Úvod Aktuality Radnica navrhuje pre seniorov plošnú úľavu na platbách za odpad, komisie navrhujú...

Radnica navrhuje pre seniorov plošnú úľavu na platbách za odpad, komisie navrhujú adresnejšie cielenie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Aktualizované – Mesto Piešťany naplánovalo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa spracovaného návrhu by všetci seniori vo veku nad 62 rokov mali zaplatiť o 30 percent menej zo základnej sadzby 0,073 eura na osobu a deň, čo by pre nich znamenalo úsporu okolo 8 eur ročne picassa web album. Materiálom sa už zaoberali komisie, ktoré však plošné uplatnenie zľavy neodporúčajú, nakoľko mestský rozpočet by nárazovo prišiel o približne 58-tisíc eur Kakao Talk Emoji. Viaceré komisie tak namiesto schválenia odporučili Mestskej rade zmiernenie poplatkov určitej skupine obyvateľov, ktorá je sociálne, zdravotne či inak znevýhodnená 교토 지도 다운로드. Naopak Komisia pre životné prostredie prišla s návrhom celoplošného poklesu poplatkov pre všetkých obyvateľov o 13,7 percenta. Posledné slovo v prípade nového znenia VZN-ka o odpadoch bude mať Mestské zastupiteľstvo Download 3D Driving Class.

smetiaky odpad

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Súčasné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené v novembri 2014 a účinnosť nadobudlo od januára 2015, kedy bola pôvodná suma 0,070 eur za osobu a deň zvýšená na 0,073 eur 나의 소녀시대 ost 다운로드. Ročne to predstavovalo nárast nákladov na jednu osobu v domácnosti o 1 euro a 10 centov. Zníženie poplatku si môžu aktuálne uplatniť právoplatne odsúdení, ktorí sa ocitli v nápravno-výchovnom zariadení, klienti v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby pobytovou formou, študenti ubytovaní na priváte alebo internáte v inom meste, ale napríklad aj osoby pracujúce v zahraničí Forticlient VPN.

Komisia pre financie a podnikanie navrhla nové Všeobecne záväzné nariadenie neschváliť z dôvodu toho, že zatiaľ nie je jasné akým spôsobom bude vyplnená takmer 58-tisícová diera v rozpočte, pričom členovia navrhli zamerať sa na úľavy na základe sociálnej situácie movie yeodo. Komisia pre legislatívu a právo rovnako nepodporila rázne zavedenie zľavy pre všetkých seniorov bez rozdielu a poukázala na to, že rozumnejšie by bolo pomôcť týmto spôsobom ľuďom v hmotnej núdzi jboss 6 다운로드.

Komisia pre životné prostredie odporučila, aby sa zníženie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dotklo všetkých obyvateľov mesta 위닝2020 다운로드. Pôvodná suma 0,073 eura na obyvateľa a deň by sa podľa návrhu komisie mohla znížiť o 13,7 percenta, teda na úroveň 0,063 eura, čo by predstavovalo úsporu pre jedného človeka 3,65 eura ročne Download the Alsong app. V súčte  všetkých obyvateľov mesta by v tom prípade bola príjmová časť rozpočtu 103 000 eur nižšia.

Podľa paragrafu 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov môže mesto, alebo obec všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia určiť zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

Podľa výpočtov uvedených v materiáli predloženom komisiám MsZ z dôvodu poskytnutia úľavy vo výške 30% zo základnej sadzby na jedného obyvateľa za rok pre fyzické osoby, ktoré ku dňu 31.12.2016 dovŕšili vek 62 rokov, by sa znížil príjem do rozpočtu na rok 2016 o cca 58 605,33 eur.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA