Úvod Aktuality Náčelník mestskej polície dostal šancu napraviť jej fungovanie

Náčelník mestskej polície dostal šancu napraviť jej fungovanie

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Náčelník piešťanskej mestskej polície Marcel Mihalik čelil na septembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva značnej kritike zo strany niekoľkých poslancov i primátora mysql manual. Reagovali tak na správu z kontroly Mestskej polície vykonanú hlavným kontrolórom. Iniciovalo ju zastupiteľstvo v apríli tohto roka. Po rozprave dostal náčelník šancu vykonať nápravu nedostatkov 이젠 잊기로 해요 다운로드. Ak sa tak neudeje, primátor Peter Jančovič avizoval nové stretnutie a riešenie situácie, čím nepriamo naznačil odvolanie šéfa polície.

Piešťanská mestská polícia čelí kritike už dlhodobo 신세계 쇼핑 다운로드. Ročne jej fungovanie stojí Mesto Piešťany približne milión eur, z čoho 150-tisíc ide na prevádzku a prevažná časť na mzdy. Pri štyroch desiatkach pracovníkov však reálne platy nie sú vysoké a mnohí hovoria, že nie sú žiadnou motiváciou 크롬 앱 다운로드. Mestskú políciu riadi náčelník, ktorého na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Náčelník mestskej polície je v priamej riadiacej pôsobnosti primátora a zodpovedá mu za svoju činnosť drive photo. Súčasný náčelník Marcel Mihalik je vo funkcii od apríla 2001.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Výsledky kontroly prezentoval hlavný kontrolór Martin Svorad na štyridsiatich stranách, pričom niektoré zistenia sa opakujú 익스플로러 10 다운로드. Opakovane sa spomína najmä používanie neoznačených motorových vozidiel členmi mestskej polície, čo je podľa kontrolóra v rozopre so zákonom logic pro x 다운로드. Podľa správy záznamy o prevádzke vozidiel neboli vedené korektným spôsobom, neobsahovali všetky relevantné údaje o vykonaných jazdách, v niektorých prípadoch neboli uvádzané správne údaje Full Windows. Kontrolór upozornil taktiež na nedodržiavanie zákona o finančnej kontrole. 

Výhrady mal i k obstarávaniu programu MP Manager, ktorý mestská polícia používa podľa náčelníka na zjednodušenie a zefektívnenie svojej práce ps3 게임 다운로드. Konštatuje tiež, že Mesto Piešťany neuzatvorilo s dodávateľom programu MP Manager zmluvu o ochrane osobných údajov. 

Martin Svorad v kontrole pomenúva tiež problém s neaktuálnosťou  smernice  na obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému, ale aj to, že nie je zabezpečená zastupiteľnosť referentov monitorovacieho strediska pri čerpaní dovolenky alebo náhradného voľna 캐치미이프유캔 다운로드. Rovnako vidí problém v ďalších vnútorných normách.

Náčelníkovi Marcelovi Mihalikovi tiež vytkol, že príslušník MsP bol upozornený na závažné porušenie pracovnej disciplíny v rozpore s Pracovným poriadkom zamestnancov mesta Piešťany. Uvedené upozornenie nie je podľa neho platné. 

Na otázku, čo hovorí na kontrolné zistenia, reagoval náčelník Marcel Mihalik vyjadrením: „Sú len dve možnosti, buď spravím poriadok ja, alebo nový náčelník.“ Podľa vyjadrenia primátora Petra Jančoviča do minulotýždňového rokovania zastupiteľstva nebol ešte čas sadnúť si k opatreniam. „Uvidíme do akej miery sa dá zrealizovať náprava. Podľa toho, ako sa veci budú riešiť,  budem vyhodnocovať situáciu. Určíme si spoločne termín dokedy majú byť veci napravené,“ povedal pred poslancami primátor Jančovič. Následne pripustil, že ak sa veci nenapravia, znovu sa stretne s poslancami a bude sa riešiť, čo ďalej. Nepriamo to znamená možné odvolanie súčasného náčelníka. Podľa platných pravidiel musí takéto riešenie navrhnúť primátor a schválenie, či neschválenie, je na poslancoch. 

-th-

REKLAMA