môžete ju skopírovať a vložiť do ľubovoľného programu na prácu s kalendárom, ktorý podporuje formát ical 주짓수 다운로드.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

google cal 1google cal 2,google cal 3

Kalendár si môžete rovnako pozrieť z ľubovoľného webového prehliadača použitím konkrétnej adresy v danom úseku (adresa označená HTML).
„Radi by sme pre obyvateľov zabezpečili aj ďalšie informácie jednoduchou prehľadnou elektronickou formou. Pokúsime sa o to v spolupráci s Mestom Piešťany a veríme, že sa nám podarí zjednodušiť obyvateľom maximálne život,“ dopĺňa zástupca združenia klot golden microphone.
Mesto Piešťany žiadalo v roku 2013 finančné prostriedky na projekt e-Mesto Piešťany z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. V roku 2014 mu prostriedky aj boli pridelené, avšak následne na jeseň ministerstvo financií odstúpilo od zmluvy, čo zdôvodnilo porušením podmienok na strane prijímateľa Iglus. Piešťanská samospráva tak projekt nemohla zrealizovať. Ostala jej možnosť realizovať 700-tisícový projekt na vlastné náklady, alebo využiť služby Dátového centra obcí a miest, ktoré taktiež zatiaľ neimplementovala.

Zoznam ulíc v jednotlivých úsekoch a linky ICAL a HTML:
Úsek 1:
ZOZNAM ULÍC: Bajzova, Beckovská, Bodona, Bottova, Bratislavská, Budatínska, Čachtická, Díčova, Domkársky rad, D.Tatarku, E.F Download Chrome Cleanup Tool. Scherera, Fándlyho, Holubyho, Hoštáky, Hričovská, I. Stodolu, J.Záborského, Košecká, Krajinská, Lednická, Letná, Likavská, Mýtny rad, Pod Párovcami, Považská, Sasinkova, Strečianska, Stromová, Súľovská, Svätoplukova, Sv. Cyrila a Metoda, Sv. Štefana, Šindelára, Štefánikova, Tematínska, Trenčianska, Urbánková, Úzka, Valová, Vršatecká, Žilinská
ICAL –
https://calendar.google.com/calendar/ical/rf1be8dgil6evtmtd8238ohr38%40group 날씨의 아이 고화질 다운로드.

calendar.google.com/public/basic.ics (pozor kopírujte oba riadky)

HTML –
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=pbobrrv0viq17b6tt2859do7no%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

Úsek 2:
ZOZNAM ULÍC: Beethovenova, Bernolákova, Detská, Družby, Dudvážska, E.Suchoňa, Furdekova, Golfová, Hodžova, Hollého, Hviezdoslavova, Chalupkova, Jachtárska, Kajakárska, Kalinčiakova, K Lodenici, Kollárova, Kukoreliho, Kukučínova, Kuzmányho, Matuškova, Meštianska, Mierová, Moyzesova, Nábrežie I.Krasku, Nálepkova, Nám. 1. mája, Nám. Slobody, Nám. SNP, Nitrianska, Ovocná, Palárikova, Park Pasáž, Poštová, Potočná, Pribinova, Radlinského, Rastislavova, Rázusova, Rekreačná, Royova, Sady A my Dawn. Kmeťa, Sládkovičova, Šafárikova, Školská, Štúrova, Teplická, Vajanského, Veslárska, Winterova, Záhradná
ICAL –
https://calendar.google.com/calendar/ical/rf1be8dgil6evtmtd8238ohr38%40group.

calendar.google.com/public/basic.ics (pozor kopírujte oba riadky)

HTML –
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=rf1be8dgil6evtmtd8238ohr38%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

 

Úsek 3:
ZOZNAM ULÍC: Agátová, A 애프터스쿨 뱅 다운로드. Hlinku, Brigádnická, Cintorínska, Čkalovova, Detvianska, Dopravná, Družstevná, Dubová, Haluzického, Hospodárska, Hurbanova, Jánošíkova, Javorinská, Jesenského, Kláštorská, Kpt. V. Ábela, Lipová, Milana Antala, Mliekarenská, Mlynská, Mojmírova, Mudroňova, Na Lehote, Nová, N. Teslu, Obchodná, Orviská cesta, Orviský kút, Partizánska, Pod Náhonom, Priemyselná, Sadová, Staničná, Topoľová, Vodárenská, Vrbovská, Zavretý kút
ICAL –
https://calendar.google.com/calendar/ical/q52v2cr98tghnupibrhobsp6gg%40group 내부자들 오리지널 다운로드.

calendar.google.com/public/basic.ics (pozor kopírujte oba riadky)

HTML –
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=q52v2cr98tghnupibrhobsp6gg%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

 

Úsek 4:
ZOZNAM ULÍC: A. Dubčeka, Baltská, Brezová, Dlhá, Fínska, Gaštanová, Heinolská, Helsinská, Hlboká, Jarná, Javorová, Jazerná, Jozefská, Južná, Komenského, Konečná, Krížna, Kupeckého, Kúpeľná, Lúčna, Lužná, Malá, Nám. J. Kráľa, Nurmiho, Okružná, 8.Mája, Panenská, Prístavná, Ratnovská, Robotnícka, Ružová, Rybná, Sibírska, Sihotská, Skalná, Slnečná, Studená, Tichá, Valašská, Vážska, Veterná, Vysoká, Waltariho
ICAL –
https://calendar.google.com/calendar/ical/dsahuj9f6k9v7b2vfogols4sgo%40group.

calendar.google.com/public/basic.ics (pozor kopírujte oba riadky)

HTML –
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=dsahuj9f6k9v7b2vfogols4sgo%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague

TS

REKLAMA