Connect with us

Aktuality

Inštitucionálna spolupráca v oblasti ochrany životného prostredia a kúpeľnej turistiky

Európske zoskupenie územnej spolupráce ARRABONA so sídlom v Győri a Občianske združenie SIK so sídlom v Šali získali dotáciu z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov v rámci prioritnej osi PO4 – Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti.

Published

on

Reklama
Reklama

Vedúcim partnerom projektu ECO-TOUR-COOP číslo SKHU/WETA/2201/4.1/010 je Európske zoskupenie územnej spolupráce ARRABONA, partnerom projektu na slovenskej strane je Občianske združenie SIK.

Celkový rozpočet projektu je 52.843,65 EUR, z toho dotácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 44.917,09 EUR.

Projekt prezentuje spoluprácu dvoch inštitúcií – EZÚS ARRABONA a občianskeho združenia SIK – v rámci ochrany životného prostredia a kúpeľnej turistiky.
V tomto projekte EZÚS ARRABONA realizuje jeden z vyzdvihnutých prvkov akčného plánu „Zelená Arrabona“ v spolupráci s cezhraničným partnerom. S aktívnym zapojením dvoch cieľových skupín prihraničného regiónu (rozhodujúci činitelia samospráv, miestni odborníci a žiaci základných škôl) sa organizuje exkurzia, osvetové a senzibilizačné programy v oblasti životného prostredia a ochrany prírody. Cieľovou destináciou exkurzie je obec Nagypáli, kde sa účastníci oboznámia s príkladmi udržateľného rozvoja obce, a na susednom zariadení ZalaZone sa oboznámia s najmodernejšími technologickými riešeniami v oblasti rozvoja obce. Žiaci základných škôl participujú v rámci podujatia II. győri klíma Expo (II. klíma Expo v Győri), v rámci ktorého sa realizuje mnoho prednášok, ktoré majú informačný a názor formujúci charakter.

Občianske združenie SIK na základe knihy s názvom Winter-vakáció – Nyári kaland Pöstyénben (Prázdniny s Winterom – Letné dobrodružstvo v Piešťanoch), zorganizovalo pre žiakov základných škôl medziškolský vedomostný kvíz počas septembra, ktorý históriu piešťanských kúpeľov predstavil novými metódami. Do menovanej súťaže sa zapojili žiaci Základnej školy Gergelya Czuczora s VJM v Nových Zámkoch a žiaci Základnej školy Sándora Petőfiho v Győr-Ménfőcsanak (26-26 osôb).

Reklama

V rámci projektu bolo publikovaných 500 kusov kníh s názvom Prázdniny s Winterom – Letné dobrodružstvo v Piešťanoch v slovenskom preklade, ktorá sa distribuuje študentom s rodným jazykom slovenským na Slovensku, najmä v Piešťanoch, v Šahách, za účelom organizovania ďalších kvízov.

Cieľom odborného workshopu, ktorý sa uskutoční v meste Piešťany pre inštitúcie kúpeľného turizmu v Maďarsku a na Slovensku, je rozvoj cezhraničného kúpeľného turizmu, nadväzovanie kooperácií a prezentácia dobrej praxe. Súčasťou podujatia bude historická putovná výstava 8 roll-upov, ktorá prezentuje históriu piešťanských kúpeľov a spoluprácu s Winterovcami. Víťazní študenti súťaže navštívia v ten istý deň mesto Piešťany, miesta, ktoré boli témou a miestom konania súťaže.

Projekt je podporený Európskou úniou a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej únie.
TS

Populárne články