Úvod Komunálne voľby 2010 Ing. Juraj Brna

Ing. Juraj Brna

REKLAMA
Mlyny

Ing. Juraj Brna, 54 rokov

geodet, nezávislý kandidát

Domoss Kuchyne Vian 2019
Domoss Kupelne Viano 2019

volebný obvod č.2, kandidát číslo 3

Na začiatok by som rád poďakoval všetkým známym, sympatizantom, kamarátom a priateľom, ktorí ma podporili podpisom v petícii k mojej kandidatúre na nezávislého poslanca.

V Piešťanoch som od narodenia, žijem tu celý život a tu chcem prežiť starobu. V tom je celý obsah, môj postoj a zodpovednosť voči mestu. Piešťany mám rád, je tu môj domov, rodina, priatelia, kamaráti, známi, Váh, park, EVA, most, Kúpeľný ostrov, Sľňava, Bezovec, ……..alej z Červenej veže na Bacchus vilu, ktorá je vidieť pri návratoch z juhu alebo severu, vtedy sa teším, že o chvíľu som doma …. Podobne pri ceste od Topoľčian, keď sa zhora otvorí pohľad na celé toto „krásne miesto na svete“.

Hovoriť, čo by som spravil v prípade zvolenia by bolo nepoctivé, lebo nepoznám finančné možnosti mesta, ktorého potreby sa menia temer každý deň. A úprimne hovorím, že nie som odborník na dopravu, parkovanie, sociálne služby, zdravotníctvo, odvoz smetí …. Na to sú odborníci, aj napr. na MsÚ. Viem , že peňazí nikdy nebolo dosť a asi ani nebude, aby pokryli všetky potreby, požiadavky a záujmy. Avšak pri ich rozdeľovaní je treba byť ostražitý, aby peniaze, ktoré sú k dispozícii boli vynaložené zmysluplne v záujme mesta a nie len skupín, ktoré zastupujú napr. lobbisti. Vážim si vyrovnanú rozpočtovú politiku bez nezodpovedného zadlžovania sa. Som zástancom trvalo udržateľného rozvoja a za múdru ochranu životného prostredia.

REKLAMA