Connect with us

Aktuality

Piešťanskí športovci dostanú z mestského rozpočtu 100-tisíc eur

Published

on

Reklama

Piešťanskí športovci sa v budúcom roku dočkajú vyššej podpory zo strany samosprávy. Poslanci schválili na svojom poslednom tohtoročnom rokovaní rozpočet Mesta Piešťany, v ktorom vyčlenili na podporu športu cez dotácie sumu 100-tisíc eur. V predošlých rokoch športovcom putovalo 15-tisíc eur, predtým boli čiastky ešte nižšie. Podľa zástupcov Asociácie športových klubov Piešťany sú Piešťany na chvoste priamej podpory činnosti športových klubov, keď priemerná suma vyčlenená na podporu športu je podľa ich prieskumu 200 až 300 tisíc eur.

Nie všetci poslanci boli stotožnení s výškou podpory pre šport. V diskusii poukazovala napríklad poslankyňa Iveta Babičová, že nech sa vyčlení koľkokoľvek peňazí, stále bude málo. Navrhovala, aby polovica z plánovaných 100-tisíc eur bola použitá na podporu združení venujúcich sa kultúre, či sociálnej oblasti a práci, keďže nie je fér, aby bola zvýhodnená iba jedna skupina.

Reklama

Počas rokovania zastupiteľstva vystúpil aj Peter Bohuš, prezident združenia AŠK PN, ktorý vysvetľoval dôležitosť podpory športu ako jedného z nástrojov zdravého života a pozitívneho rozvoja detí a mládeže.  Asociácia spracúvala materiál analyzujúci situáciu podpory športu na Slovensku a stav financovania. K tejto téme zorganizovali jej predstavitelia aj viaceré prednáškové a diskusné aktivity. 

Podľa slov Petra Bohuša je v Piešťanoch približne 1200 športovcov vo veku do 23 rokov. Priemerný náklad klubu na fungovanie jedného športovca je 600 eur na rok. Kluby v Piešťanoch teda podľa výpočtov asociácie potrebujú na svoje fungovanie približne 720-tisíc eur.  Cez športové zväzy im na základe zákona o športe pritečie zhruba 90-tisíc eur. Prezident AŠK PN uviedol, že rodičia prispejú ročne cez členské poplatky zhruba sumou 400-tisíc eur. Podpora 100-tisíc od Mesta Piešťany je tak značnou pomocou, aby sa kluby posunuli ďalej od hranice živorenia. 

Reklama


Vystúpenie Petra Bohuša na MsZ a diskusia k téme podpory športu. Zdroj: zastupitelstvo.sk

Asociácia športových klubov Piešťany pracovala tiež na vypracovaní systému dotačného mechanizmu a prerozdelenia finančných prostriedkov. Informácie o ňom i o samotnej výzve by mali byť k dispozícii začiatkom roka.

-th-

Populárne články