Connect with us

Aktuality

Na Bratislavskej sa po novom nebude smieť parkovať

Published

on

Reklama
Reklama

Rekonštrukcia chodníkov a pásov zelene na Bratislavskej ulici sa postupne blíži do finále. Vplyv má okrem chodcov a cyklistov aj na motoristov, ktorí boli zvyknutí parkovať za krajnicou na štrkových plochách, ale často aj v zeleni. Po novom to nebude možné.

Pri rekonštrukcii úseku Bratislavskej ulice od Teplickej po Vrbovskú vzniknú po oboch stranách spoločné cestičky pre peších aj cyklistov. Zrealizované budú aj zelené pásy kam má pribudnúť výsadba a vjazdy do nehnuteľností. Práve na nich momentálne zostávajú odstavené autá, ktoré ak nechcú zavadzať v komunikácii, zaberajú polovicu cestičky. Podľa vyjadrenia kompetentných by takto stáť nemali. „Parkovať na Bratislavskej sa nemôže, nakoľko to norma a rozmery nedovoľujú; sú zrealizované vjazdy do domov podľa STN 736110 na funkčnú úroveň komunikácie 1. triedy, takže nie je možné odstavovanie vozidiel na ceste,“ reagovala na otázku, či po dokončení rekonštrukcie bude možné parkovanie v tomto úseku, hovorkyňa Drahomíra Moretová. 

Nové riešenie je problematické pre prevádzky a predajne sídliace na Bratislavskej ulici, pokiaľ nemajú parkovanie vyriešené na svojich pozemkoch. Minimálne jedna už ukončila fungovanie v tejto lokalite a presťahovala sa na iné miesto. Ďalšie ju budú zrejme nasledovať.

Problém majú i obyvatelia a vlastníci nehnuteľností, ktorí budú musieť so svojimi autami do dvorov. Ak vo dvore zaparkovať nemôžu, alebo majú úzky vjazd, budú musieť parkovať ďalej od svojich nehnuteľností.

Reklama

Nami oslovený odborník konštatoval, že podľa územného plánu mesta je cesta kategórie B3 MZ 12/40, takže je možné na nej zriadiť zastavovacie aj parkovacie pruhy podľa platnej STN. Podľa realizovaného projektu dostala pred nimi prednosť zeleň. Odborník si myslí, že na tejto ceste je naozaj potrebná.

Od Vrbovskej cesty po križovatku pri Bratislavskom cintoríne zostáva chodník, tak ako bol. Spoločná cestička pre chodcov a cyklistov v tomto úseku podľa radnice nie je navrhnutá vzhľadom na nedoriešené majetkovoprávne vzťahy a nedostatočnú šírku chodníka.

Text a foto: -th-

 

Populárne články