Connect with us

Aktuality

Cirkus s vystúpením zvierat bol v Piešťanoch zrejme naposledy

Published

on

Reklama
Reklama

Počas minulého týždňa ste v Piešťanoch mohli navštíviť Cirkus Aleš, ktorý ponúkal aj čísla s drezúrou zvierat. Zrejme to bolo naposledy. Hoci zákonný zákaz vystupovania zvierat mal na Slovensku platiť od začiatku septembra, reálne ešte nie je účinná vyhláška, ktorá ho aplikuje a tak zvieratá môžu ešte vystupovať. Vyhláška by mala byť realitou počas októbra.

Slony v Cirkuse Aleš. Foto: FB Cirkus Aleš

„Cirkusy na Slovensku stále mohou volně existovat a předvádět veřejné vystupování svých čtyřnohých svěřenců, jelikož se jedná pouze o vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenské republiky, která dosud nebyla schválená vyšším nadřízeným úřadem v Bruselu, díky čemuž žádný cirkus na Slovensku neporušuje zákon. Cirkus Aleš naopak splňuje veškeré veterinární podmínky, každotýdně přivítá veterinární kontrolu, kterou provádíme naším bohatým zvěřincem a která navzdory plánované agrese ochránců zvířat neshledává žádné příznaky týrání zvířat. Ve zkratce tedy znovu připomínáme široké veřejnosti, že plánovaný zákon nebyl schválen a tudíž cirkusy se zvířaty na Slovensku můžou nadále legálně fungovat bez jakéhokoliv omezování,“ informoval na svojej facebookovej stránke Cirkus Aleš pre vystúpením v Piešťanoch.

Podľa vyjadrenia Slobody zvierat zákaz výcviku a verejného vystupovania zvierat presadili do zákona minulý rok, ministerstvo pôdohospodárstva však pracovalo ešte na vyhláške. Tá má obsahovať detaily zákona a napr. aj zoznam zakázaných zvierat a mala začať platiť 1. septembra. Reálne však zatiaľ nie je proces jej tvorby ukončený. „Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia je pripravená a aktuálne je v legislatívnom procese,“ informoval Michal Feik, z komunikačného odboru ministerstva.

„Medzirezortné pripomienkové konanie s vyhodnotením pripomienok bolo ukončené ešte pred letom. Následne 1. júla 2019 bol tento návrh Vyhlášky schválený s odporúčaním na prijatie Stálou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre technické právne predpisy a tento legislatívny proces pokračuje vnútrokomunitárním pripomienkovím konaním, kde bol návrh Vyhlášky zverejnený 10.7.2019 a v zmysle pravidiel je dĺžka tohto konania 3 mesiace (do 10.10.2019). Účinnosť vyhlášky bude preto posunutá s ohľadom na ukončenie pripomienkového konania. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR má záujem v prvom rade ochrániť hlavne najrizikovejšiu skupinu zvierat, ktorých použitie v cirkusoch často prekračuje, alebo je na hrane s prekročením ich biologických a fyziologických schopností, a ktorých držanie a neustále premiestňovanie im môže spôsobovať pravidelný stres, poruchy zdravia, alebo poruchy správania. Cieľom ministerstva je ochrana zvierat,“ dodal M. Feik.

Reklama

Podľa vyjadrenia ministerstva kontrolu nad dodržiavaním ustanovení zákona, ako aj kontrolu ochrany zvierat a dobrých životných podmienok zvierat vykonáva Štátna veterinárna a potravinová správa SR prostredníctvom veterinárnym inšpektorov. „Aj keď zatiaľ nemáme obmedzenie vybraných druhov pre použitie za účelom verejného vystupovania, veterinárni inšpektori chodia do cirkusov na kontroly a ochrana týchto zvierat je zabezpečená,“ tvrdí Michal Feik.

Po tom ako vstúpi vyhláška do platnosti, má byť zakázané verejné vystupovanie zástupcov radu Šelmy (Carnivora) okrem psa, mačky a fretky, zástupcovi radu Primáty (Primates), zástupcov čeľadí slonovité (Elephantidae), delfínovité (Delphinidae), hrochovité (Hippopotamidae), žirafovité (Giraffidae) a nosorožcovité (Rhinocerotidae). Tieto zvieratá nebudú smieť na Slovensku podstupovať drezúru ani verejne vystupovať. Budú k nám však smieť stále cestovať, pretože voľný pohyb cirkusom zatiaľ dovoľuje spoločná EÚ legislatíva.

-th- Zdroj: Sloboda zvierat, Cirkus Aleš Ilustračné foto: Cirkus Aleš

Ing. Michal FEIK

Štátny radca

Populárne články