Connect with us

Samospráva

Teplická po Radlinského by mala byť hotová do piatich týždňov

Published

on

Reklama
Reklama

Od začiatku rekonštrukčných prác na Teplickej ulici v Piešťanoch uplynuli dva mesiace. Stavenisko bolo odovzdané 30. júla a po dvoch mesiacoch sa prvé dve etapy rekonštrukcie blížia ku koncu. Podnikatelia, ktorých prevádzok sa aktuálne práce dotkli, hovoria o absolútne nezvládnutej akcii, pracovníci mestského úradu hovoria, že všetko ide podľa harmonogramu aj keď s problémami a zástupca spoločnosti realizujúcej rekonštrukciu hovorí o tom, že chceli byť hotoví skôr, ale vyskytli sa nepredvídané okolnosti.

[singlepic id=4829 w=320 h=240 float=left]Ferdinad Macuška, majiteľ spoločnosti ATec, ktorá má na Teplickej ulici predajňu s výpočtovou technikou, odhaduje pokles tržieb počas rekonštrukcie o polovicu. Sťažoval sa najmä na to, že po vybratí starých vrstiev vozovky až po zeminu, nebol zabezpečený prístup do prevádzok, napríklad pomocou drevených lávok. „Máme problém s dovozom tovaru, problém s parkovaním, zákazníci sa k nám nemajú ako dostať. Nie je tu po odstránení starého pouličného osvetlenia zabezpečené žiadne náhradné. Viete si predstaviť, aký problém majú starší ľudia, ktorí tu bývajú, dostať sa v noci domov cez túto jamu. Podľa mňa je to absolútne nepremyslená akcia. Áno, rekonštrukcia tejto ulice je potrebná, ale dalo sa to realizovať aj inak a svižnejšie. Čo ak by sa to rozdelilo na kratšie úseky, pracovalo sa aj cez víkendy či v noci, bolo by si treba zobrať príklad zo zahraničia,“ hovorí Ferdinand Macuška. Podobné problémy prežívala aj Ivona Majerníková, ktorá prevádzkuje na Teplickej ulici predajňu rýb a lahôdok. Nelenila však a s manželovou pomocou si zabezpečila dielce z lešenia, po ktorých sa aspoň ako tak dalo dostať cez rozbahnený povrch rekonštruovanej cesty. Túto lávku využívali aj zákazníci okolitých predajní, či servisu televízorov.

