Úvod História Pamätihodnosti mesta: Pomník oslobodenia

Pamätihodnosti mesta: Pomník oslobodenia

REKLAMA

Ďalšou z významných pamiatok zaradenou do zoznamu Pamätihodností mesta Piešťany je Pomník oslobodenia, ktorý tvorí dominantu Námestia Slovenského národného povstania 삼성 증권 hts 다운로드. Je dielom piešťanského rodáka a akademického sochára Valéra Vavra. Vytvoril ho pri príležitosti oslobodenia nášho mesta a slávnostného odhalenia sa dočkal v roku 1950 centos 6.8 iso 다운로드. Na prednej strane je nápis „Vďaka osloboditeľom“, zadná strana obsahuje mená padlých v druhom odboji.

IMG_6231_resizeValér Vavro (1911-1992) bol autorom mnohých sôch, súsoší, historických reliéfov, náhrobníkov i pomníkov, je nositeľom Ceny mesta Piešťany (1978), ceny Martina Benku a pamätnej plakety Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti (1991) ibis paint. Pochovaný je v Piešťanoch, na Žilinskej ceste. Pomník osloboditeľom v Piešťanoch bol odhalený v roku 1950, v deň 5. výročia oslobodenia Piešťan Long Dark. Pieskovcová kompozícia je stredobodom námestia, ktoré je dejiskom spoločenských zhromaždení a osláv významných udalostí v živote mesta. Každoročne sa tu koná pietny akt kladenia vencov, na ktorom sa zúčastňujú pamätníci, obyvatelia i predstavitelia mesta Weekly Idol Warner One.

REKLAMA
Sheriff Taxi Piešťany
Dompek Pizza donaskova sluzba
Chlapci na panvici
PN Taxi
Knebl
Buenos pizza  burger

IMG_6304_resize

Na zadnej strane pomníka sú napísané mená padlých v druhom odboji razer surround 다운로드.

pplk. Vojtech Ábel 1911 – 1945
Jozef Horský 1905 – 1945
Rudolf Ondriš 1914 – 1945
Ladislav Lackovič 1918 – 1944
Rafael Šimanský 1892 – 1945
Michal 1900 – 1945
Alojz Vavro 1907 – 1945
Vojtech Pobiecký 1899 – 1945
Emil Melicher 1921 -1944

Valér Vavro zomrel v roku 1992, pochovaný je na hornom (Starom) cintoríne v Piešťanoch, v rodinnom hrobe D – 65 피망 게임 다운로드. Práce na území mesta Piešťany: Pomník padlým z 1. sv. vojny – pred farským kostolom sv. Štefana “Úroda” – pred Balneologickým múzeom, “Hold rodnému mestu” – pred amfiteátrom, Pomník “Osloboditeľom” – nám bootrec.exe. SNP, portrét dramatika “Ivana Stodolu” – na dome, v ktorom býval, nám. SNP, “Cestujúca rodina” – železničná stanica, “Hrajúce sa deti” zelená plocha sídlisko, za reštauráciou Semafor, “Rozprávka” – pred budovou bývalej detskej nemocnice, “Spomienka” na začiatku kolonády Winterova ul., “Páv” – keramický reliéf na balkóne Thermie Palace, 2 reliéfy na balkóne Thermie – bližšie k fasáde, reliéf “Po kúpeli” na priečelí LD Irma, “Ľudová tanečnica” a “Ľudový tanečník” – interiér kaviarne Thermia Palace, “Sĺňava” – záhrada Balneí pri bazéne, “Vyšívačka” – reliéf, budova bývalej Piešťanky na Školskej ulici, reliéf na budove Mlynov a cestovinární Hurbanova ul., “Hojdačka” sídlisko Juh, pred nákupným strediskom, “Čítajúca” pred ZŠ Brezová, dnes už len torzo pôvodnej zadnej steny hudobného pavilónu, “Matka s deťmi” – pomník na Žilinskom cintoríne 가디언즈 오브 갤럭시 2 다운로드.

986dc18c06

-lt/Zdroj: Pamätihodnosti mesta Piešťany, http://wiki.svsbb.sk/, Citácia – Piešťanské cintoríny DualLinks. 2005 (Piešťany: Mestská knižnica, stredisko PIC, 2005.)/Foto: lt, Piešťanské informačné centrum-

REKLAMA