Úvod Aktuality Poslanci neschválili zvýšenie platu primátora o 40 percent, chcú vidieť najskôr reálne...

Poslanci neschválili zvýšenie platu primátora o 40 percent, chcú vidieť najskôr reálne výsledky

REKLAMA
Koberce Trend 16102021

Prvý viceprimátor mesta Piešťany Michal Hynek predložil 15. decembra na zastupiteľstve návrh na zvýšenie platu primátora Miloša Tamajku o 40 percent. Ak by poslanci návrh schválili, od 1. januára 2017 by k súčasnému primátorovmu platu 2 552 eur pribudlo necelých 1 029 eur. Návrh sa však v pléne ani medzi obyvateľmi nestretol s pochopením. Nakoľko sa primátor Miloš Tamajka na zasadnutie zo zdravotných dôvodov nedostavil, poslanci s ním nemohli návrh prekonzultovať a zistiť, nakoľko s ním samotný primátor súhlasí. Poslanci po viac ako hodinovej diskusii odsúhlasili stiahnutie bodu z rokovania.

msz (3)archívna snímka

„Primátorovi mesta patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa poštu obyvateľov mesta. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor,“ uvádza dôvodová správa. Priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR za rok 2015 predstavuje 883 eur. Keďže Piešťany spadajú do kategórie s počtom obyvateľov medzi 20 001 a 50 000, mzda sa násobí stanoveným koeficientom 2,89. Základný plat primátora teda po zaokrúhlení vychádza 2 552 eur a podľa zákona nemôže byť nižší, ako je táto suma Terraria Mobile. Mestské zastupiteľstvo môže na druhej strane odsúhlasiť zvýšenie primátorského platu, a to najviac o 70 percent.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

IMG_9509

Prvý viceprimátor mesta Piešťany Michal Hynek navrhol zvýšiť plat primátorovi Milošovi Tamajkovi o 40 percent (1 020,80 eur) s platnosťou od začiatku budúceho roka. Dôvodom návrhu podľa Hyneka sú „realizácie investičných akcií a celkových ušetrených nákladov voči plánovaným rozpočtovým položkám. Konkrétne ide o investičné akcie opravy cestného zvršku na ulici Andreja Hlinku a na ulici Sládkovičova, realizácia projektu Zberného dvora a celkové schválenie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov, vysoká angažovanosť a aktivita nad rámec svojich povinností ako akcionára v akciovej spoločnosti Letisko Piešťany.” Svoj návrh podporil porovnaním platu piešťanského primátora s platmi primátorov miest v rovnakej kategórii.

porovnanie platov

„Je nanajvýš smiešne, že plat primátora mesta musíme porovnávať s platmi starostov obcí, že jednoducho nevieme ohodnotiť jeho prácu. (…) Poviem to takto, ako to cítim. Všetci zamestnanci na mestskom úrade, všetci riaditelia v zriaďovacej pôsobnosti mesta dostali odmenu, ale akosi sme zabudli na pána primátora vrátane viceprimátorov a poslancov,“ povedal spracovateľ návrhu a zároveň vedúci oddelenia právnych a klientskych služieb Pavol Vermeš. „Primátor mesta je v prvom rade človek, ktorý pracuje 24 hodín denne vrátane víkendov a sviatkov. Funkcia primátora je určitý honor a jednoducho treba si túto funkciu vážiť Sunflower of Detective Conan Flame. Keď si porovnáte obce v piešťanskom okrese, ktoré majú niekoľkonásobne menší počet obyvateľov a omnoho menšiu zodpovednosť aj pracovnú náplň, je to neporovnateľné. A preto prichádzam s týmto návrhom, pretože som presvedčený o tom, že primátor mesta Piešťany si zaslúži iný plat, ako je zákonné minimum,“ povedal Hynek a navrhol, aby sa o zvýšení platu hlasovalo v tajnom hlasovaní: „Tajné hlasovanie by malo byť z dôvodu, aby sa každý mohol vyjadriť slobodne podľa svojho vedomia a svedomia a nie podľa tlaku médií a niektorých poslancov.“

IMG_9595

Suma, o ktorú by bol teoreticky zvýšený primátorov plat, nie je podľa prednostu mestského úradu Eduarda Strapatého zahrnutá v budúcoročnom rozpočte. Ročne by išlo o približne 13-tisíc eur, pričom odvody predstavujú ďalších 4 500 eur. Prostriedky na zvýšenie platu by boli čerpané z úspor.

