REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Na Veľký piatok 14. apríla sa po popoludňajších obradoch uskutoční večerná Krížová cesta na Červenej veži, ktorá bude osobitne venovaná a vedená mládežou z Piešťan 엔드노트 무료 다운로드. Stretnutie účastníkov bude o 19.30 pri farskom kostole sv. Cyrila a Metoda.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Veriaci pri tejto príležitosti budú môcť hlbšie kontemplovať bolesť a ukrižovanie Ježiša Krista počas štrnástich zastavení Download 1q84. Krížová cesta v minulých rokoch mala výnimočnú atmosféru, keď napríklad na konci marca účastníci kráčali v snehu, alebo druhý raz prežívali bolestné okamžiky z Ježišovho života pri splne mesiaca. 

Počas Bielej soboty je telo ukrižovaného uložené v hrobe a je možnosť prísť sa mu pokloniť a zotrvať pri jeho hrobe v modlitbe a rozjímaní. Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania, spojená s obnovením krstného zasvätenia, začína v kostoloch po západe slnka Godfather 2.

-inf- Foto: -th-

REKLAMA