Connect with us

Názory

Pre rozvoj turizmu je dôležitá spolupráca, ale aj plánovanie

Published

on

Reklama
Reklama

Debata Ako nakopnúť turizmus, ktorá sa konala vo štvrtok 25. februára podvečer, prilákala do komunitného centra ŽiWell asi štyri desiatky návštevníkov. Svoje príspevky na úvod predniesli Peter Tremboš z Rezortu Piešťany a Michaela Potočárová, ktorá predstavila Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Tirnavia. Ďalšie námety prezentoval  i Juraj Buranovský z Inovačného centra cestovného ruchu Poprad a do diskusie sa zapojilo tiež niekoľko ľudí z pléna.

IMG_9836Na úvod predstavil zopár štatistík predseda predstavenstva piešťanskej OOCR-ky Peter Tremboš, na ktorých ukázal, že návštevnosť Piešťan oproti Slovensku dlhodobo klesá a už nedosahuje ani slovenský priemer. Zároveň sa mení štruktúra návštevníkov kúpeľného mesta, ubúda klientela z Nemecka, Rakúska a USA a v poslednej dobe klesá aj podiel ruských návštevníkov. Zároveň sa zvýšil počet hostí z Izraela a arabských krajín. Návštevnosť slovenských hostí je skôr stagnujúca. Peter Tremboš tiež upozornil, že mesto doteraz podporovalo Rezort Piešťany len tromi percentami z vybranej dane za ubytovanie, kým v iných mestách je percentuálny podiel niekoľkonásobne vyšší.

Zastupujúca výkonná riaditeľka OOCR Michaela Potočárová predstavila činnosť Tirnavie, ktorá okrem mesta Trnava združuje aj okolité obce. Na rozdiel od Piešťan má trnavská organizácia pod palcom aj regionálne informačné centrum. Tirnavia okrem propagácie najväčších atrakcií mesta a obcí pripravuje pre návštevníkov aj vlastné podujatia, či „balíčky“, ktoré sa zameriavajú na lokálne špeciality. Napríklad robia prehliadky historických a sakrálnych stavieb v Trnave so sprievodcom, výstupy na mestskú vežu, návštevy vinárstiev, Sladký výlet do Smoleníc, spojený s návštevou zámku i miestneho výrobcu medoviny a podobne. Podľa Michaely Potočárovej je pre „nakopnutie“ cestovného ruchu dôležitá najmä dobrá spolupráca zúčastnených subjektov a neustále informovanie smerom von – k budúcim návštevníkom. Piešťanom odporučila, aby kúpele a mesto nadviazali užšiu synergiu, „aby ich most na Kúpeľný ostrov nerozdeľoval, ale spájal.“

IMG_9838Juraj Buranovský sa do nášho regiónu nedávno presťahoval, takže už tiež patrí medzi domácich. Ako uviedol, pre rozvoj cestovného ruchu je najmä dôležité vedieť, o čo vlastne hostia majú záujem. Potom môžu miestne firmy prispôsobiť svoju ponuku návštevníkom. Podľa neho treba urobiť najskôr dôkladný kvalifikovaný prieskum, analýzu a podľa toho plány – krátkodobý, strednodobý aj dlhodobý.

Reklama

IMG_9839S odborníkmi diskutoval Jozef Malík zo združenia Spoločne pre Piešťany a v diskusii vystúpilo aj niekoľko občanov, z nich dvaja bývalí sprievodcovia. Oľga Chalupková okrem iného poukázala na to, že kým ostatné mestá budujú pešie zóny, z časti tej piešťanskej sa stal „autodrom a parkovisko“. Podľa nej už dnes mestu chýba atmosféra. Ján Ščevko zasa kritizoval napríklad stav ciest a chodníkov či nedostatočné ohodnotenie zamestnancov v službách. Podľa jeho slov však cestovný ruch nepotrebuje investície, ale nadšenie, obetavosť a veľké srdce. Mojmír Choma z o.z. Hrad Tematín upozornil na neochotu podnikateľov prispieť na rozvoj regiónu a potrebu ich „výchovy“. „Dnes nemáme záruku, že keď investujeme do cestovného ruchu, že sa tie peniaze vrátia naspäť.“ Uviedol, že do opravy hradu ako aktivisti vložili roky práce a investícií a hoci činnosť občianskeho združenia mnohonásobne zvýšila cestovný ruch a mala pozitívny dosah na tržby miestnych podnikateľov, reciprocitu z ich strany nepocítili prakticky žiadnu.

Závery zo stretnutia tak priniesli niekoľko námetov Ako nakopnúť turizmus – či už by to mala byť synergia, spájanie alebo aspoň spolupráca zúčastnených subjektov a ich „výchova“, dôsledná informovanosť, odborná analýza, alebo aj dobré plánovanie, či veľké srdce…

-ad-

Populárne články