Úvod Aktuality Bývalý viceprimátor a poslanec Hynek vyzval mesto na doplatenie odmien. To ich...

Bývalý viceprimátor a poslanec Hynek vyzval mesto na doplatenie odmien. To ich doplatí všetkým poslancom

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Mesto Piešťany sa chystá doplatiť poslancom zastupiteľstva odmeny za rok 2018. Mali na ne nárok, ale vyplatené im neboli. Predžalobnou výzvou respektíve pokusom o mimosúdny zmier sa na primátora Jančoviča obrátil bývalý poslanec Michal Hynek Papago voice download.

V zmysle zásad odmeňovania poslancov má Mesto Piešťany prerozdeliť zostatok položky odmeny poslancov na konci roka, podľa účasti na rokovaniach mestskej rady, zastupiteľstva či sobášoch 유튜브 거울모드 다운로드. V zmysle zákona poslancom prislúcha za celý rok maximálne jeden mesačný plat primátora. 

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Začiatkom júna sa na primátora Petra Jančoviča obrátil niekdajší poslanec a viceprimátor Michal Hynek s predžalobnou výzvou, respektíve pokusom o mimosúdny zmier 팡파레 다운로드. Výzvou žiadal uhradenie nevyplatenej odmeny za rok 2018 v lehote 5 dní. V opačnom prípade chcel podať žalobu o zaplatenie odmeny spolu s príslušenstvom 몰디뷰 앱 다운로드. Mesto Piešťany reagovalo žiadosťou o predĺženie lehoty do 20. júna.

Podľa informácie pre súčasných poslancov M. Hynek reagoval 10. júna zaslaním ďalšej výzvy – návrh na vydanie platobného rozkazu s tým, že v lehote do 2 dní vyzýva na úhradu nevyplatenej odmeny 갓오브 곡괭이 다운로드. Ak sa tak nestane mienil 13. júna podať návrh na vydanie platobného rozkazu s úrokmi z omeškania a trovami konania. Podľa vyjadrenia úradníkov 13 사랑해 파리 다운로드. júna pozvali M. Hyneka na mestský úrad, kde mu vysvetlili, že potrebujú viac času. Dôvodom je preverenie prihlásenia do sociálnej a zdravotnej poisťovne, pretože ide o odmeny za rok 2018 a niektorí poslanci už nemajú k mestu žiaden vzťah 역도요정 김복주 1화 다운로드. Taktiež  je potrebné sumu odmien dostať do rozpočtu.

Návrh smerujúci do zastupiteľstva hovorí, že  sa má v sumáre 21 poslancom doplatiť 10 418 eur Kernel. Každému poslancovi pripadne iná čiastka na základe jeho účasti na rokovaniach, ale i na základe toho, koľko mu zostáva do maximálneho ročného stropu 소셜포비아 다운로드. Niektorí členovia MsZ z minulého roka teda dostanú len pár eur, u iných to môže byť niekoľko stoviek.

-th- Zdroj: www.piestany.sk Foto: -lt-

REKLAMA