REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Kandidát na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič prišiel svoj program a plány predstaviť minulý týždeň aj do Piešťan. Tlačový brífing, na ktorom sa zúčastnili tiež kandidáti na posty poslancov za piešťanský obvod Lucia Drábiková, Alan Suchánek a Jozef Bolješik, podporujúci kandidatúru J future section on the other side of the border. Viskupiča, sa uskutočnil symbolicky pred piešťanským letiskom.

J. Viskupič, ktorý je poslancom NR SR za stranu OĽANO, prezentoval osem odhodlaní a program, ktorý jeho tvorcovia nazvali Spolu tvoríme kraj. Pozostáva z ôsmych kapitol Hospodárenie, financie a transparentnosť – Doprava, cyklodoprava a cestovný ruch – Vzdelanie ako príležitosť pre lepšiu budúcnosť – Sociálne služby pre každého – Moderná a dostupná zdravotná starostlivosť – Kraj je aj pre mladých – Kultúra a životné prostredie – Otvorený župný úrad Free nursery rhyme download. „Ku konkrétnym prioritám pre okres Piešťany musím vypichnúť jednu a preto aj stojíme symbolicky pri Letisku Piešťany. Je tu celoslovensky známa kauza likvidácia Letiska Piešťany. Spolu s poslancami národnej rady z výboru pre regionálny rozvoj sme vyvinuli maximálnu aktivitu na to, aby táto dôležitá časť župnej infraštruktúry nebola likvidovaná, ale aby sa do letiska nalial život a ako hovoria odborníci, aby sa letisko rozlietalo Download the business registration card. Z hľadiska župných priorít je letisko v Piešťanoch aj prioritou nášho programu,“ povedal J. Viskupič.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Ďalej spomenul kandidát na župana ešte dve prioritné témy. Prvou je ambícia zriadenia Rady pre rozpočet, pričom ľudia okolo Viskupiča chcú, aby župa hospodárila zodpovedne a nechcú, aby tvorila dlh pre budúce generácie 시사기획 창 다운로드. „Druhou, ktorú chcem vypichnúť, aby naozaj platilo heslo Spolu tvoríme kraj je, že by sme zriadili takzvaný participatívny rozpočet, kde by sme pozvali obyvateľov kraja a samosprávy, ktoré sa majú stať partnerom úradu a nie trpeným príveskom,“ vyjadril sa J. Viskupič.

Ďalším témam sa venovali kandidáti na poslancov pps. Analytička Lucia Drábiková, v minulosti pracujúca ako psychologička, by sa vrámci kraja chcela zasadiť o systematickú a efektívnu podporu detských a mládežníckych organizácií, ktoré robia množstvo práce na poli riešenia problémov detí a mládeže, ale i na poli prevencie. Rovnako by sa chcela zamerať na podporu rodiny prostredníctvom podpory komunitných centier a Centra včasnej intervencie. „Služby pre rodiny kde sa narodí dieťa so špeciálnymi potrebami na území Piešťan chýbajú 아틀란 맵 다운로드. Deti do 6 rokov nemajú možnosť vrámci Piešťan byť integrované a dochádzajú do iných obcí, napríklad do Vrbového. Ďalšiu oblasť, ktorú veľmi vnímam keďže som dva roky opatrovala babičku, je staroslivosť o seniorov. Kraj by mohol v tejto oblasti pomôcť s cenovo dostupnými zariadeniami sociálnych služieb a veľkou pomocou by boli tiež denné stacionáre,“ popísala svoje vízie L Mac vlc. Drábiková, ktorá chce aby bola župa spravovaná dobre, transparentne a efektívne.

Lekár a zároveň poslanec NR SR Alan Suchánek pokračoval v témach zdravotnícke a sociálnej oblasti. Podľa neho 88 percent obyvateľov trnavského kraja vníma zdravotníctvo ako veľmi dôležitú a citlivú tému. „V trnavskom VÚC je 1200 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 네잎클로버 다운로드. Špeciálne medzi všeobecnými lekármi, teda praktickými lekármi, ktorí sú v prvom kontakte s pacientom je vek týchto lekárov veľmi vysoký. Priemerný vek je okolo 70 rokov, čo bude v krátkej budúcnosti veľký problém,“ konštatoval A. Suchánek. Navrhuje preto podporu pre mladých lekárov, či už tým, že by im župa za výhodných podmienok prenajímala priestory na ambulancie, alebo poskytovala nájomné bývanie Download the Bible for free.

 

Advokát Jozef Bolješik je kandidátom KDH na spoločnej kandidátke podporujúcej J. Viskupiča. Vrámci brífingu pomenoval tri veci, ktoré považuje za dôležité po ustanovení nového župného parlamentu. „Jednou podstatnou otázkou je vyriešenie statusu budúcej prevádzky Letiska Piešťany a to v jeho prospech Isaac Rivers free download. Právny stav, ktorý tu je, je čertovsky zložitý, myslím si, že umelo vytvorený za účelom privatizácie aj likvidácie a zmeny tohto prostredia na úplne iný účel. Ďalšou podstatnou vecou je oprava prístupových ciest smerom k Piešťanom. Za tretiu podstatnú vec považujem nerozpredávať majetok trnavskej župy, ale tento využiť pre mestá a obce. Obrovský rozpredaj, ktorý nastal za posledné štyri, či osem rokov pokladám za nedôvodný,“ pomenoval svoje priority J. Bolješik.

-th-

REKLAMA