IMG_9497

„V každom prípade je to pre mňa déja vu. Už som zažila niečo podobné. Zažila som, že pán Tamajka spolu s pánom Hynekom ako poslanci v predchádzajúcom volebnom období, keď sa sa schyľovalo k voľbám, navrhli znížiť plat vtedajšiemu primátorovi Cicuttovi. Ako jediný dôvod uviedli šetrenie finančných prostriedkov. Podľa ich vtedajšieho názoru robil dobre, ale chceli šetriť finančné prostriedky nvda. (…) Je škoda, že tu nie je pán primátor, lebo toto mi pripadá tak, že budeme hovoriť o ňom a bez neho, ale možno to je aj účel. V každom prípade keby mal trochu sebareflexie, tak by ti, Michal, nedovolil, aby si toto navrhol preto, lebo takto sám zo seba spraví fackovacieho panáka. Už ho prefackali médiá, už mu vypočítali, čo všetko sľúbil a neurobil a čo všetko zbabral, aj s asistenciou svojho viceprimátora. (…) Ja si myslím, že ten plat a percentá navyše si naozaj zaslúži ktokoľvek, ak robí niečo veľmi dobre a všetci sú s ním spokojní, ale verejnosť v Meste Piešťany nie je spokojná ani s prácou primátora, ani jeho viceprimátora,“ odmietla návrh Iveta Babičová. Podľa nej sa medzi občanmi hovorí o referende za odvolanie primátora. Pripomenula, že mestské zastupiteľstvo vlani v októbri vyslovilo primátorovi mesta nedôveru. V roku 2015 poslanci neprijali rozpočet primátora Miloša Tamajku na rok 2016, bol prijatý až vo februári roku 2016. Zdôraznila, že mestské zastupiteľstvo neschválilo záverečný účet mesta za rok 2015. Podľa dlhoročnej poslankyne je otázne, či samotný primátor vôbec chce plat zvýši , keďže sa ho to poslanci nemali možnosť opýtať.

„Môžem povedať, že ide o môj návrh, nie návrh primátora Tamajku. S pánom primátorom som sa o tomto bavil. Povedal mi, aby som si rozmyslel, či takýto materiál nestiahnem. Ako predkladatelia však trváme na tomto návrhu spring framework file. Zopakujem ešte raz, že primátor mesta Piešťany si zaslúži vyšší plat,“ obhajoval svoj návrh Michal Hynek.

IMG_9548

„Primátor nesie zodpovednosť za celé mesto. Keď svoju prácu vykonáva dobre, tak, samozrejme, má byť odmenený, ale nie v tom prípade, ak sa na mesto hrnú súdne spory práve kvôli jeho aktivitám. Keď sa objavila informácia medzi ľuďmi, že sa má zvyšovať plat primátora, obyvatelia Piešťan sami od seba začali vymenovávať všetky veci, ktoré sa narobili – súdne spory a stratené peniaze kvôli organizačne štruktúre, nezverejňované verejné obstarávania atď. – všetky prešľapy, ktoré sa generujú na našej radnici… A teraz príde návrh na zvýšenie platu primátora. Podľa mňa toto nie je zodpovedná a dobrá práca primátora, ktorý by mal mať vyšší plat, ako má. Ak by mal výsledky, ak by naozaj ‚makal‘ v tom meste a hlavne ak by nevznikali situácie ako súdne spory alebo finančné straty, ľudia by nemali problém ohodnotiť primátora. To, čo žiadate, sa jednoducho nedá, je to neuskutočniteľné,“ uviedol Peter Jančovič. Vyčítal radnici, že financie navyše sú premenené do platu druhého viceprimátora Kung Fu Yo download.

