Úvod Komunálne voľby 2010 RNDr. Ján Šmída

RNDr. Ján Šmída

RNDr. Ján Šmída, 53 rokov

stredoškolský učiteľ, nezávislý kandidát

REKLAMA
Chlapci na panvici
Knebl

volebný obvod č ps3 iso 한글 다운로드. 4, kandidát číslo 19

Absolvoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave učitelstvo biológie a chémie, v roku 1994 vykonal rigoróznu skúšku 라벨양식 다운로드. Od roku 1982 je stredoškolským učiteľom na Gymnáziu Pierra de Coubertina Piešťany, kde momentálne vykonáva funkciu zástupcu riaditeľa pre výchovu a vzdelávanie 영화 인크레더블 다운로드. V ochrane prírody sa angažuje v akcii „BUFO“ (záchrana žiab na Striebornici), pracuje ako stráž prírody v oblasti Piešťan, zaoberá sa menežmentom vodnej plochy Sĺňava 스타크래프트 파이썬 다운로드. Dlhodobo sa zaoberá problematikou mládeže a športu. V poslednom volebním období bol nezávislý poslanec za Stranu zelených. Je ženatý, bohatý na deti 영화 꼭두각시 다운로드.

Za svoju prioritu pokladám smerovanie Piešťan k príjemnému kultúrnemu mestu pre občanov I návštevníkov iriver plus 4. Chcem aktívne presadzovať zlepšenie života predovšetkým na sídlisku A. Trajan, kde žijem (problematika parkovania, čistoty, bezpečnosti). Chcem pomôcť mladým k vytvoreniu priestoru pre aktivity (polyfunkčná scéna, podpora skautingu, záujmové činnosti) 올챙이 db 다운로드. Budem podporovať cyklotrasy v Pieťanoch a okolí, rekonštrukciu mestského parku, obnovenie Lida, využite vodnej plochy Sĺňava. Hlásim sa k občianskej skupine “piešťanskí zelení” Jurassic Raw.

Predkladám vám program na obdobie r. 2010-2014

OCHRANA PRÍRODY, EKOLÓGIA

– založenie inštitúcie mestskej botanickej záhrady

– vybudovanie informačného bodu ako základu pre stanicu piešťanskej ornitológie (interaktívna kamera na Vtáčom ostrove, záchranná stanica pre vtáctvo na Kúpeľnom ostrove)

– pokračujúca rekonštrukcia uličných stromoradí v meste

– podpora zelených stein na sídliskách, strešnej zelene a zachytávania dažďových vôd

SOCIÁLNE CIELE, KVALITA ŽIVOTA OBYVATEĽOV

– oživenie Skautského domu

– podpora výstavby Domu sociálnych služieb a výstavby nového Domu smútku na severnom cintoríne

– doplnenie tréningového cvičebného areálu – ihriska pre dôchodcov pri Dubovej

– podpora voľnočasových aktivít mladých ľudí – vytvorenie polyfunkčnej scény

– optimalizácia parkovacích miest- stavba prvého parkovacieho domu na sídlisku Adam Trajan

– riešenie nedostatku športovísk a detských ihrísk v severnej časti Piešťan

CESTOVNÝ RUCH, ATRAKTIVITA MESTA

– pokračovanie vytvárania parku a cyklotrás pozdĺž toku Dubová, dotváranie bezpečnej siete cyklistických chodníkov v meste a do okolia, mapa cykloturistiky

– obnova a rekonštrukcia piešťanského mestského parku

– podpora obnovy Kolonádneho mosta, výstavby plavárne

– obnova kúpaliska a rekreačného areálu na Lide

REKLAMA