Úvod Aktuality Na predloženie projektov participatívneho rozpočtu zostáva už len pár dní

Na predloženie projektov participatívneho rozpočtu zostáva už len pár dní

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Občania, ktorí majú nápady na realizáciu projektov Participatívneho rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 môžu svoje zámery predložiť prostredníctvom elektronického formulára na webových stránkach mesta do 17 Naver Sports Download. apríla. Pri realizácii participatívneho rozpočtu prostredníctvom, ktorého môžu obyvatelia Piešťan starší ako 16 rokov, navrhnúť pridelenie časti rozpočtu na základe projektov, sa postupuje v zmysle štatútu schváleného mestským zastupiteľstvom 태양의 후예 노래 다운로드.

Pre-cyklistovu-dušu-2[1]V aktuálnom roku, podobne ako vlani, je na projekty participatívneho rozpočtu vyčlenených 20-tisíc eur happy birthday songs. Minulý rok boli zrealizované napríklad cyklopumpa v centre mesta, stolnotenisové stoly v parku, lavičky a stoly na Lipovej ulici, ale i zrekonštruované a debarierizované priestory MC Úsmev Wait and you. Pri predkladaní projektov participatívneho rozpočtu je podmienkou, že musí ísť o kapitálové výdavky, teda o výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku xf-adsk2017_x64.exe.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

 

Projekt môže zahŕňať budovy, pozemky, ulice, chodníky a iné na území mesta Piešťany a jeho časti Kocurice, pričom sa môže vzťahovať na všetky oblasti (doprava, komunitný rozvoj, transparentnosť, šport, kultúra, sociálna starostlivosť, seniori, mládež, voľnočasové aktivity, rodičia s deťmi, školstvo a vzdelávanie, životné prostredie, zeleň v meste, ekológia, bezdomovectvo, a iné.) Visual Studio 2008. Pre zaradenie do hlasovania verejnosti a pre realizáciu, musí projekt spĺňať všetky nasledovné kritériá:IMG_3425-640x427[1]

1 슈퍼 혼두라 다운로드. Je v kompetencii mesta Piešťany

2. Je umiestnený v meste Piešťany alebo v jeho časti Kocurice

3. Je vo všeobecnom záujme

4 간편한 mp3 다운로드. Jedná sa o kapitálové výdavky

5. Je technicky realizovateľný

6. Je možné považovať ho z hľadiska technického, právneho a finančného za správny

7 the oa 다운로드. Odhad nákladov na jeho realizáciu je nižší ako 2000 € alebo 5000 € celkom

8. Zisky z jeho využitia alebo používania nebudú predmetom prospechu jednotlivca alebo skupiny osôb

9 Pebook app. Jeho realizácia bude ukončená v roku 2017

10. Neobsahuje žiadne diskriminačné alebo hanlivé prvky

11. Negeneruje v ďalšom období vyššie prevádzkové náklady ako 5% z vynaložených investícií na jeho realizáciu/rok

12. Nepotrebuje inú ako obvyklú údržbu

13. Nevyžaduje nadobúdanie vlastníctva pozemku

14. Jeho realizácia sa netýka a neposkytuje študijné výhody

15. Predkladateľ projektu má trvalý pobyt v Piešťanoch a je starší ako 16 rokov.

Splnenie kritérií vyhodnotí pracovná skupina menovaná primátorom mesta do 30. apríla. Tie, ktoré splnia všetky náležitosti budú zverejnené od 1. mája na webovej stránke mesta, kde bude možné o nich diskutovať a hlasovať za ne do 21. mája. Na podnet poslanca MsZ Tomáša Hudcoviča bol štatút praticipatívneho rozpočtu doplnený o verejnú prezentáciu projektov, ktorá sa má uskutočniť do 15. mája.  

Mesto Piešťany do konca roka 2017 zrealizuje 5 projektov v kategórii do 2000 eur, ktoré v hlasovaní verejnosti získajú najviac hlasov a dva projekty do 5000 eur s najvyšším počtom hlasov.

-inf- Ilustr. foto: -lt- a -vv-

REKLAMA