Úvod Aktuality Na Bratislavskej sa po novom nebude smieť parkovať

Na Bratislavskej sa po novom nebude smieť parkovať

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Rekonštrukcia chodníkov a pásov zelene na Bratislavskej ulici sa postupne blíži do finále. Vplyv má okrem chodcov a cyklistov aj na motoristov, ktorí boli zvyknutí parkovať za krajnicou na štrkových plochách, ale často aj v zeleni 커피가 식기전에 다운로드. Po novom to nebude možné.

Pri rekonštrukcii úseku Bratislavskej ulice od Teplickej po Vrbovskú vzniknú po oboch stranách spoločné cestičky pre peších aj cyklistov 지누션 다운로드. Zrealizované budú aj zelené pásy kam má pribudnúť výsadba a vjazdy do nehnuteľností. Práve na nich momentálne zostávajú odstavené autá, ktoré ak nechcú zavadzať v komunikácii, zaberajú polovicu cestičky socket.io.js. Podľa vyjadrenia kompetentných by takto stáť nemali. „Parkovať na Bratislavskej sa nemôže, nakoľko to norma a rozmery nedovoľujú; sú zrealizované vjazdy do domov podľa STN 736110 na funkčnú úroveň komunikácie 1 Remixos 3.0. triedy, takže nie je možné odstavovanie vozidiel na ceste,“ reagovala na otázku, či po dokončení rekonštrukcie bude možné parkovanie v tomto úseku, hovorkyňa Drahomíra Moretová. 

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Nové riešenie je problematické pre prevádzky a predajne sídliace na Bratislavskej ulici, pokiaľ nemajú parkovanie vyriešené na svojich pozemkoch spring attachments. Minimálne jedna už ukončila fungovanie v tejto lokalite a presťahovala sa na iné miesto. Ďalšie ju budú zrejme nasledovať.

Problém majú i obyvatelia a vlastníci nehnuteľností, ktorí budú musieť so svojimi autami do dvorov 고전게임 남극탐험 다운로드. Ak vo dvore zaparkovať nemôžu, alebo majú úzky vjazd, budú musieť parkovať ďalej od svojich nehnuteľností.

Nami oslovený odborník konštatoval, že podľa územného plánu mesta je cesta kategórie B3 MZ 12/40, takže je možné na nej zriadiť zastavovacie aj parkovacie pruhy podľa platnej STN 이니시스 플러그인 다운로드. Podľa realizovaného projektu dostala pred nimi prednosť zeleň. Odborník si myslí, že na tejto ceste je naozaj potrebná.

Od Vrbovskej cesty po križovatku pri Bratislavskom cintoríne zostáva chodník, tak ako bol 권왕전생 다운로드. Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov v tomto úseku podľa radnice nie je navrhnutá vzhľadom na nedoriešené majetkovoprávne vzťahy a nedostatočnú šírku chodníka utorrent Hangul edition.

Text a foto: -th-

 

REKLAMA