Connect with us

Samospráva

Mesto hľadá pedagógov, na ktorých sa nezabúda

Published

on

Reklama

Radnica každoročne oceňuje učiteľov na základe podnetov od verejnosti. Žiaci, rodičia aj kolegovia môžu posielať návrhy do 10. februára.

[singlepic id=27418 w= h= float=center]

Reklama

Odovzdávanie cien s názvom Pedagógovia, na ktorých sa nezabúda sa uskutočňuje každoročne pri príležitosti Dňa učiteľov. Cieľom tejto iniciatívy je spoločensky a morálne oceniť aktívnych učiteľov a vychovávateľov, ktorí pôsobia alebo pôsobili v materských školách, v základných školách, v Základnej umeleckej škole a v Centre voľného času na území mesta Piešťany.

Na ocenenie môžu byť navrhnutí za za inovačné, pozoruhodné a inšpirujúce aktivity, dlhoročnú angažovanosť, organizovanie netradičných aktivít, úspechy vo výchovno – vzdelávacom procese alebo za vzdelávanie tvorivým spôsobom. Návrh musí obsahovať meno, priezvisko, adresu, dĺžku pedagogickej praxe, pracovné zaradenie, pracovisko, dôvod nominovania, na základe ktorého bude komisia vyberať pedagógov na ocenenie.

Reklama

Návrhy zasielajte do 10.02.2014 na adresu: Mestský úrad Piešťany, referát školstva, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany alebo na e-mail: skovajsova@piestany.sk.

(red)

Populárne články