Úvod Aktuality Primátor podpísal zmluvu o spolupráci s festivalom Cityfest

Primátor podpísal zmluvu o spolupráci s festivalom Cityfest

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V utorok 20. novembra zverejnilo Mesto Piešťany zmluvu o spolupráci s organizátormi Cityfest Piešťany pre rok 2019. Ten by sa mal uskutočniť od 24 Download the car game. do 26. mája. Predmetom tejto zmluvy je špecifikácia práv a povinností zmluvných strán, vyplývajúcich z ich spolupráce za účelom realizácie festivalu na Námestí slobody v centre Piešťan 윈도우 공식 다운로드. Podobnú zmluvu uzavrelo a zverejnilo Mesto Piešťany v tomto roku dva dni pred konaním festivalu.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Hlavnými usporiadateľmi sú piešťanské spoločnosti B&R GROUP, s.r.o coreavc 코덱. a agentúra crea, s.r.o, zastúpené konateľmi Jurajom Románkom a Milanom Klačmanom. Tie sa zaväzujú finančne, organizačne a technicky zabezpečiť priebeh podujatí konaných v rámci CITYFEST Piešťany 2019, hospodárne užívať majetok mesta a dbať, aby majetok mesta nebol poškodený, chrániť ho pred zničením alebo stratou ps3 gta5 다운로드. Úlohou organizátorov je taktiež vhodnou formou zverejňovať informácie o meste a prezentovať ho. Podľa zmluvy majú hlavní organizátori zabezpečiť pri aktivitách zasahujúcich do vnútorného kúpeľného územia rešpektovanie zákona o prírodných liečivých vodách, ktorý definuje aj dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22:00 hod Youtube 360. do 6:00 hod.

Organizátori majú tiež vytvoriť možnosti pre účinkovanie detí z miestnych a okolitých materských a základných škôl, prípadne folklórnych a umelecko-záujmových súborov, ak také subjekty prejavia záujem o účinkovanie počas podujatia, v rozsahu minimálne 1 hodiny denne 크롬 xhr 다운로드.

Mesto Piešťany sa v zmluve zaväzuje umožniť bezodplatné dočasné užívanie pozemkov v jeho vlastníctve, potrebných na realizáciu festivalu na Námestí slobody slideshare ppt. Ak by organizátori neuzavreli zmluvu o spolupráci, ktorú za Mesto Piešťany podpísal primátor Miloš Tamajka, bez povinnosti predložiť ju mestskému zastupiteľstvu, pre užívanie verejných priestranstiev platí VZN Mesta Piešťany 2/2015 Download adt bundle. Podľa neho je umiestnenie zariadení pre účely kultúrnych akcií, ak sa na nich vyberá vstupné, zdanené vo vnútornej zóne sadzbou 1 euro za m2 na deň Download alt-phone shim. Plocha námestia, kde sa podujatie koná je cez 1500 m2. Mesto rozhodnutím primátora a podpisom zmluvy podporí akciu minimálne odbremením od platenia dane Download chacha 2 together.

-th-

REKLAMA