Connect with us

Aktuality

L. Bačíkovi chce mesto udeliť čestné občianstvo in memoriam

Published

on

Reklama
Reklama

Olympionikovi Ladislavovi Bačíkovi, ktorý zomrel začiatkom roka po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 83 rokov, plánuje mesto udeliť Čestné občianstvo. Návrh už dostali na prerokovanie ako prvé komisie Mestského zastupiteľstva.

Československí plavci v príprave na Olympijské hry v Helsinkách. Rok 1952. Poskytol: Milan Turňa.  L. Bačík v dolnom rade prvý zľava

Československí plavci v príprave na Olympijské hry v Helsinkách. Rok 1952.
Poskytol: Milan Turňa.
L. Bačík v dolnom rade prvý zľava

Podľa dôvodovej správy Čestné občianstvo mesta Piešťany môže Mestské zastupiteľstvo udeliť v súlade s § 40 štatútu mesta Piešťany osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.

O udelení a odňatí čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo spravidla na návrh primátora 3/5 väčšinou všetkých poslancov. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor mesta. Výnimočne sa môže čestné občianstvo mesta Piešťany udeliť i po smrti – in memoriam. V takomto prípade sa listina odovzdá rodinným príslušníkom pocteného.

Reklama

Čestné občianstvo mesta Piešťany môže byť p. Ladislavovi Bačíkovi udelené in memoriam súlade s § 40 štatútu mesta Piešťany za šírenie dobrého mena mesta Piešťany vo svete.

Ladislav Bačík bol účastníkom olympijských hier v roku 1952 v Helsinkách a o štyri roky neskôr v austrálskom Melbourne, kde Československo reprezentoval v disciplíne 100 m znak. V roku 1957 bol ocenený titulom Zaslúžilý majster športu.

https://youtu.be/qBQdfWwVHrk

Príprava na olympiádu (8,20 min.) aj so dobovým komentárom

Neskôr sa venoval vodnému pólu. V rámci Československa patril medzi najlepších hráčov, medzi naobávanejších strelcov v lige i reprezentácii. Na majstrovstvách Európy v Utrechte bol so 14-timi gólmi druhým najlepším strelcom šampionátu. Hráčsku vodnopólovú kariéru skončil ako 44-ročný. Športu však zostal naďalej verný a dlhé roky pôsobil ako vodnopólový tréner a učiteľ plávania.

V roku, keď piešťanská samospráva po prvý raz oceňovala v rámci ankety Športovec roka 2013 aj trénerov, získal toto ocenenie práve Ladislav Bačík, ktorý v roku 2013 oslávil životné jubileum 80 rokov.

-red-

 

 

Populárne články