Úvod Aktuality Radnica rieši uzatvorenie lávky na Krajinskom moste

Radnica rieši uzatvorenie lávky na Krajinskom moste

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Podľa vyjadrenia Drahomíry Moretovej, vedúcej Kancelárie primátora, lávku cez Krajinský most bude treba zavrieť. Dôvodom má byť statika 궁귀검신 다운로드. Na pondelok 25. novembra je zvolané rokovanie so zástupcami všetkých dotknutých inštitúcií a obcí. Radnica poskytne bližšie informácie až po ňom 아바스트 프리 다운로드.

O potrebe opravy lávky na Krajinskom moste, ktorá je vo vlastníctve Mesta Piešťany sa hovorí už niekoľko rokov Windows 10 kn download. V roku 2013 bol zrealizovaný audit lávky statikom Bohumilom Bohunickým. V ďalšom roku B. Bohunický spracoval pre Mesto Piešťany projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu TomFile. Radnica za tieto práce zaplatila niečo cez 7000 eur. V rozpočte pre rok 2015 bolo vyčlenených na jej opravu 150 000 eur Youtube 2160p. K realizácii však nedošlo.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

V roku 2016 vyčlenila samospráva na rekonštrukciu lávky v rozpočte 270-tisíc eur dvd shrink 다운로드. V polovici roka predložilo vedenie mesta zastupiteľstvu vyjadrenie statika Bohumila Bohunického, podľa ktorého   navrhovaná oprava ešte znesie odklad minimálne  4-5 rokov Millennium Gymnastics Download. Z jeho pohľadu  však bolo potrebné “vyčistiť nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty z pochôdznej plochy, čím zabraňujú odtoku dažďovej vody.“ Tieto drážky podľa statika doteraz neboli nikdy vyčistené microsoft office 2019. Ostatná časť nákladov má podľa vtedajšieho vyjadrenia  skôr  estetickú funkciu – obnovu povrchovej úpravy.

Radnica pod vedením primátora Tamajku v tom čase riešila možnosť financovania rekonštrukcie lávky z projektu cezhraničnej spolupráce 맥스틸 다운로드. Preto padol návrh 200-tisíc z prostriedkov rezervovaných na lávku použiť na rekonštrukciu komunikácie A. Hlinku. Zastupiteľstvo nechalo v rozpočte 70-tisíc eur na nutné opravy technickej časti, ktoré však zrejme neboli zrealizované 로지텍 마우스 소프트웨어 다운로드.

Lávka Krajinský (11)

Poslanec Ján Jánošík (nezávislý – Spoločne pre Piešťany) navrhoval, aby sa na oprave podieľali aj spoločnosti, pre ktoré lávka vlastne slúži ako „držiak“ potrubí, či rozvodov. Radnici sa však dohodu v tejto veci nepodarilo dosiahnuť a rovnako nezískala prostriedky na opravu z eurofondov.

Aktuálne podľa našich informácií navrhli pracovníci mestského úradu do rozpočtu na opravu lávky sumu 550-tisíc eur. Poslanci na pracovnom rokovaní  s touto sumou nesúhlasili, odporučili nižšiu sumu a navrhli opäť vyvolať rokovanie so spoločnosťami, ktoré lávku využívajú a taktiež s blízkymi obcami, aby na projekte participovali.

Statické posudky a odborné vyjadrenia, o ktoré sme radnicu žiadali, zatiaľ neposkytla.

-th- Foto: -th-, -lt-

REKLAMA