REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Therme (Thermal) Park respektíve jeho investor, spoločnosť Z-group, má ministerstvom životného prostredia schválené rozhodnutie o povolenom odbere geotermálnych vôd 1,5 l za sekundu z vrtu GTP-1 Download Android bitmap. Povolenie na čerpanie tohto množstva však zatiaľ nedostal, keďže nesplnil rozhodnutím stanovené podmienky. Má na to  tri mesiace, potom začne konanie o uzavretí vrtu  poliklinike 폰으로 다운로드.

„Ministerstvo životného prostredia vydalo rozhodnutie o využiteľných množstvách geotermálnych vôd 신세기 에반게리온 다운로드. Povolenie na odber vôd však vydáva štátna vodná správa, teda okresný úrad v sídle kraja,“ odpovedal na našu otázku ohľadom povolenia čerpania vody z vrtu GTP-1 Tomáš Ferenčák z ministerstva Drastic Pokémon Heartgold. Pre bližšie informácie odporučil obrátiť sa na trnavský okresný úrad.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Podľa vyjadrenia Okresného úradu v Trnave Komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd schválila záverečnú správu  „Geotermálny zdroj Piešťany – vrt GTP-1“
a využiteľné množstvo geotermálnej 1,5 l za sekundu imageready. „V rozhodnutí MŽP SR boli stanovené podmienky, za akých možno využívať geotermálnu vodu. Ak tieto podmienky nebudú splnené najneskôr do júna 2019, Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie začne konanie o uzatvorení vrtu 올레체 neo 다운로드. Vrt bude musieť byť uzatvorený do doby splnenia podmienok ministerstva životného prostredia,“ informovala Jana Glozmeková z Okresného úradu v Trnave. 

Investor má zaviesť a prevádzkovať monitorovací systém vrtu GTP-1

Využiteľné množstvo geotermálnej vody v množstve 1,5 l za sekundu má Z-group schválené na dobu 3 rokov prevádzky s dvomi podmienkami php file upload. Prvou je, že po 3 rokoch využívania a prevádzkového monitorovania vrtu GTP-1 bude výpočet využiteľného množstva geotermálnych vôd prehodnotený 실업인정신청서 다운로드. Záverečná správa s výsledkami prevádzkového monitorovania má byť opätovne predložená na posúdenie Komisii pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd Java poi Excel download. Druhou podmienkou je, že pred začiatkom využívania vrtu GTP-1 bude zavedený a prevádzkovaný monitorovací systém. Ten má byť  napojený na Centrálny monitorovací systém Ministerstva zdravotníctva SR 윤미래 angel 다운로드.

Spoločnosti Z-group a. s., má momentálne na základe hydrogeologického posudku, ktorý vypracovala spoločnosť vodaMAX z Piešťan, vydané povolenie na odber geotermálnych vôd v maximálnom množstve 0,5 l za sekundu, takzvaný vzbudený preliv, do júna 2019.

Investor stále nemá ani územné rozhodnutie na stavbu Therme Parku. Mesto Piešťany prerušilo územné konanie a požaduje doplnenie materiálov.

Snažili sme sa kontaktovať zástupcu spoločnosti Z-group Vlastimila Semelu a požiadať ho o vyjadrenie. Aktuálne bol zaneprázdnený, ale prisľúbil, že nás bude kontaktovať.

-th-

REKLAMA