Úvod Aktuality „Rastislavova s „mikulášskou“ výzdobou po celý rok?“ pýtajú sa obyvatelia

„Rastislavova s „mikulášskou“ výzdobou po celý rok?“ pýtajú sa obyvatelia

REKLAMA

Rastislavova ulica prechádza rekonštrukciou, ktorá sa blíži ku koncu. Po nej má byť časť od Teplickej po Matuškovu ulicu jednosmerná Download cookie run games. Aktuálne do plánovanej obojsmernej časti medzi Sládkovičovou ulicou a Matuškovou pribudli červeno-biele stĺpiky, ktoré majú zabrániť parkovaniu vozidiel Automatic images. U obyvateľov vyvolali veľké rozpaky. Niektorí sa pýtajú či tu pribudla „mikulášska“ výzdoba, ktorá na ulici bude celoročne. Ako má celý projekt reálne vyzerať sa verejnosť stále nedozvedela Download Cloverfield Paradox.

REKLAMA
Dompek Pizza donaskova sluzba
PN Taxi
Sheriff Taxi Piešťany
Chlapci na panvici
Knebl
Buenos pizza  burger

Rekonštrukciu zabezpečuje firma Skanska, ktorá uspela v podlimitnej zákazke, kde Mesto Piešťany hľadalo dodávateľa rekonštrukcií komunikácií Rastislavova a Štúrova xe 파일 다운로드. Zmluvne dohodnutá cena za Rastislavovu ulicu je 234 762 eur s DPH. Podľa zverejnenej zmluvy je jej neoddeliteľnou súčasťou ocenený výkaz výmer – rozpočet zhotoviteľa i harmonogram diela win10 pe 다운로드. Mesto však tieto súčasti, podobne ako v iných prípadoch nezverejnilo. Zistiť teda čo všetko a v akom rozsahu sa má rekonštruovať z verejne dostupných zdroj je nemožné mod_url.

Podľa zrealizovaných prác je viditeľné, že povrch vozovky bude vymenený na celej ulici. Chodníky sa rekonštruovali len v časti medzi Sládkovičovou a Matuškovou ulicou 폰동영상 다운로드. V dlhšom úseku medzi Teplickou a Matuškovou zostali chodníky pôvodné aj s problematickými nerovnosťami. 

Projekt rekonštrukcie pre Mesto Piešťany vypracovala spoločnosť Argus – DS z Trenčína, ktorej zaň zaplatila samospráva 9800 eur busybox. Hoci poslanci mestského zatupiteľstva žiadali vedenie mesta uznesením, aby sa všetky projekty, ktoré mesto obstará zverejnili, úrad pod vedením Miloša Tamajku a prednostu Eduarda Strapatého, túto úlohu ignoruje Japanese app.

Jediným zverejneným dokumentom je materiál, ktorý sa v stave rozpracovanosti  dostal v polovici apríla na rokovanie Komisie pre výstavbu a dopravu MsZ 한국 신문 다운로드. Podľa neho   má byť ulica po rekonštrukcii jednosmernou od Teplickej na Sládkovičovu. Cyklisti sa vďaka vyznačenému pruhu budú môcť pohybovať aj v opačnom smere. Cyklistický pruh má byť označený prostredníctvom gombíkov. Miesta na parkovanie, ktoré by boli vyznačené či stavebne oddelené, nový projekt neriešil. Ulica je podľa projektantov natoľko úzka, že by sa tam v zmysle noriem nezmestili. Parkovanie tak bude možné štandardne na pravom okraji vozovky. Zverejnený materiál je nakreslený tak, že aj časť medzi Matuškovou ulicou a Sládkovičou je jednosmerná, čo pripomienkovali pracovníci MsÚ i verejnosť.

-th- Foto: A. Sarvaš

 

REKLAMA