Connect with us

Aktuality

Mestský úrad od začiatku septembra s množstvom zmien

Published

on

Reklama
Reklama

Mestský úrad Piešťany má od 1. septembra novú organizačnú štruktúru. Primátor Peter Jančovič podpísal rozhodnutie o organizačných zmenách, ktoré pozostáva zo 136 bodov. Po novom bude mať mestský úrad desať odborov a dvadsať referátov. Útvar hlavného kontrolóra sa zmenil na pozíciu hlavný kontrolór, ktorý bude jediným zamestnancom na tomto kontrolnom úseku.

Do roku jesene 2015 platila organizačná štruktúra schválená primátorom Remom Cicuttom za pôsobenia prednostky Denisy Bartošovej. V rámci nej fungovali štyri odbory (správy, služieb, ekonomický, organizačno-právny) a pod nimi jednotlivé referáty, pričom samostatné postavenie mal Referát stratégie. Každý odbor i referát mal svojho vedúceho. Organizačná zmena zrealizovaná primátorom Milošom Tamajkom mala za cieľ zefektívniť fungovanie mestského úradu a zrušiť trojstupňové riadenie. Po novom tak vzniklo šesť oddelení s vedúcimi, ktoré pozostávali z 27 „úsekov“. Výsledkom však boli aj súdne spory s prepustenými zamestnancami, ktoré radnica pod vedením primátora Petra Jančoviča ukončuje dohodami o urovnaní sporových nárokov. Na ich základe, bez čakania na rozhodnutie súdu, vyplatilo Mesto Piešťany bývalým zamestnancom, ktorí zažalovali samosprávu, desiatky tisíc eur. Niektorí z nich sa od 1. septembra vracajú do pracovných pozícií na mestskom úrade.

O novej organizačnej štruktúre hovorila staronová prednostka Denisa Bartošová od svojho nástupu do funkcie. Realitou sa stala od septembra. Mestský úrad má aktuálne desať odborov a dvadsať referátov vrátane Klientského centra.

Reklama

Chod úradu budú zabezpečovať Odbor stratégie a rozvoja mesta, Odbor výstavby a dopravy, Odbor investícií a majetku mesta, Odbor životného prostredia, Odbor sociálnych služieb, Odbor školstva, kultúry a športu, Odbor ekonomiky a podnikania, Odbor právny a klientskeho centra, Odbor organizačný a informatiky a Odbor personalistiky a miezd.  Podľa zverejneného rozhodnutia stoja na čele jednotlivých odborov vedúci, ktorých tak bude desať. V rámci referátov majú pôsobiť iba referenti. 

V novej organizačnej štruktúre došlo k odčleneniu stavebných záležitostí a životného prostredie, alebo napríklad k oddeleniu sociálnych služieb a školstva, ktoré zaviedol primátor Tamajka. Novinkou je, že verejné obstarávanie bude podliehať priamo Kancelárii vedenia mesta a nebude súčasťou žiadneho odboru.

Za primátora Cicutta aj Tamjaku existoval Útvar hlavného kontrolóra, kde pôsobili dvaja ľudia. Hlavný kontrolór a kontrolór. Podľa novej organizačnej štruktúry bude na kontrolu hlavný kontrolór sám, bez ďalšieho pracovníka. 

Podľa našich informácií úrad opustili viacerí doterajší vedúci pracovníci dohodami, čím uvoľnili miesta v novej organizačnej štruktúre. Podľa zverejnených dohôd o urovnaní sporových nárokov so zamestnancami, ktorých prepustil primátor Tamajka, podpísaných súčasným primátorom Petrom Jančovičom, má post vedúcej Odboru ekonomiky a podnikania  obsadiť  Lucia Duračková, vedúci Odboru organizačného a informatiky má byť   Alex Klein a post vedúcej Odboru investícii a majetku mesta má od polovice septembra obsadiť Eva Pobjecká. Daniela Ščevková, ktorú prepustil M. Tamajka, sa od septembra vracia ako  asistentka primátora v Kancelárii vedenia mesta a Jana Vitková ako referentka pre architektúru a územné plánovanie na Odbore stratégie. 

-th-

Populárne články