Connect with us

Aktuality

Socha Ľudovíta Wintera sa vrátila na Kolonádový most

Published

on

Reklama
Reklama

Socha budovateľa piešťanských kúpeľov, ktorého 150. výročie narodenia sme si pripomenuli v novembri 2020, je opäť na Kolonádovom moste.
Kvôli rekonštrukcii Kolonádového mosta bola bronzová socha v auguste 2019 dočasne premiestnená na Kúpeľný ostrov pri kúpeľný dom Irma. V novembri 2020 bola socha Ľudovíta Wintera poškodená pri pokuse o jej premiestnenie na Kolonádový most. Neodborným zásahom a presunom umeleckého diela na most bola výrazne poškodená lavička, ktorá je súčasťou tohto diela.
Oprava si vyžadovala rozobrať sochu na jednotlivé časti tak, aby bolo možné poškodenú časť sochy – lavičku uviesť do pôvodného stavu. Nakoľko pri pokuse o premiestnenie sochy boli zvary na konštrukcii lavičky vystavené neadekvátnej sile tlaku, bolo nutné všetky miesta zvarov otvoriť a opätovne zvariť. Tiež bolo potrebné vyhotoviť nové náhradné kusy poškodených častí lavičky.
Bronzová socha Ľudovíta Wintera bola na Kolonádovom moste slávnostne odhalená 11. mája 2019, čím sa zavŕšilo štvorročné úsilie občianskeho združenia ProWinter, zhotoviť pamiatku Ľudovítovi Winterovi.
„Tešíme sa, že opätovné osadenie sochy Ľudovíta Wintera sa realizuje presne na druhé výročie jej slávnostného odhalenia. Tento termín bol našou prvou voľbou, avšak prekážky v podobe dlhšej rekonštrukcie mosta a najmä poškodenie sochy a s tým súvisiace zdržanie tento plán ohrozovali. Vďaka maximálnemu úsiliu autora sochy Romana Hrčku prebehla rozsiahla oprava konštrukcie lavičky v mimoriadne krátkom čase, za čo mu veľmi ďakujeme. Poďakovanie patrí aj Mestu Piešťany za angažovanosť v aktivitách týkajúcich sa osadenia a opravy sochy a spoločnosti RESPECT-Slovakia za konzultácie pri riešení náhrady škody. Oceňujeme aj spoluprácu so Slovenskými liečebnými kúpeľmi Piešťany – Ensana vo forme poskytnutia dôstojného dočasného miesta pre sochu. Veríme, že socha pána Ľudovíta Wintera bude dlhodobo tešiť obyvateľov i návštevníkov nášho kúpeľného mesta a že sa zaradí medzi jeho dominanty,“ uviedli zástupcovia občianskeho združenia ProWinter.
Tlačová správa – ProWinter

Populárne články