Úvod Aktuality Mestský rozpočet budú schvaľovať poslanci už o pár dní

Mestský rozpočet budú schvaľovať poslanci už o pár dní

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Poslancov Mestského zastupiteľstva čaká v polovici decembra schvaľovanie mestského rozpočtu na rok 2017. Dnes v pondelok 5. decembra sa ním bude zaoberať mestská rada. Návrh rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017 by mal v súčte bežných i kapitálových príjmov a príjmových finančných operácií dosiahnuť 28 137 009 eur, celkové výdavky by mali byť 25 591 905 eur kirby games. Najväčšie finančné prostriedky pôjdu i tento rok do školstva, pričom celkovo poputuje do škôl 7 433 177 eur.

Zastupiteľstvo júl (12)

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Bežný rozpočet počíta s príjmami približne 18,7 milióna eur web square. Bežné výdavky sa očakávajú cca 18 miliónov eur. Prebytok bežného rozpočtu vo výške cca 700-tisíc eur bude slúžiť na pokrytie splátok úverov minions subtitles.

Komisie Mestského zastupiteľstva nemali proti Návrhu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019 výraznejšie výhrady 안드로이드 아프리카 다운로드. Komisia pre financie a podnikanie po prerokovaní odporučila materiál schváliť s pripomienkou členov týkajúcou sa programu Sociálne bývanie a podprogramu 5.8 Denné centrá, pričom členovia komisie navrhli poskytnúť ušetrené prostriedky na vytvorenie Denného centra Kocurice, ktoré by slúžilo pre seniorov a rodiny s deťmi. Členovia komisie pre financie a podnikanie sa navyše chcú v roku 2017 priebežne oboznamovať s efektivitou vynakladania finančných prostriedkov v rámci všetkých programov. Komisia pre šport a rekreáciu odporučila tiež schválenie materiálu s podmienkou zníženia položky 3.1 windows 7 hyper-v. „Radnica informuje“ na sumu 14 170 eur a zostatok vo výške 10 430 eur presunúť
do položky 6.3. ktorá má názov „Rekonštrukcia školských budov“ 레버리지 사기조작단 6화 다운로드.

Návrh programového rozpočtu počíta s podporou športu, do ktorého by malo celkovo putovať 1 404 199 eur, 65 000 eur je v podprograme 8.2 드라스틱 2.4.0.1 다운로드. s názvom Dotácie na šport vyčlenených na podporu činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt. Prostriedky majú ísť na výmenu mantinelov a rekonštrukciu ľadovej plochy na zimnom štadióne, opravu strechy tenisovej haly a 843 800 eur má poslúžiť na prekleňovací úver týkajúci sa výstavby Mestskej plavárne. Mesto plánuje tak ako každý rok aj podporu kultúry, zo sumy 643 257 eur by mali najväčšiu časť dostať Mestská knižnica mesta Piešťany, dohromady 303 884 eur a 300 223 eur poputuje na činnosť Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany 닌텐도 스위치 게임팩 다운로드.IMG_6904_resize

Na rozvoj a rekonštrukcie dopravnej infraštruktúry má ísť 2 075 860 eur, oprava celej Sládkovičovej ulice je plánovaná v hodnote 770 000 eur html Automatic download. Práce na rekonštrukcii vozovky na ulici Andreja Hlinku budú stáť podľa výsledkov súťaže 207 360 eur, pričom pôvodne projektantský rozpočet počítal so sumou cca 400-tisíc eur 음식이미지 다운로드.

Finančné prostriedky z mestskej kasy by mali putovať aj na chodníky Pod Párovcami, výstavbu parkovacích miest na sídlisku Adam Trajan a na Vážskej ulici. Na podporu autobusovej dopravy v meste je rovnako ako po rozpočtových zmenách v minulom roku vyčlenených 405 000 eur.IMG_0729

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany/Foto: archív-

REKLAMA