Úvod Aktuality Chystá sa obnova odvodňovacieho kanálu Kaluža, poslúžiť má aj v období sucha

Chystá sa obnova odvodňovacieho kanálu Kaluža, poslúžiť má aj v období sucha

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Rekonštrukciu jedného z miestnych kanálov, s názvom Kaluža pripravuje štátny podnik Hydromeliorácie Bratislava, ktorému patrí. Po obnove by mal vyčistený kanál slúžiť pôvodnému účelu – odvádzaniu vody z polí a po osadení stavidiel aj zadržiavaniu vlahy v období sucha 일시정지 다운로드. Projekt je súčasťou investícií rezortu životného prostredia do preventívnych opatrení, zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých a katastrofických udalostí 몬헌 월드 pc 다운로드.IMG_9353

„Hydromelioračný kanál na území obce Piešťany existuje a bol vybudovaný na odvádzanie prebytočnej pôdnej vody v čase vlhkých období a tiež na odvádzanie vnútorných vôd v čase záplav 점프맵 다운로드. Kanál je súčasťou životného prostredia v predmetnej oblasti. Zmenou navrhovanej činnosti, ktorou je osadenie stavidla/stavidiel v kanáli, sa vytvorí možnosť zabezpečovať zadržiavanie vody na podporu poľnohospodárskej krajiny v obdobiach sucha ako súčasti adaptácie na zmenu klímy,“ uvádza sa v projekte Download baby pastel photos.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Podľa neho rekonštrukcia kanála spočíva najmä v odstránení nánosov, buriny a náletových drevín. Novým technologickým prvkom bude rozšírenie vybavenia kanála o stavidlá, čím sa vytvoria podmienky na akumuláciu vody a zabráni sa vysušovaniu poľnohospodárskej pôdy. Projekt má byť financovaný z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 farpoint spread 다운로드.

Po dokončení obnovy očakávajú navrhovatelia aj ďalšie pozitívne dopady, napríklad rýchlejšie prúdenie vody ako reakciu na zníženie odporu prostredia proti jej pohybu, turbulenciou sa zároveň zvýši obsahu kyslíka vo vode, čím sa zabráni jej prehrievaniu 닌텐도 마리오카트 다운로드. Zároveň by sa mali zlepšiť podmienky na vzájomnú hydraulickú interakciu s podpovrchovou vodou na priľahlých územiach, ďalej počítajú s nastolením biologickej rovnováhy, ku ktorému by malo prispieť aj priebežné odplavovanie látok, stimulujúcich nadmerný rast siníc, rias a vyšších rastlinných foriem.  Odstránenie nánosov z hydromelioračných kanálov by tiež malo zabrániť zhoršovaniu kvality povrchovej a podzemnej vody Mac Civilization.

IMG_9361Kanál Kaluža začína pri štátnej ceste č game booster. 499, na okraji priemyslovej časti Piešťan. Jeho trasa vedie v poli južným smerom popri objektoch a po úseku dlhom 0,8 km sa stáča západným smerom k diaľnici D1 영화 넬 다운로드. Približne po 550 m sa vracia do pôvodného južného smeru a v dĺžke 3 km lemuje diaľnicu v smere na Bratislavu. Ústi do Horného Dudváhu. V struhe sa v súčasnosti nenachádza žiadna drenážna voda kvôli silnému zaneseniu sedimentmi a erodovanou pôdou z okolia, ako aj kvôli extrémne suchému letu 2015 Microsoft Explorer 11.

Všetci, ktorých táto problematika zaujíma, môžu nahliadnuť do materiálu na piešťanskom mestskom úrade a zaslať následne svoje pripomienky v rámci zaujatia stanovísk podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na Okresný úrad v Piešťanoch. Materiály sú na radnici k dispozícii do 15. januára. Viac informácií tu.

Text a foto: -ad-

REKLAMA