Úvod Novinky Mládežnícky hokej v Piešťanoch môže chytiť druhý dych

Mládežnícky hokej v Piešťanoch môže chytiť druhý dych

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

V hokejovom klube Havrani Piešťany prebehli v uplynulom období zmeny vo vedení i v celkovej koncepcii činnosti klubu, ktorý sa v posledných rokoch potýkal s nedostatkom hráčov v jednotlivých mládežníckych kategóriach. Práve preto sa klub vrámci plánu rozvoja zameral v prvom rade na rozšírenia a stabilizáciu členskej základne. Počas leta i v septembri sa konalo viacero náborových akcií 영화 완벽한타인 다운로드. Dnes má klub v predprípravke 50 hráčov, čo dáva dobrý východiskový potenciál pre ďalšiu prácu. O aktuálnej situácii a dianí na ľade i mimo neho sme sa rozprávali s generálnym manažérom klubu Petrom Bohušom.

V uplynulých týždňoch ste organizovali viacero aktivít smerujúcich k náboru nových detí Shader download. Ako ste spokojný s výsledkom?

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Som rád, že naše náborové akcie neostali bez odozvy. Momentálne sa k nám každý tréning pripájajú stále noví nádejní hokejisti. Veľmi nás teší, že cestu na zimný štadión si našli deti rôznych vekových kategórií, od 4-ročných až po 11-ročných, ktorých sme oslovili v rámci náborových akcií 익스플로러 11 다운로드. Aktuálne je v kategórii predprípravky P012 okolo 50 detí.

Plánujete pokračovať v akciách tohto typu?

Určite budeme pokračovať a sme si vedomí, že dôležité je nielen deti na zimný štadión dostať, ale svojou prácou ich zaujať a udržať pri hokeji čo najdlhšie. Začali sme v podstate už v júni počas otvorenia letnej kúpeľnej sezóny. Pokračovali sme počas letných akcií, ako napríklad Cesta rozprávkovým lesom, Ruka v ruke a pod Weisin download. V mesiaci september to boli akcie na základných školách v Piešťanoch a blízkom okolí. No a v najbližšej dobe chceme pokračovať priamo na ľade.

Mohli by ste byť konkrétnejší?

Podarilo sa nám uspieť v hlasovaní grantového projektu GESTO PRE MESTO a tým získať finančnú podporu 1.000 Eur na nákup pomôcok pre pripravovaný projekt hokejovej škôlky HAVRÁNOK 이상한사람 다운로드. Požiadali sme Mesto Piešťany o vyhradenie priestoru počas verejného korčuľovania, kde by sme tento projekt chceli realizovať. Je to v podstate pokračovanie náborových akcií, len trocha inou formou.

Kedy plánujete spustenie  projektu hokejovej škôlky HAVRÁNOK gx works2 32bit?

Po podpise zmluvy s vyhlasovateľom grantu a pripísaní finančných prostriedkov, obstaráme potrebné pomôcky. Tiež čakáme na povolenie od mesta a následne aj od prevádzkovateľa zimného štadióna. Verím, že už v mesiaci november sa budú môcť deti zabaviť na verejnom korčuľovaní v priestore hokejovej škôlky za účasti našich trénerov, ktorí naučia základy korčuľovania každého, kto bude mať záujem Yesfile cartoon. Pre začínajúcich korčuliarov bude vyčlenený priestor aj počas tréningov predprípravky P012.

Chystáte aj ďalšie novinky?

Plánov máme veľa a postupne sa ich snažíme realizovať. Myslím, že sme sa vydali správnym smerom. Nie je to jednoduché, no našťastie máme v tíme skúsených ľudí, ktorí majú chuť pomôcť nášmu klubu JumpForce. V roku 2018 by sme radi otvorili v spolupráci s Mestom Piešťany škôlku korčuľovania určenú pre deti v predškolskom veku a primárne pre materské školy s pôsobnosťou v meste Piešťany.

Hokej má povesť finančne veľmi náročného športu. Ako chcete presvedčiť váhajúcich, aby sa ich dieťa venovalo práve tomuto športu Protect country downloads?

Verím, že sa nám podarilo odstrániť veľmi dôležitú bariéru v podobe nákladov súvisiacich s hokejovým výstrojom. Momentálne každý, kto vyplní prihlášku do klubu, má nárok na výstroj, ktorý pozostáva z chráničov holení a lakťov, nohavíc, vesty a rukavíc. V prípade potreby vieme pomôcť aj s korčuľami a prilbou. Časy hokejových tréningov sa presunuli zo skorých ranných víkendových časov na časy 9:00 hod egg is broken. v sobotu, 7:30 hod. v nedeľu, 17.00 hod. v stredu. Presný program tréningov je dostupný na našich stránkach www.hkhavrani.sk. Na základe aj týchto pozitívnych zmien verím, že už nič nebráni tomu, aby sme privítali nových HAVRANOV a poskytli im tu jedinečnú radosť zo športu, ktorá je v dnešnej dobe pre deti nenahraditeľná.

Foto: -pb-

REKLAMA