Úvod Aktuality Gymnázium P. De Coubertina má novú riaditeľku

Gymnázium P. De Coubertina má novú riaditeľku

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Do výberového konania boli prihlásení dvaja uchádzači. Riaditeľkou sa stane Miroslava Hanková, dlhoročná pedagogička so špecializáciou na slovenský jazyk a angličtinu 그대라는 사치 다운로드.

luknarPrácu bývalého riaditeľa Ivana Luknára ocenil aj minister školstva Dušan Čaplovič

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Výberové konanie sa uskutočnilo 14 콜 오브 듀티 무료 다운로드. mája. Podľa zákona je výberovou komisiou rada školy, v ktorej sú zastúpení žiaci, pedagógovia aj rodičia. Zriaďovateľ, ktorým je v tomto prípade Trnavský samosprávny kraj (TTSK), musí vybraného kandidáta akceptovať youcam 다운로드.

„Na základe výsledkov výberového konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.mája bola výberovou komisiou navrhnutá Mgr. Miroslava Hanková do funkcie riaditeľky Gymnázia Pierra de Coubertina,“ informoval hovorca TTSK Patri Velšic Sledge 192 downloads.

Z funkcie riaditeľa gymnázia odstúpil pred krátkym časom Ivan Luknár, ktorý na škole pôsobil 42 rokov. Okrem iného bol iniciátorom vybudovania novej športovej haly a zaslúžil sa o to, aby škola niesla meno zakladateľa moderného olympizmu PadakPadak.

„Rád sa sem budem vracať, aby som bol nápomocný pri zabezpečovaní desiateho fóra škôl Pierra de Coubertina, prípadne pri inej príležitosti,“ povedal počas svojej rozlúčky Ivan Luknár Download Android Messages.

Piešťanské gymnázium dlhodobo patrí medzi najlepšie na Slovensku. Na základe rozhodnutia ministerstva školstva bolo zaradené do siete stredných škôl s bilingválnym štúdiom v angličtine 가버나움 자막 다운로드. Od školského roka 2015/16 bude jedna trieda v ročníku získavať informácie v humanitných i prírodovedných predmetoch v cudzom jazyku.

(red)

cityfest_2014-copy

REKLAMA