Úvod Šport Piešťanec Filip Kráľ absolvoval prípravu na rozhodcu rugby

Piešťanec Filip Kráľ absolvoval prípravu na rozhodcu rugby

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Po dlhých prípravách sa v sobotu 7. novembra uskutočnil rozhodcovský seminár TES-RW level 3 za účasti waleského školiteľa Garetha Thomasa z anglickej únie RFU 애니콜 게임 다운로드. Na príprave sa s ďalšími siedmimi rozhodcami zúčastnil aj Filip Kráľ pochádzajúci z Vrbového, ktorý je okrem iného hráčom a funkcionárom Rugby Union Clubu Piešťany 타임스파이 다운로드. Zaujímavosťou je, že väčšinu školenia absolvovali účastníci priamo na ihrisku a rôzne situácie si vyskúšali na vlastnej koži.

„Bolo mi obrovskou cťou, byť v spoločnosti a spolupracovať so super ľuďmi z ragbyového prostredia, špeciálne so školiteľom, respektíve edukátorom RFU Garethom Thomasom Download departure. Už od začiatku kurzu bola z neho cítiť autorita ragbyového rozhodcu či manažéra, doplnená štipkou typického britského humoru. Väčšinu času sme absolvovali na ihrisku, kde sme sa zaoberali rôznymi modelovými situáciami masterpieces. Ako rozhodca-nováčik som mal naozaj čo robiť. Preto som vstrebával čo najviac informácií, ktoré by som v budúcnosti mohol využiť a hlavne objasniť aj našim hráčom z RUC Piešťany,“ napísal nám ašpirant na rozhodcu Filip Kráľ simple resume form.

REKLAMA
PN Taxi
Buenos pizza  burger

Okrem nádejného nováčika Filipa Kráľa sa rozhodcovského seminára zúčastnili Lukáš Koštiaľ, Andrej Rabara, Martin Janžo, Michal Mikuláš, Mikuláš Čečko, Michal Baffy, Pavol Majerčík Respond 1994 18. Po krátkej zoznamovacej časti nasledovala teoretická časť, kde na rôznych príkladoch prezentoval školiteľ Thomas na videách rôzne príklady pozitívnych aj negatívnych rozhodnutí arbitrov z praxe Movie Maker Korean edition. Zároveň si priebežne overoval znalosti a pripravenosť poslucháčov. Diskusia bola voľná a kedykoľvek bolo možné sa spýtať na akýkoľvek detail z rozhodcovskej tematiky git 파일 다운로드.

tes-wr-3-3

Účastníci školenia hrali medzi sebou na vytýčenom malom ihrisku rôzne modelované druhy rugby zápasov s rôzne sa meniacimi pravidlami, pričom jeden zo školených viedol zápas ako rozhodca 문명의 충돌 다운로드. Po 5-minútových sekvenciách bola vždy hra ukončená a nasledovala diskusia a vyhodnotenie pôsobenia rozhodcu ako zo strany školiteľa, tak i zo strany školeného 알함브라 궁전의 추억 8화 다운로드. Pri modelových zápasoch a situáciach ako napríklad výkop a príjem, maul, aut pán Thomas upozorňoval na správny postoj arbitra pri posudzovaní, na korektné prevedenia činností ako skládka alebo príjem lopty po výkope a iné. Pri posudzovaní modelových činností sa jednotliví účastníci systematicky a pravidelne striedali, zároveň mali možnosť kedykoľvek adresovať otázku školiteľovi. Po skončení exteriérovej časti nasledovalo v učebni ešte niekoľko teoretických poznatkov a príkladov na videu.

tes-wr-3-1

Na záver školiteľ poďakoval za sústredenú pozornosť všetkým prítomným a za kvalitné občerstvenie, vyjadril spokojnosť so sobotňajšou aktivitou a oznámil, že report o sobotňajšom školení pošle na centrálu WR v pondelok. Certifikáty o absolvovaní kurzu by mali účastníkom prísť na vyplnené mailové adresy do šiestich týždňov. Veríme, že všetci účastníci nám nadobudnuté poznatky čoskoro predvedú na ihrisku a budú kvalitne reprezentovať rozhodcovský stav.

„Najnáročnejším prvkom školenia, respektíve práce rozhodcu je byť jasný, striktný a presvedčený o svojom rozhodnutí. Základom je postavenie arbitra, vidieť priestupok a hlavne operatívne reagovať. Sám školiteľ Thomas priznal, že v priebehu svojej bohatej kariéry spravil nejaké tie chyby, ale aj to k tomu patrí. V prvom rade sme ľudia a mýliť sa je ľudské, ale cieľom World Rugby je minimalizovať tieto chyby verdiktov, čím sa zvyšuje kvalita výkonov rozhodcov. Zároveň dodal, že všetko je to o rešpekte, či už rešpekte k rozhodcovi, k protihráčom alebo samotnej hre,“ dodal Filip Kráľ.

-lt/Zdroj: slovakrugby.sk-

 

REKLAMA