Connect with us

Aktuality

Centroom mal problémy od svojho dokončenia, sanácia posilní mäkkú konštrukciu

Published

on

Reklama
Reklama

Sanáciu budovy Centroom rozbehla firma KLIMATI TEAM z Hlohovca definitívne 25. januára. Pracovný ruch odvtedy neutícha a budova, ktorej hrozilo krehké zlyhanie pretlačením, na mnohých miestach dosahuje zaťaženie až o 200 percent viac ako povoľujú normy, by mala byť vďaka nemu definitívne zachránená. Vybudovanie nových stenových nosníkov do už existujúcej stavby ale nie je nič jednoduché, a tak musia stavebníci postupovať nanajvýš opatrne. O súčasnom stave budovy, postupe prác i celom sanačnom projekte sme sa porozprávali s jeho autorom Vladimírom Benkom, predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov a profesorom Slovenskej technickej univerzity.

Vladimir Benko 19.2.2016 (01185)_resize

„Budova Centroom v Piešťanoch stála od roku 2010 s veľkým nebezpečenstvom krehkého zlyhania pretlačením stropných dosiek. V priebehu 20 sekúnd sa Piešťany mohli dostať na titulné strany médií v Európe. Ďalšie riziko, ktoré na tekutých pieskoch v Piešťanoch hrozí mnohým stavbám, je znásobené tým, že nosný systém budovy je veľmi mäkký. Jedná sa o bezprievlakové stropné dosky stojace na stĺpoch, pričom v okolí niektorých stĺpov sú navrhnuté také veľké otvory, že až na 75 percentách obvodu stĺpa sa prerušilo spojenie s doskou. Sedempodlažná budova stojaca na stĺpoch je navrhnutá bez podzemných podlaží. Hlavice jednotlivých pilot pod stĺpmi nie sú medzi sebou spojené žiadnym nosným prvkom. Prvýkrát je budova spojená vo výške šesť metrov nad terénom mäkkou stropnou doskou. Stavba Centroom mala dlhodobo problémy spojené aj s nerovnomerným sadaním. Už počas realizácie hrubej stavby, a následne zhotovenia nenosných priečok, dochádzalo – v priebehu niekoľkých týždňov – k ich poškodeniam širokými niekoľkomilimetrovými trhlinami.“

Centroom_-Piestany-12

Reklama

„Z tohto dôvodu si v lete 2010 objednal zhotoviteľ priečok posudok od Stavebnej fakulty v Bratislave, ktorého úlohou bolo zistiť príčinu vzniku trhlín na nenosných priečkach objektu. Šírka trhlín, priebeh, ako aj rýchlosť, s akou trhliny pribúdali, osadené sadrové terčíky na trhlinách sa roztrhli v priebehu 48 hodín, jednoznačne poukazuje na to, že ich hlavnou príčinou boli deformácie budovy vyvolané nerovnomerným sadaním objektu. Po dvoch týždňoch od objednávky sme v statickom posudku odporučili, aby sa odstránila príčina ich vzniku, aby sa neriešili len ich kozmetické úpravy, a aby sa pohyby budovy potvrdili geodetickými meraniami. Ak by sa v tom čase objednalo prešetrenie tuhosti budovy a interakcia s podzákladím, príde sa na všetky problémy, ktoré Centroom už v tom období mal a zosilnenie by boli oveľa rýchlejšie a lacnejšie,“ povedal o svojom prvom kontakte s budovou Vladimír Benko.

Prípadov, aký postihol budovu Centroom v Piešťanoch, sa po celom svete vyskytuje veľké množstvo a neobchádzajú ani vyspelé krajiny západnej Európy. Na vine môžu byť okrem výpočtov statika aj nedodržanie stavebných postupov pri realizácii, či neočakávané prírodné vplyvy. Chybnú konštrukciu sa často darí odhaliť ešte pred kolaudáciou, ale v niektorých prípadoch dôjde k veľkým tragédiám. Jedno z najväčších nešťastí – na rovnakom nosnom systéme, aký bol navrhnutý aj v budove Centroomu – sa odohralo v roku 1995 v Južnej Kórei, kde sa za 20 sekúnd zrútilo 5-podlažné nákupné centrum Sampoong Department Store. Pri krehkom kolapse vtedy zomrelo 502 ľudí a ďalších 937 utrpelo zranenia. Kórejský minister nechal vtedy prešetriť všetky budovy na pretlačenie a vyšetrovanie zistilo prekvapivé skutočnosti. Až 14 percentám stavieb hrozilo zrútenie, 84 percent nevyhovovalo normám, a len pri 2 percentách boli predpísané normy dodržané.

