Connect with us

Novinky

Svetový deň vody sa blíži, dajte si spraviť bezplatný rozbor

Published

on

Reklama
Reklama

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca. Pri tejto príležitosti Trnavská vodárenská spoločnosť pripravila možnosť nechať si spraviť bezplatný rozbor z individuálnych vodných zdrojov. Testovať sa bude prítomnosť dusičnanov a tvrdosť vody.

TAVOS upozorňuje, že rozbor v ukazovateli dusičnany nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej. Obsah dusičnanov je len čiastkovým ukazovateľom. Na preukázanie toho, či je voda vhodná na pitie. Potrebné je stanoviť ďalšie ukazovatele aspoň v rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.

Aj napriek obrovskému pokroku ľudstva žije viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode. Svetový deň vody bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi.

Témou a mottom Svetového dňa vody 2019 je „Leaving no one behind“ („Nenechať nikoho bokom“ alebo „Brať na každého ohľad“) vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá dáva svetu prísľub do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja, z ktorého musí mať každý človek prospech.

Reklama

Rozbor vody si môžete nechať spraviť v laboratóriu TAVOS

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s. v piatok 22. marca  verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody. Vzorky sa prijímajú v prevádzke  Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd) od 7:00 do 12:00 hod. 

Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa – kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska) a o telefónnom kontakte.

Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník zistiť aj telefonicky na číslach 033/59 66 301 a 033/59 66 302. Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. protokoly o skúškach vydávať nebude.

-inf- 

Populárne články