Úvod Aktuality Poslanci na prvom rokovaní zdvihli niektoré dane. Pôvodne to nebolo plánované

Poslanci na prvom rokovaní zdvihli niektoré dane. Pôvodne to nebolo plánované

REKLAMA
Mlyny

Poslanci mestského zastupiteľstva zdvihli na návrh Mariána Urbánka z KDH na svojom prvom pracovnom rokovaní niektoré miestne dane. Návrh, ktorý neprešiel verejným pripomienkovaním ani legislatívnym procesom sa dotkne majiteľov psov, ubytovaných návštevníkov Piešťan, ale aj prevádzkovateľov predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov.

Návrh zmeny VZN o miestnych daniach zo strany MsÚ, ktorý bol riadne zverejnený a prerokovaný v komisiách a mestskej rade, riešil iba otázku identifikácie platieb formou variabilného symbolu, ktorým má byť po novom 10 miestne číslo pridelené správcom dane. V rozprave sa prihlásil poslanec Marián Urbánek, ktorý povedal, že má iba drobné zmeny a navýšenia niektorých sadzieb o infláciu.

Anna Bal 2019
Domoss jun vseo

Následne navrhol zvýšenie platby za psa chovaného v rodinných domoch z 15 na 16 eur ročne. Ak majiteľ chová psa v bytovom dome, alebo vo firme, či organizácii zaplatí po novom 42 eur namiesto doterajších 40 eur. Sadzba dane v Kocuriciach zostala nezmenená 10 eur.

Ďalším návrhom poslanca Urbánka bolo zvýšenie sadzby dane za ubytovanie z 1,10 eura na osobu a prenocovanie na 1,50 eur. Tento návrh poslanec nekonzultoval s ubytovateľmi a primátor i poslanci sa o ňom dozvedeli len včera, či dnes. V roku 2012 pri pokuse zdvihnúť daň z ubytovania, o výrazne menej ako 40 centov, sa stretol návrh so silným odporom ubytovateľov. Teraz nemali, žiadnu možnosť sa k návrhu vyjadriť.

Schválené zvýšenie dane sa dotkne aj prevádzkovateľov predajných automatov, keď sa daň zdvíha z 83 na 87 eur za kalendárny rok. Pri predajných automatoch na kávu a nealkoholické nápoje stúpne sadzba z 50 na 53 eur za kalendárny rok. Sadzba dane za jeden predajný automat, v ktorom sa v skladbe ponúkaného tovaru nachádzajú tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje sa zmení zo 400 na 418 eur. Posledným schváleným zvýšením bola sadzba dane za nevýherný hrací prístroj, ktorá sa zmení z 300 na 313 eur.

Za návrh hlasovali všetci prítomní poslanci s výnimkou Martina Vala a Jána Stachuru.

Podľa Pavla Vermeša, vedúceho právneho oddelenia MsÚ Piešťany, pri takýchto zmenách vo VZN, ktoré neboli riadne zverejnené a prerokované došlo obchádzaniu procesu realizácie a tvorby mestskej legislatívnej normy. „Nikto sa k zmenám nemal možnosť vyjadriť, nešlo to do odborných komisií, pričom ide o dane a dopad na rozpočet. Mám za to, že sa takto obišiel celý proces realizácie a tvorby VZN,“ myslí si Pavol Vermeš.

Hlavný kontrolór pri tomto bode rokovania poslancov neupozornil na žiaden potenciálny problém s predloženým návrhom. Na dodatočnú otázku, či nebol obídený proces tvorby VZN a znemožnené vyjadrenie verejnosti, kontrolór neodpovedal s tým, že sa v tomto momente nevie vyjadriť a musí si veci preštudovať.

-th-

REKLAMA