„Je ťažké zvyšovať plat primátora, ktorý na výkon svojej funkcie počas tohto roka musel dokonca prijať druhého viceprimátora, lebo pravdepodobne inak by svoju úlohu nezvládal. V normálnom zamestnaní to funguje takým spôsobom, že niekto dobre pracuje, ‚zamaká‘ a zamestnávateľ mu po tomto období dá nejakú odmenu alebo navýšenie platu, lebo si ho chce uctiť. Všetky tie dôvody na zvýšenie platu, ktoré tu boli vymenované, a teda rekonštrukcia alebo oprava ciest na uliciach Andreja Hlinku, Sládkovičova alebo zachránenie letiska, to je niečo, čo nás čaká. Ja si myslím, že primátor sa nemôže uraziť. Môže sa mu zvýšiť plat, možno aj o tých 40 percent, ale až potom, keď sa všetky tieto kroky vykonajú, keď budeme vidieť reálne výsledky. Ešte v septembri som sa pýtal pána primátora, kedy bude realizovaná ulica Andreja Hlinku. On mi hovoril, že do konca roka – a doteraz nebola robená,“ vyjadril sa k návrhu Andrej Klapica. Podľa neho je zvýšenie platu o desiatky percent po dvojročnom pôsobení odvážny krok.

IMG_9453

„Ja si pamätám, že navýšenie platu primátora vždy navrhoval niekto z poslancov, z väčšieho poslaneckého klubu len preto, lebo to bola vôľa väčšiny a vyjadrovala niečo 검은사막m 유니크 매크로 다운로드. V poriadku, máte právo navrhnúť ten plat, pán viceprimátor Hynek, ale už mi pripadá úplne absurdné, aby ten návrh komentoval zamestnanec mesta. Toto tu v živote nebolo. Nehnevajte sa a ešte mi poviete, že my tu podliehame nejakému mediálnemu tlaku? Vy tu robíte na nás nátlak aj s ďalším zamestnancom len preto, že pán primátor nemal odvahu sa prísť obhájiť. Nech sa obháji, že si zaslúži zvýšený plat. Toto všetko, čo ste tu prezentovali, to je absolútna strata sebakontroly alebo sebakritiky aj vás, pán viceprimátor, už som vám to nie raz povedal,“ povedal rozhorčene Jozef Beňačka. Radnici opakovane vyčítal, že prezentuje situáciu v meste príliš idealisticky.

„Táto téma platu primátora ma vždy dosť deprimovala. Je nepríjemné niekomu schvaľovať plat, či je spravodlivý, alebo nespravodlivý. Robili sme to štyrikrát v minulom volebnom období. (…) Tých 40 percent je nereálnych, je to nedobrý odhad situácie alebo neprezieravosť – manažér by mal mať schopnosť odhadnúť situáciu, čas aj veľkosť sumy. V roku 2015 nás dosť traumatizoval bezpečnostný audit, povedal by som, že do dnešného dňa nie je uzavretý. V máji 2015 mali byť výsledky, no ja som do dnešného dňa žiadne nepočul Go piano. Potom prišla zmena organizačnej štruktúry. Tento rok nastalo zase verejné obstarávanie. Za minulého vedenia sa ale tieto veci riešili omnoho, omnoho transparentnejšie. (…) Chýba mi tam vaša reflexia. Ja štyridsať percent nepodporím. Dávam návrh na zvýšenie o 10 percent a keď prídu výsledky, možno aj nejaká tá sebareflexia, môže sa ten plat ďalej zvyšovať. Striktne povedať ‚nie’ tiež nie je dobré riešenie. Nie je dobré stavať medzi nami bariéru. Ani pre primátora nemusí byť príjemné počúvať také veci, samozrejme, išiel do verejnej funkcie a musí to znášať, to mi je jasné, len mohli by sme aj my trošku pomôcť tomu, aby sa tá komunikácia zlepšila,“ povedal Juraj Brna.

