Connect with us

Blogy

Prvé pracovné rokovanie poslancov VÚC pravdepodobne až vo februári

Published

on

Reklama

Po decembrovom slávnostnom zasadnutí trnavského VÚC, kde sme skladali sľub, som očakával, že budem informovaný o ďalších termínoch zasadnutí v najbližšej dobe. Avšak dostal som iba správu s požiadavkou na vyplnenie dotazníka k oznámeniu o výkone funkcie (niečo ako majetkové priznanie) z dôvodu kontroly Komisie pre nezlučiteľnosť funkcií. A tak som očakával, že neoficiálne spomenutý termín najbližšieho stretnutia 15. januára 2014 je reálny a teda dostanem v januári pozvánku a materiály.

[singlepic id=50769 w=215 h=322 float=left]Nestalo sa doposiaľ tak a pravdepodobne prvé pracovné zasadnutie poslancov VÚC v tomto roku bude až na štandardný termín 5. februára 2014, tak ako je minimálna podmienka vyplývajúca z rokovacieho poriadku (zasadnutie minimálne raz za dva mesiace). 5. február je spomenutý aj v zápise z decembra, ako deň voľby hlavného kontrolóra VÚC, ktorému končí funkčné obdobie a nový záujemcovia môžu posielať svoje žiadosti do 22. januára 2014.

Reklama

Vo februári by sme mali okrem voľby hlavného kontrolóra rozdeliť aj poslancov do jednotlivých komisií, v ktorých potom budú pracovať. VÚC má v súčasnosti týchto 10 komisií:

  • Komisiu pre nezlučiteľnosť funkcií
  • Mandátovú komisiu
  • Finančnú komisiu
  • Komisiu hospodárenia a nakladania s majetkom
  • Komisiu pre regionálny rozvoj, cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu
  • Komisiu pre pozemné komunikácie a dopravu
  • Komisiu pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru
  • Komisiu pre zdravotníctvo
  • Komisiu pre sociálnu oblasť
  • Komisiu pre životné prostredie a rozvoj vidieka

Prvé dve komisie už majú svojich predsedov, podpredsedov a členov, ktorých sme zvolili podľa zákona už na ustanovujúcom slávnostnom zasadnutí. Ja osobne by som sa chcel dostať do komisií pre školstvo, telesnú kultúru a kultúru a pre sociálnu oblasť. Uvidím ako sa nám podarí ako nezávislým poslancom presadiť sa pri rozdeľovaní členov do jednotlivých komisií, ale verím, že spoločne sa nám bude ľahšie vyjednávať. Spoločne som napísal preto, lebo už 6. decembra na zasadnutí v Trnave som bol oslovený ostatnými nezávislými poslancami vo VÚC s návrhom na spoluprácu, s ktorým som súhlasil. Práve aj kontakt s týmito ďalšími nezávislými poslancami mi pomohol pri získaní napríklad informácií o pravdepodobnom nekonaní sa mimoriadneho zasadania ako bolo spomenuté v termíne 15. januára, ale že bude až 5. februára. Verím, že kontakt a spolupráca s nimi mi minimálne v prvých mesiacoch pôsobenia v Trnavskom zastupiteľstve veľmi pomôže a nahradí mne osobne chýbajúce informačné toky priamo z krajského úradu.

Reklama

Autor: Jozef Drahovský Foto: www.trnava-vuc.sk

Populárne články