Connect with us

Aktuality

Mesto sa chystá kontrolovať nakladanie s odpadmi v prevádzkach

Mesto Piešťany na svojej webovej stránke oznámilo, že pracovníci Odboru životného prostredia MsÚ Pieštany budú v priebehu augusta až októbra kontrolovať nakladanie s odpadmi v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

Published

on

Reklama
Reklama

Kontroly budú zamerané na dodržiavanie systém zberu odpadov podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Piešťany č.3/2021 o odpadoch – produkcia komunálnych odpadov z prevádzok a užívanie zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu na zmesový komunálny odpad a jeho vytriedené zložky odpadov.

„Vyzývame preto prevádzkovateľov, aby pristupovali zodpovedne k nakladaniu s odpadmi a zabezpečili si zberné nádoby na odpad, aby nedochádzalo k nepovolenému ukladaniu odpadov do zberných nádob na sídliskách určených pre obyvateľov bytových domov, ani do prevádzky Zberný dvor mesta Piešťany,“ uviedla Martina Halašková z odboru životného prostredia.

TS Mesto Piešťany / red

Reklama

Populárne články