Connect with us

Aktuality

Rekonštrukciu chladiaceho systému zimného štadiónu má realizovať firma FROST – service. O víťazovi rozhodlo 354 eur

Rekonštrukciu technológie chladiaceho systému existujúcej ľadovej plochy na zimnom štadióne v Piešťanoch má realizovať firma FROST – service, s.r.o. z Lednických Rovní. Vyplýva to z dokumentov zverejnených Mestom Piešťany v stredu 15. marca. Do súťaže sa podľa nich zapojili dve firmy. Víťaz predložil ponuku v sume 955 645,94 eur vrátane DPH. Druhý uchádzač PRIMACHLAD, a.s. z Prešova ponúkol cenu za realizáciu 956 000 eur. Rozdiel, ktorý rozhodol o takmer miliónovej zákazke, bol len 354 eur.

Published

on

Reklama
Reklama

 

Zaujímavosťou je, že napríklad zimný štadión v Trnave rekonštruovala vlani skupina dodávateľov FROST – service, s.r.o – PRIMACHLAD a.s.. V  krajskom meste tieto dve firmy spolupracovali, v Piešťanoch sa postavili v súťaži „proti sebe“.

Pri plánovanej rekonštrukcii má dôjsť k zmene doterajšieho systému s nepriamym chladením za novú technológiu s priamym odparom chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. To by malo ušetriť budúce prevádzkové náklady.

Podľa projektovej dokumentácie rekonštrukcie, ktorú spracovala firma TERMO-PROJEKT, s.r.o. z Rozhanoviec, sa rekonštrukcia technologického zariadenia bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu vrátane potrubných rozvodov ľadovej plochy. Zachovaná zostane časť chladiaceho okruhu, ktorý bol predmetom rekonštrukcie v roku 2020 a realizovala ho rovnako firma FROST – service, s.r.o.. „Týka sa to kondenzačnej časti chladiaceho okruhu vrátane hospodárstva chladiacej vody pre kondenzátor. V plánovanej časti rekonštrukcie sa okrem výmeny kompresora, zberača čpavku a čpavkových čerpadiel, potrubných rozvodov a zhotovenia novej technologickej dosky uvažuje s ponechaním existujúcich mantinelov, ktoré budú použité na novej ľadovej ploche s rozmermi 59,6 x 29,6 m. Rekonštrukcia zahŕňa aj výmenu technológie využitia odpadového tepla s ponechaním akumulačnej nádoby. Nakoľko rekonštrukcia chladenia sa netýka celého chladiaceho okruhu, ale iba zmeny nízkotlakovej časti technológie v strojovni chladenia, potrubných rozvodov ľadovej plochy a potrubia v technologickom kanáli ostáva zachované riešenie chladiace systému s priamym odparom chladiva R717 (čpavok) tak ako doposiaľ. Vysokotlaková časť chladiaceho okruhu spolu s kompresorom Grasso a vodným hospodárstvom pre kondenzačnú časť ostáva existujúca,“ uvádza v technickej správe autor projektu Ing. Peter Rudišin.

Reklama

Spoločnosť FROST – service, s.r.o. realizovala na zimnom štadióne v Piešťanoch v roku 2015 aj dodávku čpavkového piestového kompresoru, či náhradných dielov pre odparovací kondenzátor a ďalšie zariadenia v sume cez 119 000 eur.

Firma navyše v predošlom období  zabezpečovala pre bývalého nájomcu, spoločnosť Športový hokejový klub 37 Piešťany,  opravy kompresorov a chladiaceho systému, takže jej pracovníci piešťanský „zimák“ dokonale poznajú.

Piešťanská samospráva zatiaľ nemá zabezpečené prostriedky na rekonštrukciu chladenia. V rozpočte má alokovanú len približne polovicu potrebnej sumy. Druhú polovicu chce získať z Fondu na podporu športu. Pre podanie žiadosti na fond, je okrem iného potrebné do nej uviesť  aj kto bude ZŠ prevádzkovať. Primátor preto zvoláva na budúci týždeň mimoriadne rokovanie MsZ, na ktorom by mali poslanci rozhodnúť, či má piešťanský zimný štadión prevádzkovať mestská organizácia Služby mesta Piešťany, alebo má samospráva vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na prevádzkovateľa. V takom prípade, by však nestihla naplniť podmienky podania žiadosti na Fond na podporu športu.

Poslanci MsZ chceli od vedenia mesta, aby sa zaoberalo aj možnosťou prefinancovania potrebnej investície z vlastných zdrojov a následného vykrytia prostriedkov z FNPŠ.  Samospráva bude môcť začať s rekonštrukciou až keď bude mať zabezpečené financie. Podľa návrhu zmluvy zverejnenej v rámci obchodnej verejnej súťaže má mať zhotoviteľ na realizáciu diela 150 dní.

-th- Foto: -th- Schéma chladenia: Termo-projekt

 

Populárne články