Connect with us

Aktuality

Školskými pomôckami môžete pomôcť rodinám v núdzi

Published

on

Reklama
Reklama

Rodičia v týchto dňoch kupujú školské pomôcky pre svoje deti. V mnohých
rodinách však chýbajú peniaze a na konci leta majú obavu, ako a či vôbec
zvládnu vychystať deti do školy. Aj ľudia v Piešťanoch a okolí môžu prispieť do zbierky, ktorú organizuje Trnavská arcidiecézna charita.
Zošity, písacie, rysovacie a výtvarné pomôcky, ale aj elektroniku zbiera v týchto
dňoch Charita pre tých, ktorí si ich kúpu nemôžu dovoliť. Ide najmä o viacdetné
a neúplné rodiny, či rodiny s chorým dieťaťom. Školské pomôcky z Charity však
pomáhajú aj v detských domovoch a azylových domoch.
Po minulé roky dokázala vďaka zbierke Trnavská arcidiecézna charita pomôcť
stovkám rodín v nepriaznivej životnej situácii od Nového Mesta nad Váhom až
po Komárno. „Ľudia už našu zbierku poznajú a zapájajú sa do nej, za čo sme im
vďační. Nosia nám aktovky plné školských pomôcok a zbierku podporujú aj
firmy so svojimi zamestnancami,“ hovorí Darina Kukuľová-Kvetanová, PR
manažérka Trnavskej arcidiecéznej charity.

Podľa nej Charita každoročne vylepšuje sieť zberných miest, aby bola Zbierka školských pomôcok verejnosti čo najviac dostupná. „Momentálne máme zberné miesta v siedmych okresoch, ľudia tak pomôcky môžu prinášať do miest, ale aj do obcí, kde nám pomáhajú dobrovoľníci.“

Novinkou 12. ročníka Zbierky školských pomôcok je sociálne štipendium

Charita ho zostaví z finančnej časti zbierky a prerozdelí medzi rodiny, s ktorými
dlhodobo pracuje. Dieťa tak dostane napríklad príspevok na cestovné do školy,
či na doučovanie, vďaka ktorému si vylepší prospech. Rodičia mu tiež budú
môcť zaplatiť krúžky, vďaka ktorým rozvinie svoj športový, jazykový či umelecký
talent.  „Mnohé deti, s ktorými pracujú sociálni pracovníci Charity, neboli nikdy
na školskom výlete, v škole prírode alebo nemajú peniaze na stužkovú slávnosť.
I keď majú talent, rodiča im nemajú za čo kúpiť hudobný nástroj alebo športovú
výbavu,“ dodáva Darina Kukuľová – Kvetanová s tým, že Charite sú ich príbehy
dôverne známe a vďaka sociálnemu štipendiu dokáže odmeniť ich snahu
a motiváciu dosahovať v škole čo najlepšie výsledky.

Školské pomôcky môžu ľudia priniesť na niektoré zo zberných miest. Sociálne
štipendium môžu podporiť na účte SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný
symbol 2211, alebo online na https://charita.darujme.sk/socialne-stipendium/
Všetky informácie o zbierke sú na internetovej stránke www.charitapomaha.sk.

Zberné miesta v Piešťanoch a okolí

OKRES PIEŠŤANY
Piešťany, Centrum pomoci človeku, Andreja Hlinku 41, Simona Petrušová, 0910
788 031
Veľké Kostoľany, farský úrad, Igor Gajdoš, 0905360378
OKRES HLOHOVEC
Leopoldov, Kostol sv. Ignáca z Loyoly, Zuzana Svetlíková, 0902 337 624
Hlohovec, OZ Samária – sklad na železničnej stanici, Helena Dzurechová,
0911132828
TS TACH

Reklama

Populárne články