Úvod Novinky Svetový deň vody sa blíži, dajte si spraviť bezplatný rozbor

Svetový deň vody sa blíži, dajte si spraviť bezplatný rozbor

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Svetový deň vody si pripomíname 22. marca. Pri tejto príležitosti Trnavská vodárenská spoločnosť pripravila možnosť nechať si spraviť bezplatný rozbor z individuálnych vodných zdrojov 맑은고딕 regular 다운로드. Testovať sa bude prítomnosť dusičnanov a tvrdosť vody.

TAVOS upozorňuje, že rozbor v ukazovateli dusičnany nepostačuje na vyhodnotenie vzorky vody ako pitnej eavesdropping rights dubbed. Obsah dusičnanov je len čiastkovým ukazovateľom. Na preukázanie toho, či je voda vhodná na pitie. Potrebné je stanoviť ďalšie ukazovatele aspoň v rozsahu minimálneho rozboru pitnej vody podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva 캐피탈리즘 랩 다운로드. Takýto rozbor zohľadňuje minimálne požiadavky na mikrobiologickú, biologickú a chemickú kvalitu pitnej vody.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

Aj napriek obrovskému pokroku ľudstva žije viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode. Svetový deň vody bol po prvýkrát vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993 베라크립트 다운로드. Jeho cieľom je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zameriava sa najmä na zdôraznenie dôležitosti zabezpečenia dostatku zdravotne bezpečnej pitnej vody pre každého obyvateľa na Zemi a racionálne hospodárenie s jej zdrojmi someboyd.

Témou a mottom Svetového dňa vody 2019 je „Leaving no one behind“ („Nenechať nikoho bokom“ alebo „Brať na každého ohľad“) vychádzajúc z Agendy 2030, ktorá dáva svetu prísľub do roku 2030 zabezpečiť „vodu pre všetkých“ v rámci stratégie trvalo udržateľného rozvoja, z ktorého musí mať každý človek prospech 영화 극한직업 무료 다운로드.

Rozbor vody si môžete nechať spraviť v laboratóriu TAVOS

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s Download The Crown Prince of Prison. v piatok 22. marca  verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody 찜하기 다운로드. Vzorky sa prijímajú v prevádzke  Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd) od 7:00 do 12:00 hod. 

Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj 윈도우10 1803 업데이트 다운로드. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa – kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska) a o telefónnom kontakte Sudden Attack.

Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník zistiť aj telefonicky na číslach 033/59 66 301 a 033/59 66 302. Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. protokoly o skúškach vydávať nebude.

-inf- 

REKLAMA