Connect with us

Novinky

Asociácia športových klubov čoskoro spozná svoje vedenie. Jej cieľom je zvýšenie podpory športu

Published

on

Reklama

Asociácia športových klubov Piešťany je už zaregistrovaným združením a na august pripravuje svoj prvý kongres, kde budú zvolení členovia výkonného výboru, dozornej rady i prezident. Asociácia chystá aktuálne viacero aktivít smerujúcich k zlepšeniu situácie v oblasti podpory športu v Piešťanoch. Jej cieľom je tiež zvýšenie priamej dotácie na činnosť klubov a združení zo strany Mesta Piešťany vo výške 2% z jeho rozpočtu.

Mesto Piešťany od roku 2015 poskytuje športovým klubom a združeniam cez dotácie na činnosť ročne 15-tisíc eur (v roku 2015 to bolo jednorázovo 106140 eur), čo je takmer o 400 percent viac ako 3872 eur, ktoré boli poskytované do roku 2014. Okrem toho aktuálne Mesto Piešťany financuje rôznymi postupmi prevádzkové náklady na zimnom štadióne vo výške 200-tisíc eur, na futbalovom štadióne 30-tisíc eur, na kúpalisku Eva a bazénu v bývalom hoteli Sĺňava spolu vo výške 65-tisíc eur, basketbalovej haly do 55-tisíc eur a kolkárne 5000 eur.

Reklama

Športovci upozorňujú na podľa nich stále nízku priamu dotačnú podporu. „Podpora zo strany samosprávy je niekoľko rokov na minimálnej úrovni, a tým pádom bremeno činnosti je ponechané najmä na pleciach rodičov, sponzorov, prípadne národných zväzov. AŠK PN pripravuje materiály ako podklad na rokovanie s kompetentnými zástupcami v našom meste s upriamením pozornosti na športujúcu mládež a organizovanie športu pre všetkých, vrátane zdravotne hendikepovaných športovcov. Pohybová výchova detí a mládeže tvorí základ zdravého a všestranného rozvoja dieťaťa a jeho osobnosti,“ hovorí Peter Bohuš, jeden z iniciátorov založenia AŠK PN.

Asociácia zastáva názor, že financovanie klubov musí byť rovnomerne rozložené medzi viaceré zdroje. Týmito zdrojmi sú štát cez národné zväzy, samospráva, sponzori, darcovia a rodičia. „Pomer medzi jednotlivými zdrojmi príjmov by mali byť rovnomerne rozložený, a to z viacerých dôvodov. Rozloženie financovania je potrebné pre zabezpečenie stability rozvoja klubov a minimalizovania rizika v prípade krátkodobého výpadku niektorého z nich,“ konštatuje P. Bohuš.

Reklama
Športovci tiež propagujú mesto a región

AŠK Piešťany považuje za veľmi dôležitý bod  súvisiaci s potrebou podpory od samosprávy, propagáciu mesta a regiónu, ktorú robia športovci, a to nielen reprezentanti. „Kluby organizujú podujatia a iné aktivity v širokej škále športových činností, reprezentujú pritom mesto Piešťany na národných a medzinárodných podujatiach, snažia sa vychovávať a podporovať reprezentantov, či organizovať rôzne medzinárodné súťaže. Z radov športovcov mesta sú známi viacerí majstri Európy i sveta a reprezentanti našej krajiny. Z histórie je známe, že so športovaním v meste Piešťany začínalo, resp. tu pôsobilo až 14 športovcov, ktorí dosiahli métu najvyššej kvality, nielen účasťou na olympijských, či paraolympijských hrách, ale aj ziskom vzácnych kovov,“ dodáva Peter Bohuš.

Kongres Asociácie športových klubov v Piešťanoch sa uskutoční 22. augusta. Okrem iného budú na ňom zvolení členovia výkonného výboru, dozornej rady a prezident združenia. Tí by mali následne otvoriť vecný a korektný dialóg na tému podpory športu. Cieľom rokovaní je podľa asociácie hľadanie konsenzu v oblasti športu, rozvoja infraštruktúry a nastavanie koncepcie rozvoja športu po všetkých stránkach.
-red- Ilustr. foto: -pb-, -th-

Populárne články