Úvod História Pamätihodnosti mesta: Hotel „Victoria Regia“

Pamätihodnosti mesta: Hotel „Victoria Regia“

REKLAMA
Dompek Pizza 2021

Mesto Piešťany má nesmierne bohatú históriu, ktorá celé stáročia vytvárala jeho súčasnú podobu. Veľa stavieb pochádzajúcich najmä z 19 로지텍 마우스 소프트웨어 다운로드. a začiatku 20. storočia dodnes skrášľuje našu pešiu zónu, Kúpeľný ostrov, ale aj ďalšie priestory. Najcennejšie objekty sa dostali na zoznam národných kultúrnych pamiatok a ešte viac ich je v evidencii mestského zoznamu pamätihodností subtitles for Game of Thrones Season 8 5. Sú medzi nimi zapísané napríklad budovy s veľkou historickou, spoločenskou, architektonickou, vedeckou, technickou, či výtvarnou hodnotou. Medzi 69 nehnuteľných pamätihodností mesta patrí aj Hotel „Victoria Regia“ nachádzajúci sa medzi Winterovou a Beethovenovou ulicou, známy aj pod menom Hotel Leier Galaxy Note firmware.

IMG_9024_resizeHotel Victoria Regia nadobudol svoju romantickú a historizujúcu podobu na začiatku 20 game to survive the nuclear war. storočia. Vtedy pôvodnú, klasicistickú vilu Tüköry na Beethovenovej ulici, pochádzajúcu z 19. storočia, prestavali, pristavali a sprístupnili i z Winterovej ulice podľa návrhu architekta Adolfa Oberländera Froome2. Vežičky, arkier, cimburie a plastický dekór pripodobnili budovu anglickému novogotickému zámku a práve vďaka týmto prvkom je stavba, dominujúca začiatku pešej zóny, taká nezameniteľná 즐거운 인생 다운로드. Hotel bol neskôr premenovaný po svojom ďalšom majiteľovi Václavovi Leierovi (1891 – 1963). Hotelier českého pôvodu sa spolu s manželkou Annou staral o chod zariadenia až do roku 1948, kedy bola budova znárodnená 또 오해영 2회 다운로드. Za čias komunizmu fungoval objekt tiež ako stravovacie a ubytovacie zariadenie. V súčasnosti slúži budova pre komunitné centrum ŽiWell, Pizzériu Leierov dvor, kaviareň Colonial Café, Ganesha Club a tiež herňu 에버레스트 다운로드.

REKLAMA
Buenos pizza  burger
PN Taxi

IMG_9048_resizeIMG_9050_resizeIMG_9027_resize

Rakúsky architekt Adolf Oberländer žijúci v období rokov 1867 až 1923 prišiel do Piešťan, aby pre hoteliéra Adolfa Rónaia navrhol Grand hotel Rónai, neskoršie premenovaný na Royal, dnes známy ako hotel Slovan 퀵타임 플레이어 다운로드. Okrem toho sa známy autor podieľal aj na vytvorení stavieb Júliinho dvora, už spomínaného Hotel Leier a tiež vily Astra.

IMG_9041_resizeIMG_9060_resizeIMG_9057_resizeIMG_9054_resizeIMG_9051_resizeIMG_9013_resize

-lt/Zdroj: Mesto Piešťany, Piešťanské informačné centrum, Piešťanský týždeň/Foto: lt-

REKLAMA