Connect with us

Aktuality

Bývalý viceprimátor a poslanec Hynek vyzval mesto na doplatenie odmien. To ich doplatí všetkým poslancom

Published

on

Reklama
Reklama

Mesto Piešťany sa chystá doplatiť poslancom zastupiteľstva odmeny za rok 2018. Mali na ne nárok, ale vyplatené im neboli. Predžalobnou výzvou respektíve pokusom o mimosúdny zmier sa na primátora Jančoviča obrátil bývalý poslanec Michal Hynek.

V zmysle zásad odmeňovania poslancov má Mesto Piešťany prerozdeliť zostatok položky odmeny poslancov na konci roka, podľa účasti na rokovaniach mestskej rady, zastupiteľstva či sobášoch. V zmysle zákona poslancom prislúcha za celý rok maximálne jeden mesačný plat primátora. 

Začiatkom júna sa na primátora Petra Jančoviča obrátil niekdajší poslanec a viceprimátor Michal Hynek s predžalobnou výzvou, respektíve pokusom o mimosúdny zmier. Výzvou žiadal uhradenie nevyplatenej odmeny za rok 2018 v lehote 5 dní. V opačnom prípade chcel podať žalobu o zaplatenie odmeny spolu s príslušenstvom. Mesto Piešťany reagovalo žiadosťou o predĺženie lehoty do 20. júna.

Podľa informácie pre súčasných poslancov M. Hynek reagoval 10. júna zaslaním ďalšej výzvy – návrh na vydanie platobného rozkazu s tým, že v lehote do 2 dní vyzýva na úhradu nevyplatenej odmeny. Ak sa tak nestane mienil 13. júna podať návrh na vydanie platobného rozkazu s úrokmi z omeškania a trovami konania. Podľa vyjadrenia úradníkov 13. júna pozvali M. Hyneka na mestský úrad, kde mu vysvetlili, že potrebujú viac času. Dôvodom je preverenie prihlásenia do sociálnej a zdravotnej poisťovne, pretože ide o odmeny za rok 2018 a niektorí poslanci už nemajú k mestu žiaden vzťah. Taktiež  je potrebné sumu odmien dostať do rozpočtu.

Reklama

Návrh smerujúci do zastupiteľstva hovorí, že  sa má v sumáre 21 poslancom doplatiť 10 418 eur. Každému poslancovi pripadne iná čiastka na základe jeho účasti na rokovaniach, ale i na základe toho, koľko mu zostáva do maximálneho ročného stropu. Niektorí členovia MsZ z minulého roka teda dostanú len pár eur, u iných to môže byť niekoľko stoviek.

-th- Zdroj: www.piestany.sk Foto: -lt-

Populárne články