Connect with us

Aktuality

Radnica navrhuje pre seniorov plošnú úľavu na platbách za odpad, komisie navrhujú adresnejšie cielenie

Published

on

Reklama
Reklama

Aktualizované – Mesto Piešťany naplánovalo zmenu Všeobecne záväzného nariadenia týkajúceho sa poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa spracovaného návrhu by všetci seniori vo veku nad 62 rokov mali zaplatiť o 30 percent menej zo základnej sadzby 0,073 eura na osobu a deň, čo by pre nich znamenalo úsporu okolo 8 eur ročne. Materiálom sa už zaoberali komisie, ktoré však plošné uplatnenie zľavy neodporúčajú, nakoľko mestský rozpočet by nárazovo prišiel o približne 58-tisíc eur. Viaceré komisie tak namiesto schválenia odporučili Mestskej rade zmiernenie poplatkov určitej skupine obyvateľov, ktorá je sociálne, zdravotne či inak znevýhodnená. Naopak Komisia pre životné prostredie prišla s návrhom celoplošného poklesu poplatkov pre všetkých obyvateľov o 13,7 percenta. Posledné slovo v prípade nového znenia VZN-ka o odpadoch bude mať Mestské zastupiteľstvo.

smetiaky odpad

Súčasné Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené v novembri 2014 a účinnosť nadobudlo od januára 2015, kedy bola pôvodná suma 0,070 eur za osobu a deň zvýšená na 0,073 eur. Ročne to predstavovalo nárast nákladov na jednu osobu v domácnosti o 1 euro a 10 centov. Zníženie poplatku si môžu aktuálne uplatniť právoplatne odsúdení, ktorí sa ocitli v nápravno-výchovnom zariadení, klienti v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby pobytovou formou, študenti ubytovaní na priváte alebo internáte v inom meste, ale napríklad aj osoby pracujúce v zahraničí.

Komisia pre financie a podnikanie navrhla nové Všeobecne záväzné nariadenie neschváliť z dôvodu toho, že zatiaľ nie je jasné akým spôsobom bude vyplnená takmer 58-tisícová diera v rozpočte, pričom členovia navrhli zamerať sa na úľavy na základe sociálnej situácie. Komisia pre legislatívu a právo rovnako nepodporila rázne zavedenie zľavy pre všetkých seniorov bez rozdielu a poukázala na to, že rozumnejšie by bolo pomôcť týmto spôsobom ľuďom v hmotnej núdzi.

Reklama

Komisia pre životné prostredie odporučila, aby sa zníženie poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dotklo všetkých obyvateľov mesta. Pôvodná suma 0,073 eura na obyvateľa a deň by sa podľa návrhu komisie mohla znížiť o 13,7 percenta, teda na úroveň 0,063 eura, čo by predstavovalo úsporu pre jedného človeka 3,65 eura ročne. V súčte  všetkých obyvateľov mesta by v tom prípade bola príjmová časť rozpočtu 103 000 eur nižšia.

Podľa paragrafu 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov môže mesto, alebo obec všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho obdobia určiť zníženie poplatku alebo oslobodenie od poplatku poplatníkovi, ktorým je fyzická osoba v hmotnej núdzi, fyzická osoba staršia ako 62 rokov, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

Podľa výpočtov uvedených v materiáli predloženom komisiám MsZ z dôvodu poskytnutia úľavy vo výške 30% zo základnej sadzby na jedného obyvateľa za rok pre fyzické osoby, ktoré ku dňu 31.12.2016 dovŕšili vek 62 rokov, by sa znížil príjem do rozpočtu na rok 2016 o cca 58 605,33 eur.

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

Populárne články