Úvod Aktuality Radnica rieši uzatvorenie lávky na Krajinskom moste

Radnica rieši uzatvorenie lávky na Krajinskom moste

REKLAMA

Podľa vyjadrenia Drahomíry Moretovej, vedúcej Kancelárie primátora, lávku cez Krajinský most bude treba zavrieť. Dôvodom má byť statika. Na pondelok 25. novembra je zvolané rokovanie so zástupcami všetkých dotknutých inštitúcií a obcí. Radnica poskytne bližšie informácie až po ňom.

O potrebe opravy lávky na Krajinskom moste, ktorá je vo vlastníctve Mesta Piešťany sa hovorí už niekoľko rokov. V roku 2013 bol zrealizovaný audit lávky statikom Bohumilom Bohunickým. V ďalšom roku B. Bohunický spracoval pre Mesto Piešťany projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu. Radnica za tieto práce zaplatila niečo cez 7000 eur. V rozpočte pre rok 2015 bolo vyčlenených na jej opravu 150 000 eur. K realizácii však nedošlo.

Soltec Job

V roku 2016 vyčlenila samospráva na rekonštrukciu lávky v rozpočte 270-tisíc eur. V polovici roka predložilo vedenie mesta zastupiteľstvu vyjadrenie statika Bohumila Bohunického, podľa ktorého   navrhovaná oprava ešte znesie odklad minimálne  4-5 rokov. Z jeho pohľadu  však bolo potrebné “vyčistiť nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty z pochôdznej plochy, čím zabraňujú odtoku dažďovej vody.“ Tieto drážky podľa statika doteraz neboli nikdy vyčistené. Ostatná časť nákladov má podľa vtedajšieho vyjadrenia  skôr  estetickú funkciu – obnovu povrchovej úpravy.

Radnica pod vedením primátora Tamajku v tom čase riešila možnosť financovania rekonštrukcie lávky z projektu cezhraničnej spolupráce. Preto padol návrh 200-tisíc z prostriedkov rezervovaných na lávku použiť na rekonštrukciu komunikácie A. Hlinku. Zastupiteľstvo nechalo v rozpočte 70-tisíc eur na nutné opravy technickej časti, ktoré však zrejme neboli zrealizované.

Lávka Krajinský (11)

Poslanec Ján Jánošík (nezávislý – Spoločne pre Piešťany) navrhoval, aby sa na oprave podieľali aj spoločnosti, pre ktoré lávka vlastne slúži ako „držiak“ potrubí, či rozvodov. Radnici sa však dohodu v tejto veci nepodarilo dosiahnuť a rovnako nezískala prostriedky na opravu z eurofondov.

Aktuálne podľa našich informácií navrhli pracovníci mestského úradu do rozpočtu na opravu lávky sumu 550-tisíc eur. Poslanci na pracovnom rokovaní  s touto sumou nesúhlasili, odporučili nižšiu sumu a navrhli opäť vyvolať rokovanie so spoločnosťami, ktoré lávku využívajú a taktiež s blízkymi obcami, aby na projekte participovali.

Statické posudky a odborné vyjadrenia, o ktoré sme radnicu žiadali, zatiaľ neposkytla.

-th- Foto: -th-, -lt-

REKLAMA