[singlepic id=4822 w=320 h=240 float=right]Na názor podnikateľov z Teplickej ulice, že rekonštrukcia ide veľmi pomaly a ide o absolútne nepremyslenú akciu reagoval vedúci referátu majetku mesta Ing. Igor Kováč: „Realizácia rekonštrukcie cesty postupuje v súlade s harmonogramom. Nejedná sa o nezvládnutú akciu.“ Zároveň však pracovníci referátu majetku mesta priznávajú problémy s výškou uloženia inžinierskych sietí na Teplicekej. Za spoločnosť STRABAG, ktorá je subdodávateľom stavby, vysvetľoval situáciu vedúci prevádzkovej jednotky Marián Magula: „Veľký problém sme mali s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami, čiže veci sa nevyvíjali tak ako sme plánovali. Pri odkopoch sa prišlo na to, že položené inžinierske siete sú veľmi vysoko, a preto sa musel upravovať kompletne celý projekt, pretože niektoré vychádzali až do konštrukcie. Neexituje, aby sme znižovali všetky tieto siete, na to nie sú peniaze, to by musel platiť mestský úrad. Týmto pádom vznikli dosť veľké časové prestoje. Toto [singlepic id=4824 w=320 h=240 float=left]bol ten obrovský zádrhel. Toto nikto nepredpokladal.“ Podľa ďalšieho vyjadrenia Mariána Magulu sa problém týkal telekomunikačných sietí, elektriky aj vody. V súčastnosti sa realizujú, vrámci druhej etapy rekonštrukcie ľavej strany Teplickej ulice od Ovocnej ulice po Rastislavovu, obrubníky a zámková dlažba. Dnes (1.10.) by sa mali uložiť aj podkladové asfaltové vrstvy. „V priebehu budúceho týždňa by mala byť kompletne uložená zámková dlažba v druhej etape a hneď potom otvárame tretiu etapu, čiže pravú stranu ulice od Bratislavskej po Rastislavovu,“ vysvetľuje Marián Magula. Súbežne s tými prácami sa finišuje aj na prvej etape od Bratislavskej ulice po Ovocnú, kde bol najväčší problém s výškovým napojením. Stavbári by chceli byť zhruba do dvoch týždňov takmer hotoví s asfaltami a chodníkmi aj v prvej etape. „Zhruba v prvom novembrovom týždni by sme chceli ukončiť komplet všetky tri prvé etapy aj uložením obrusných vrstiev [singlepic id=4833 w=320 h=240 float=right]vozovky. Teraz, keď nám už sedia všetky výšky, by mali ísť práce pomerne rýchlo,“ dáva nádej zrýchlenie zástupca stavbárov, avšak zároveň upozorňuje, že všetko závisí aj od počasia. Marián Magula reagoval tiež na požiadavky podnikateľov, ktorí by chceli mať zabezpečené vstupy do svojich prevádzok: „Nie je to také jednoduché, stále sa kope, stále sa odkopáva. Ja rozumiem tým ľuďom, že sú niekedy rozhorčení, ale keď máme umožniť každému vjazd, tak iné by sa nič nerobilo a vôbec by práce nepokračovali dopredu. Pretože to jednoducho nejde, my odkopeme lôžko na 50 cm, a keď máme hneď za tým robiť opatrenia na vchody, tak nám neostáva priestor na normálne práce. A teraz znova ide sa tam nasypať kameň, všetko musíme kompletne odstrániť. Fyzicky si to neviem predstaviť. Samozrejme my sme im vychádzali v ústrety ako sa dá, ale nedá sa to tak, že odkopeme a hneď do 10 minút tam bola nejaká lávka pre peších.“

FAKTY O REKONŠTRUKCII TEPLICKEJ ULICE:

Reklama

Finančné zabezpečenie – Kompletná rekonštrukcia Teplickej ulice bude stáť 2 178 000 eur.  Mesto sa na rekonštrukcii dohodlo so združením firiem HANT BA, Sates Morava a Cesty Nitra. Oprávnené náklady projektu zahŕňajú peniaze na komunikáciu (z časti), zeleň, osvetlenie, autobusové zastávky a chodníky spolu vo výške 1 544 066,82, EUR vrátane DPH. Z toho 95 % bude refundované zo zdrojov EÚ a 5 % spolufinancuje mesto Piešťany z vlastného rozpočtu. Neoprávnené náklady vo výške 634 040,44,- EUR vrátane DPH predstavujú výdavky na komunikáciu a financuje ich mesto tiež z vlastného rozpočtu. K oprávneným výdavkom projektu, ktoré schválilo ministerstvo taktiež patria výdavky na podporné aktivity projektu (externý manažment projektu, projektové a inžinierske práce, verejné obstarávanie služieb a tovarov) spolu vo výške 97 625,- EUR. Z toho 95 % refunduje EÚ a 5 % spolufinancuje mesto. Spolu by EÚ mala refundovať výdavky vo výške 1 559 607,22 EUR.

Predpokladaný čas realizácie rekonštrukcie – 10 mesiacov od 30. júla 2010, kedy bolo odovzdané stavenisko pre realizáciu 1. etapy výstavby.

Etapy rekonštrukcie

1 – Bratislavská – sídlisko „Pentagon“ (Ovocná) – ľavá strana v smere od stanice

2 – sídlisko „Pentagon“ (Ovocná) – Radlinského – ľavá strana

3 – Bratislavská – Radlinského – pravá strana

4 – položenie obrusnej vrstvy na celú šírku komunikácie Teplická ulica v úseku od Bratislavskej ulice po Radlinského ul.

5 – Radlinského – Kollárova

6 – Kollárová – Aupark

Autor: ht  Foto: hug(o)photo agency – Tomáš Hudcovič

[nggallery id=173]

Populárne články