Stavebný boom tak priniesol aj negatívne sprievodné javy, ako znižovanie cien projektov, tlak na stavebníkov i veľké množstvo nestabilných budov. Slovensko malo 1. júla 2012 šťastie, že rovnaký kolaps 5 podlažnej budovy v komplexe 3nity v Bratislave, ktorý sa zrútil v priebehu 20 sekúnd, sa stal 2 týždne pred kolaudáciou, a dokonca v nedeľu. V prípade, ak by budova komplexu 3nity vydržala stáť ešte pár mesiacov, je otázne k akým výsledkom pre prešetrovaní budov na pretlačenie by dospel minister na Slovensku.

Miroslav Nevolny 10.11.2015_resize

„K budove Centroom sme sa vrátili v roku 2015 na základe novej objednávky od BK Service International. V priebehu piatich rokov – ako sme to predpovedali v posudku z roku 2010 – niekoľkokrát opravovali vznikajúce trhliny, a teda boli vykonané len kozmetické úpravy. Nakoľko pribudli aj trhliny, ktorých tvar poukazoval na veľké priehyby stropných dosiek – čo potvrdili aj geodetické merania – overili sme odolnosť a priehyb stropných dosiek. Pri týchto posúdeniach sa odhalil ďaleko závažnejší problém, vysoké nebezpečenstvo pretlačenia stropných dosiek, čoho dôsledkom boli rozhodnutia stavebného úradu o vyprataní objektu a o sanácii havarijného stavu objektu. Keď sme si pozreli nosný systém tejto budovy, videli sme, že je veľmi mäkký. Celá budova pozostáva vlastne len z nosných stĺpov, ktoré sú umiestnené na hlaviciach pilót. Stavba nemá podzemné podlažie, nemá podzemné steny a ani základovú dosku, a dokonca nemá ani nosné prvky, ktoré by zabezpečili spojenie medzi hlavicami pilót. Prvé spojenie tejto 7 podlažnej budovy je realizované až doskou nad prvým nadzemným podlažím, ktorá je vo výške šesť metrov od zeme,“ zhodnotil predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov konštrukciu budovy.

Sanačný projekt mala pôvodne realizovať firma Polivka, Hörmann & Partners, pričom Vladimír Benko a spoločnosť Betoning & Partner, ktorej je konateľom a spoločníkom, mali vykonávať dohľad a uskutočňovať kontrolu. Takzvaný princíp štyroch očí na Slovensku nie je bežný, a už vôbec nie povinný, ale vďaka nemu sa dá predísť prípadným chybám v projekte. Práve Vladimírovi Benkovi napadlo v procese vytvárania projektu sanácie riešenie, ktoré bude rýchlejšie realizovateľné, a hlavne lacnejšie pre majiteľov bytov. Úlohy s firmou Polivka, Hörmann & Partners si tak nakoniec vymenili, pričom kontrolu teraz vykonáva práve druhá spoločnosť.