IMG_9569

„Čo ma mrzí, v Piešťanoch vládne, nazval by som to, absolútna sebadeštrukcia v tom, že všetko je čierne. Mám taký pocit, že neexistuje tu pohľad, že niektoré veci sa aj daria. Áno, priznávam otvorene aj ja, nie som spokojný s množstvom vecí, ktoré nie sú úplne tak, ako by sme si predstavovali. Tej práce je pred nami veľmi veľa, ale zase nie je všetko také čierne, ako sa to mnohokrát prezentuje. Ako jediný poslanecký klub sme o tejto téme pomerne dlho diskutovali a v rámci klubu bola číslovka štyridsať percent pre nás jednoznačne neakceptovateľná, nevedeli sme sa na nej zhodnúť 이혼 양식 다운로드. Druhá vec je tá, že primátorovi nie je možné dať odmenu spätne. Je na zvážení – motivovať dopredu alebo nie. Ja osobne som toho názoru, že je tu kopec práce, hovoril som s pánom primátorom, že by bolo dobré tie veci rozčleniť a počkať až na reálne výsledky, aby sme zamedzili negatívnej vlne, ktorá sa tu vytvorila, a že je to kontraproduktívne,“ prezradil Tomáš Hudcovič.

„Mám veľmi silný dojem, že tento návrh nie je relevantný. Absolútne súhlasím s Tomášom Hudcovičom a Jurajom Brnom, je to veľmi exponovaná téma a je veľmi negatívne hodnotená. Preto si myslím, Michal, že nech dopadne toto hlasovanie akokoľvek, verejnosť si to spracuje – niektorých odsúdi, niektorých bude pochvaľovať, ale myslím si, že ty teraz týmto návrhom ubližuješ najviac primátorovi Tamajkovi. Zopakujem slová primátora Tamajku, ktorá si tu prezentoval: ‚Zváž, či tento materiál nestiahneš skôr, ako dáš hlasovať’,“ vyjadril sa Martin Cifra.

IMG_9604„Je to veľmi ťažká téma a prežíval som ju po úprave zákona veľmi často aj ja. Nepôjdem do minulosti, keď pán poslanec Tamajka navrhoval, aby som mal nižší alebo vyšší plat plat, ale budem smerovať môj príspevok k tomu, ako sa musí cítiť pán primátor Tamajka dnes Sherlock Season 1. Veľmi zle a veľmi nepríjemne. Odhliadnuc od skutočnosti, či sú tie argumenty na tú odmenu také alebo onaké, je to podľa môjho názoru hlavne veľmi zle načasované – v predvianočnom čase, keď všetci obyvatelia široko-ďaleko po celom svete hľadajú peniaze na to, aby si mohli dať darčeky, my musíme takýmto skokovým spôsobom riešiť jeho odmeňovanie. (…) Viem sa vžiť do situácie, že ako mu to ubližuje. Na túto udalosť som na facebooku čítal možno jeden pozitívny komentár zo sto. Nie je to vnímané verejnosťou dobre. Preto dávam procedurálny názor stiahnuť tento materiál z rokovania – aby sme vôbec nerozhodovali a nedehonestovali osobu primátora,“ povedal Remo Cicutto.

Juraj Brna zareagoval: „To, že sa hovorí, že Michal predkladá návrh a má ho stiahnuť, ja vnímam tak, že oni sú dvojica, ktorá išla do volieb a spolupracuje. Vnímam to z Michalovej strany ako férové, nie je zbabelý a bojuje za primátora. Môj návrh berte ako kompromis, ako podanú ruku, možno si druhá strana uvedomí, že bude musieť nejako inak pracovať. Ak mu to neodsúhlasíme, neviem, či mu to prospeje, ako to vy navrhujete.“

IMG_9587

Napriek tomu, že každý poslanec, ktorý vystúpil v diskusii, nesúhlasil s tajným hlasovaním, viceprimátor Michal Hynek dal o ňom hlasovať Hello Loveless Download. Za tajné hlasovanie boli traja poslanci, šestnásti boli proti a jeden sa zdržal. Následne hlasovali poslanci o stiahnutí bodu z rokovania mestského zastupiteľstva. Pätnásti poslanci boli za, jeden proti a štyria sa zdržali, preto bol bod stiahnutý z rokovania posledného tohtoročného mestského zastupiteľstva.

-vv-

REKLAMA