Connect with us

Samospráva

Radnica žiada o dotáciu na elektronickú komunikáciu s občanmi

Published

on

Reklama
Reklama

Ak ministerstvo financií žiadosť schváli, po roku 2015 bude možné so samosprávou komunikovať elektronicky. Koncepciu rozvoja informačných systémov jednohlasne schválili poslanci na januárovom rokovaní.

internet

Cieľom projektu je vybudovať a sprístupniť elektronické služby širokej verejnosti. „Zámerom je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samosprávy na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samosprávy, vrátane pracovníkov, ktorí vykonávajú jednotlivé úkony,“ citoval Janu Hlaváčovú z referátu stratégie mesta mestský web piestany.sk.

Občania majú mať elektronický prístup k službám, ktoré patria do originálnych kompetencií samosprávy. Je to oblasť miestnych daní, poplatkových povinností, pripomienkovanie návrhov mestských nariadení a podobne.

Reklama

Mesto predložilo Ministerstvu financií SR na schválenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) už 21. augusta. V prípade úspechu bude po roku 2015 možné so samosprávou komunikovať elektronicky.

„Súčasťou žiadosti o NFP bolo aj čestné vyhlásenie, že mesto má spracovanú aktuálnu Koncepciu rozvoja informačných systémov. Momentálne musíme ku schváleniu žiadosti o NFP predložiť oficiálne uznesenie o jej schválení,“ upresnila Jana Hlaváčová.

Výška celkových oprávnených nákladov na projekt je 746 793 eur. Grant môže predstavovať až 95% tejto sumy, zvyšok uhradí samospráva. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 31. decembra 2015.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ/red

Populárne články