CENTROOM 2

„Keby som to mal stručne zhrnúť, tak konštrukcii veľmi chýba nejaká pevná tuhá časť, a keďže sa ukázalo, že hrozí nebezpečenstvo pretlačenia stĺpov, rozhodli sme sa realizovať sanáciu systémom stuženia objektu nosnými stenami v druhom nadzemnom podlaží. Druhé nadzemné podlažie zatiaľ jeho majiteľ nedokončil, je to prakticky hrubá stavba. Sanácia objektu v tomto podlaží je z ekonomického hľadiska najvýhodnejšia. Snažili sme sa tiež zachovať pôvodný architektonický návrh. Namiesto sadrokartónových stien medzi navrhovanými kanceláriami v druhom nadzemnom podlaží budú pevné nosné železobetónové steny. Tento nový podporný systém podoprie medzibytové 25 centimetrov hrubé zvukovoizolačné steny, ktoré sa z nenosných stien zmenia na nosné steny. Táto zmena nosného systému má niekoľko výhod. Podstatne sa stuží celý objekt budovy Centroomu. Mení sa nosný systém vo všetkých podlažiach (bez nutnosti zasahovania do hotových bytov) na krížom vystužené stropné dosky, ktoré sú uložené na medzibytových stenách – pôvodné nenosné medzibytové steny zaťažujúce stropy pod nimi sa stávajú nosnými stenami. V bytoch realizujeme len minimálne úpravy v podobe nahradenia pol metra mäkkého materiálu nad stenami pri stĺpoch vysokopevnostnou maltou, aby nedošlo k pretlačeniu. Touto zmenou nosného systému je odstránený havarijný stav a riziko krehkého zlyhania bez varovania – zlyhania objektu pretlačením. Nie sú ohrozené životy a zdravie obyvateľov a návštevníkov Centroomu. Týmto si zhotoviteľ a projektant splní aj úlohu vyplývajúcu z Rozhodnutia stavebného úradu.“Vladimir Benko 29.1.2016 (1037)_resize

„V prízemí sa musia zosilniť pôvodné stĺpy, nakoľko boli nevyhovujúce v pôvodnom statickom výpočte. Trikrát som na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov presviedčal, aby priečne nosné steny boli stiahnuté až po hlavice pilot. Malo by to niekoľko nesporných výhod napríklad z architektonického hľadiska neobmedzujú súčasné užívanie priestorov, stuženie objektu by bolo niekoľkonásobne väčšie. Objekt by navyše vyhovoval aj pre kombinácie zaťažení v prípade zemetrasenia. Pôvodná konštrukcia je nevyhovujúca a úlohou projektu sanácia v súlade s Rozhodnutím stavebného úradu nie je zabezpečenie splnenia požiadaviek pre seizmické návrhové situácie, hoci to normy v čase projektovania (2009) aj súčasné normy požadujú. V prípade, ak by v budúcnosti dochádzalo k pohybom v podzákladí, horná stavba by mala väčšiu kapacitu na redistribúciu zaťaženia (jednotlivé nosné časti konštrukcie by si vedeli podstatne viac vzájomne pomáhať). Má to jednu nevýhodu, o ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov informovaní a to tú, že sanácia by bola o približne 95 000 Eur drahšia. Tento sanačný projekt bude podľa môjho názoru realizovaný rýchlo, čo majiteľom zníži náklady, a tiež zásahy do bytov budú minimálne,“ objasnil sanačný projekt Vladimír Benko.

Kvôli zvýšeniu ochrany pracovníkov zhotoviteľa boli umiestené sadrové terčíky na všetky trhliny, ktoré sú širšie ako 0,3 milimetra, čo je maximálna prípustná šírka trhlín v železobetónových konštrukciách počas životnosti 50 rokov od kolaudácie. Rovnako tak sú terčíky aj na nenosných konštrukciách so šírkou viac ako 1 mm. Stavebný dozor a dvaja vybraní zástupcovia staviteľa ich kontrolujú niekoľkokrát denne, prvýkrát hneď ráno pred začatím práce. Keby sa ktorýkoľvek z nich roztrhol, znamená to, že v budove nastali pohyby, ktoré by sme museli vyhodnotiť a zvoliť ďalší postup. Dočasné podopretie stojkami v budove je nutné k tomu, aby v prípade krehkého kolapsu stihli stavbári, ktorí realizujú stavebné práce, opustiť objekt.

Nada Benkova 8.11.2015_resize

„Budove Centroom by som zaželal, aby boli práce čo najskôr dokončené a aby sa nájomníci a vlastníci mohli čo najskôr vrátiť do svojich bytov i nebytových priestorov. Veľmi by som prial majiteľom bytov, aby sanácia okrem spevnia konštrukcie redukovala akékoľvek deformácie objektu spôsobené aj prípadnými zmenami v základovej pôde, a aby na stavbe nevznikali žiadne ďalšie ani kozmetické problémy a ľudia boli spokojní po celú dobu, čo tam budú bývať,“ povedal na záver Vladimír Benko.

-lt/Foto: Vladimír Benko, Miroslav Nevolný, Naďa Benková-

Populárne články