Connect with us

Aktuality

Komisie sa k úveru na Kolonádový most zatiaľ nevyjadrili. Podľa platného rokovacieho poriadku by sa mali

Published

on

Reklama
Reklama

V pondelok 1. apríla sa uskutočnilo rokovanie mestskej rady, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Mestský úrad naň predložil sedem materiálov, ktoré by o 10 dní malo prerokovať zastupiteľstvo. Medzi bodmi bol aj návrh na zmenu programového rozpočtu s cieľom zobrať si úver na financovanie rekonštrukcie Kolonádového mosta. Tento materiál však neprešiel rokovaním komisií, pričom rokovací poriadok mestského zastupiteľstva to ustanovuje. Podľa prednostky Denisy Bartošovej bola dôvodom časová tieseň.

Do rokovacieho poriadku sa veta o tom, že materiály, ktorých obsahom je aj zmena, alebo úprava rozpočtu schváleného mestským zastupiteľstvom, ak sa menia celkové príjmy a výdavky rozpočtu, musia byť prerokované vo všetkých komisiách, dostala uznesením 15/2015 E z februára 2015. Vtedy za ňu hlasovalo 15 poslancov minulého zastupiteľstva. 

Poslanec Andrej Klapica na rokovaní rady pripomenul, že by mal takýto materiál prejsť rokovaním komisií. Podľa jeho slov sa bez vyjadrenia komisie nevie rozhodnúť, či schváliť úver na účel rekonštrukcie Kolonádového mosta. Vidí, že peniaze chýbajú aj inde a ako príklad spomenul chodníky na Štefánikovej ulici. To, že materiál sa nedostal na rokovanie komisií obhajovala prednostka Denisa Bartošová časovou tiesňou, keď sa materiál dokončoval po rokovaniach s bankami na poslednú chvíľu.

Po diskusii padla na mestskej rade dohoda, že na pondelok 8. apríla bude k tejto veci zvolaná Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie, ktorej predsedá A. Klapica. Následne sa pridal aj R. Cicutto, ktorý predsedá Komisii pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie a požiadal, aby tieto dve komisie rokovali spoločne. „Nie, že finančníci povedia, že nedajú peniaze. Vy ste už povedali, že peniaze dáte (čerpanie úveru už bolo v minulosti schválené, ale na iný účel – pozn. redakcie). My povieme kam,“ povedal na rokovaní rady R. Cicutto.

Reklama

Rokovací poriadok však hovorí, že k zmene rozpočtu by sa mali vyjadriť všetky komisie. Ak sa tak neudeje, bude porušený vlastný predpis, ktorý schválilo MsZ a podľa ktorého by mal mestský úrad a vedenie mesta, ako aj poslanci postupovať.

Čo by mali komisie zodpovedať?

Jednou z otázok, ktorá vyvstala a na ktorú by mali komisie hľadať odpoveď je, či financovať rekonštrukciu Kolonádového mostu aj z úveru, alebo urobiť len práce v hodnote dotácie 950 000 eur plus povinnej spoluúčasti Mesta Piešťany. Úver by tak bolo možné použiť na iné priority, ktoré Mesto Piešťany má. Od ciest, cez rekonštrukciu školských budov až po výstavbu mestskej plavárne. Druhou otázkou, ktorou by sa mala zaoberať predovšetkým komisia R. Cicutta je, v akom rozsahu je potrebná a aktuálne nutná rekonštrukcia vrchnej stavby mosta a mostovky, keď je známe, že problémom sú aj podmyté piliere mosta. Tie aktuálny zámer nerieši a odborníci v komisii by sa mohli vyjadriť na základe podkladov, ktoré má samospráva k dispozícii, k urgentnosti sanácie podmytých pilierov. Uľahčili by tak výrazne rozhodovanie poslancov MsZ, na ktorých pleciach je konečné hlasovanie v tejto veci. Podľa vyjadrenia prednostky Denisy Bartošovej na mestskej rade má úrad k dispozícii vyjadrenie, že piliere ešte chvíľu vydržia. Dosypanie podmytých pilierov má samospráva podľa prednostky nacenené na pol milióna eur.

-th- 

Populárne články